Miljø og kollektivtrafikk

Naturvernforbundet utfordrer på E 18-planer og Oslo som sykkelby

Naturvernforbundet utfordrer på E 18-planer og Oslo som sykkelby

Naturvernforbundet utfordrer meg. og jeg svarer.

Lufta i Oslo gjør folk syke. Lufta er dødelig. Den er store deler av året full av svevestøv og nitrogendioksyder på grunn av den forurensning særlig bilene skaper. I deler av året må helsemyndighetene gå ut med advarsler til byens befolkning om deler av befolkningen bør holde seg innendørs. Derfor er det så riktig av Naturvernforbundet å stille kritiske spørsmål til E18. Den planlagte gigantutvidelsen av E18 vestover er virkelig å gå baklengs inn i framtida. Å bygge denne monsterveien med så mye som 14 felt på det meste, har en prislapp på minst 40 milliarder kroner og vil kunne øke biltrafikken inn over bygrensen med 50 %.

Hvor skal vi gjøre av alle disse bilene? Hvor mange parkeringshus skal vi bygge, og ikke minst: tilførselsveiene til parkeringshusene. Det er jo å flytte E18-køene inn i Oslo. All erfaring og forskning forteller oss at mer vei gir mer veitrafikk, slik at det igjen blir kø, kork og kaos i framtida.

40 milliarder er særs mye penger. Vi bør ruste opp dagens E18 med et kollektivfelt og et miljøfelt for elbiler, kompiskjøring og varetransport. Men de store pengene må i stedet brukes på et skikkelig kollektivløft: Først og fremst trenger vi utbygging av ny T-banetunnel, Fornebubane og A-husbane. Uten en massiv utbygging av kollektivtrafikken vil ikke Oslo være i stand i møte det transportbehov en økt befolkning på kanskje 200.000 innen 2030 krever.

Les hele videoinnslaget på link nedenfor.

You have no rights to post comments