Miljø og kollektivtrafikk

Vern om Marka: Nei til aktivitetssoner

Vern om Marka: Nei til aktivitetssoner

Byrådets forslag om aktivitetssoner i randsonen til Marka er særs uklokt.

Når vi bystyrets finanskomite 2. september skal behandle saken, og sende fram innstilling overfor bystyret, regner jeg med at jeg tar opp SV og MDGs forslag fra byutviklingskomiteen: "Aktivitetssonene tas ut av plankartet. Byrådet bes eventuelt fremme egen sak med detaljerte bestemmelser om hva slike soner kan innebære."Men jeg tar gjerne innspill i den sammenheng.

I byutviklingskomiteen var SV og MDG alene om følgende merknader:

"Komiteens mindretall, medlemmene fra SV og MDG mener det er viktig å ta vare på muligheten for alle i Oslo til å bruke marka til tradisjonelt friluftsliv og lek samtidig som det skal være plass til mer ”utradisjonelle” aktiviteter. Byrådets forslag om etablering av aktivitetssone fremstår etter disse medlemmers vurdering som svært udefinert og gir grunnlag for mye unødig bekymring for utbygging. Disse medlemmer mener i likhet med idretten og friluftslivets organisasjoner at det kan tilrettelegges for aktivitetsområder i marka, men at så store deler av randsonen skal gis en udefinert aktivitetssonestatus støttes ikke.

Komiteens mindretall, medlemmene fra SV og MDG, er opptatt av å sikre det uorganiserte friluftslivet. Det er snakk om den største brukergruppen av Marka. Slik forslaget om Aktivitetssoner foreligger i kommuneplanen tar den ikke tilstrekkelig hensyn til denne gruppen. Forslaget om aktivitetssoner problematiserer heller ikke tilstrekkelig nok hvilket konfliktpotensial som kan ligge i forhold til verneinteresser knyttet til Marka. Disse medlemmer ønsker derfor at hele forslaget om aktivitetssoner (§ 10 Marka punkt %) taes ut av den kommende kommuneplanen."

Her er den offisielle protokollen fra byutviklingskomiteens behandling. Jeg oppfordrer alle som er opptatt av vern av Marka om aktivitet jobbe mot bystyrets politikere for å påvirke.

Kommentarer   

0 #1 Terje Frøshaug 25-08-2015 06:02
Aktivitetssoner høres så diffust ut... er det fordi man ikke kan kalle Spade for en spade!??
0 #2 Hans-Johan Karlsen 25-08-2015 08:35
Veldig fornuftig Ivar, slik at marka kan være til for alle og ikke bare for noen få.

Legg til kommentar