Miljø og kollektivtrafikk

Når holdeplasser blir brysomme

Når holdeplasser blir brysomme

Opprop: Ja til trikkeholdeplassene Welhavens gate og Slottsparken!

Ruter og Bymiljøetaten planlegger å legge ned to bussholdeplasser og tre trikkeholdeplasser fra 16. august. For trikkens del, er det Nybrua, Welhavens gate og Slottsparken som skal bort.

Den offisielle begrunnelsen er å bedre fremkommeligheten og øke kollektivtransportens hastighet gjennom byen. Men til hvilken pris?

Det går en rød tråd fra det gamle Oslo Sporveier – som på 1990-tallet var nær ved å legge ned linje 11 over Homansbyen, og som klarte å stenge Kjelsåstrikken mellom 2002 og 2004 – til Ruters stadige forslag om å legge ned Briskebytrikken og traseen gjennom Schweigaards gate, til tross for gjentatte bystyrevedtak om å opprettholde dem begge.

Mitt innbyggerforslag om å beholde trikkeholdeplassene Welhavens gate og Slottsparken bygger på en helhetlig tankegang om passasjerenes behov og trikkens rolle i byen. Det skal være enkelt å reise kollektivt, og det skal være enkelt å bo i byen uten bil. Saken er for viktig til å overlate den til blåruss og markedskrefter alene.

Dette skriver Mads Wam Schneider, trikkefører. Les hele hans gjesteblogginnlegg under "les mer."

 


Når holdeplasser blir brysomme


av Mads Wam Schneider, trikkefører

Fremkommelighet for trikk og buss er avgjørende. Ruter anslår at passasjerene taper til sammen 3 milliarder kroner hvert år på å stå i kø. Folk som reiser kollektivt, reiser både miljøvennlig og solidarisk, og det skal de belønnes for i rikt monn. Derfor er det gledelig at Oslo kommune har igangsatt prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak, der Ruter og Bymiljøetaten samarbeider nært.

Trikkens tidstyver

Det er ikke vanskelig å peke ut tidstyvene som sinker trikken. Mest tid går tapt på røde lys. Til tross for en viss signalprioritering i de fleste kryss, hender det stadig at trikken får rødt rett i fleisen. Dernest er det biler som forårsaker forsinkelser. Biler på kryss og tvers i sporet, biler i kø, lukeparkering og andre «skal bare»-bilister. Trikkeførers billettsalg har gradvis skrumpet inn, men særlig gjennom sommerhalvåret, med stor turisttrafikk, skaper dette forsinkelser.

Ja, stans på holdeplasser tar også tid. Men holdeplasstans skiller seg ut som den eneste formen for tidsbruk som er helt nødvendig. Uten stoppesteder, ingen passasjerer. Det er greit å vurdere stoppestedsstrukturen fra tid til annen, men det er en hårfin balansegang mellom sunn rasjonalisering og nedbygging av kollektivtilbudet.

Det er særlig tre hovedgrunner til at vi skal være varsomme med å legge ned holdeplasser.

1. Tilgjengelighet og flatedekning. Det skal være enkelt å reise kollektivt – for alle. Kollektivtransportens rolle kan sammenlignes med NRKs rolle som allmennkringkaster. Begge skal favne bredt og ivareta alle grupper mennesker. For trikkens del gjelder det særlig eldre, handikappede og uføre. Og det skal være enkelt å bo sentrumsnært uten bil, også for barnefamilier.  

2. Trikkens rolle som byutvikler. «Trikken skaper liv der den går fremover og siviliserer sine omgivelser», som Erling Dokk Holm ved Markedshøyskolen uttrykker det. Trikk og butikk går hånd i hånd: Trikken bringer kunder, handelsstanden bringer passasjerer. Trikken skal betjene, ikke belaste. En gjennomfartstrikk skaper mindre tilhørighet og blir et fremmedelement i bybildet.

3. Driftsmessig fleksibilitet. Som skinnegående transportmiddel, er trikken sårbar ved avvik. Sporveien har behov for fleksibilitet når en trasé er stengt – planlagt eller akutt – for å opprettholde et så godt tilbud som mulig. Valgmuligheter, alternative reisemåter og overgangsmuligheter er gull verdt.

Ekstreme holdeplassavstander

Uten Welhavens gate vil det bli 760 meter meter mellom Homansbyen og Holbergs plass, og uten Slottsparken vil det bli 842 meter mellom Nationaltheatret og Solli. Dette har skapt sterke reaksjoner hos mange beboere, reisende og næringsdrivende. «Hva er poenget med trikken da?» utbrøt en av mine passasjerer da han fikk vite om nedleggelsene.

Innsparing og nedskjæring

Å forbedre trikkens fremkommelighet er nødvendig, men arbeidet  må starte i riktig ende. Førsteklasses signalprioritering, kraftige restriksjoner på privatbilkjøring i sentrum og avvikling av førersalget bør løftes frem. Effektivisering av av- og påstigningsrutiner vil kunne korte ned holdeplassoppholdene. Å legge ned holdeplasser er et drastisk tiltak som ikke primært handler om fremkommelighet, men om innsparing og nedskjæring. Derfor er det grunn til å være på vakt, og derfor er det også grunn til å la bystyret få siste ordet i denne saken.

Kommentarer   

+1 #1 T.B. Hansen 10-08-2015 11:15
Jeg er syk, og for meg er det allerede idag for langt mellom holdeplassene. Skal jeg til et sted som ligger midt mellom to holdeplasser, om jeg har mye å bære på, eller trikkene er fulle i rushtiden, blir det drosje. Det blir fort dyrt når man bare har AAP eller pensjon.

Kjør gjerne ekspressbusser for dem som skal raskt fra bolig i drabantbyer og forsteder til jobb i sentrum — men ikke glem at det er en del tusen mennesker som er syke eller gamle, og som trenger kollektivtransp orten på korte strekninger inne i byen!
#2 Rune Engstrøm 10-08-2015 12:22
Et av de verste eksemplene er buss rute 37. Den la om ruta etter terroren. Hvorfor i all verden kan ikke denne stoppe for eks ved Hammersborggata , Folkets Hus? Det er svært langt mellom Jernbanetorget og Arne Garborgs Plass. En av Oslos mest brukte linjer.
#3 Unni Fonneland 10-08-2015 15:40
Det foregår åpenbart enda mer omorganisering og nedlegging i Oslo enn jeg var klar over. Passasjerenes beste er neppe tatt mye hensyn til. Det samme gjelder den varslede omleggingen av Buss 70 (Skullerud-Vika ). Vi som har denne bussen som eneste transportmiddel til sentrum, mister nå muligheten til å reise med en buss hjemmefra og til f eks. Skatt Øst, Bussterminalen, Jernbanetorget, (m overgang til trikk og buss til f eks. Ullevål sykehus, Aker sykehus, Rikshospitalet, Tannlegehøyskol en. Lovisneberg sykehus, Regjeringskvart alet, og flere andre store arbeidsplasser) De legger om ruten angivelig fordi de skal BEDRE tilbudet, og kjøre leddbuss. Skjønner poenget med leddbuss, men det betyr at de kommer til å kjøre i randsonen av sentrum, via Bjørvika og Aker brygge. For folk med dårlig tid, eller med gangproblemer osv. blir det en betydelig forverret situasjon. Og hvordan de digre leddbussene skal klare de smale svingene i Svartdalsveien, særlig om vinteren, har de ikke ofret en tanke. Det er eneste transport til byen for folk som bor i SVardalsveien. Hvis man bor langs 70-bussen og ikke ved T-banen, og skal gjennom byen på jobb eller besøk, blir det nå bare å innse at man må bruke privatbil for ikke å kaste bort massevis av tid på å skifte mellom enda flere transportmidler . Dette synes jeg bør komme bedre frem. 70-bussen er stappfull hele dagen, og bør selvsagt oppgraderes, men hva med å øke antall avganger heller enn å ta fra oss den eneste linjen vi som bruker bussen har gjennom sentrum? Kan det være at økning i antall avganger er dyrere enn å legge om linjen?
+1 #4 Kirsten Ellewsen 10-08-2015 18:18
Det kom nyhetsbrev fra Ruter hvor de promoterer dette idiotiske nedleggelsesopp legget sitt under prosjektnavnet :"Kraftfulle fremkommelighet stiltak"! ( de hadde sikkert lyst til å bruke bgrepet "Det store spranget fremover" til noen kom på at det hadde vært brukt før)
+2 #5 Marie Louise Seeberg 10-08-2015 18:19
Tenk så fort de kan kjøre hvis de legger ned alle holdeplassene! Det blir vel fint!
+2 #6 Mads Wam Schneider 10-08-2015 18:21
Marie Louise: Akkurat! Holdeplassnedle ggelser skiller seg ut som det eneste tiltaket man ikke kan gjøre for mye av, for da ødelegger man trikketilbudet. Noe man etter min mening allerede gjør når man slakter Welhavens gate og Slottsparken.
+2 #7 Mads Wam Schneider 10-08-2015 18:26
T. B. Hansen: Godt poeng, og dette er noe av hovedargumentas jonen min for å kjempe for Welhavens gate og Slottsparken. De fungerer. Ingen har klagd på dem. Og i sentrum skal vi ta oss råd til å ha moderate holdeplassavsta nder. Takk for at du deler dine tanker, jeg står på videre!
#8 Tone Bergli Joner 05-09-2015 13:17
Det er så korttenkt å legge ned holdeplasser. La oss håpe at et rødgrønt flertall i Oslo kan sette en stopper for dette, og få de gamle holdeplassene tilbake.Ruter sier de gjør det for at trikken skal gå fortere.Men det er jo andre ting som er viktigere. Stem for trikk og rødgrønt flertall i Oslo

You have no rights to post comments