Miljø og kollektivtrafikk

Hauskvartalet: Salg er uklokt

Hauskvartalet: Salg er uklokt

Ikke-kommersiell boligstiftelse kan gi økologiske boligprosjekter.

Byrådet har konkludert med at de vil anbefale for bystyret at Hauskvartalet selges, med unntak av Hausmania-huset. Byrådet avgir sak overfor bystyret 10. desember, og skal deretter behandles av bystyrets finanskomite og bystyret.

SV har et annet standpunkt, men nådde ikke fram. Jeg tror fortsatt dette er uklokt, og at den beste - og kanskje eneste - måten kommunen kan få etablert det byøkologiske prosjektet på er at eiendommene forblir i offentlig eie. Men det ser ut til at flertallet vil det annerledes.

Eiendommene er i reguleringsplan fra 2008 regulert til spesialområde byøkologisk kulturkvartal i kombinasjon med boliger, allmennyttig formål (kultur/sirkushall/flerbrukshall), spesialområde-bevaring (bolig/ forretning) og fellesområde-gårdsplass, lek og opphold. Bystyret forutsatte den gang sterk vektlegging på brukermedvirkning.

Jeg har ingen tro på at bystyrets mål med reguleringsplanen kan gjennomføres innenfor en kommersiell ramme. I byrådserklæringen for det sittende byråd heter det at byrådet vil «etablere nye og nåværende økologiske boligprosjekter, med tanke på nye byggemetoder, teknologier og boligformer.» Ved å etablere en ikke-kommersiell boligstiftelse i offentlig eie kunne kommunen ved Hauskvartalet fått en god start på arbeidet.

Og det kunne skje med penger fra Husbanken: Firmaet Eriksen Skajaa Arkitekter har i samarbeid med representanter for Kulturhuset Hausmania og Hausmannsgt. 40 utarbeidet en skisse for et byøkologisk forsøksprosjekt. Dette er presentert for Husbanken, som begeistret sier: "Prosjektet vurderes som et godt og konkret tiltak for å revitalisere ambisjoner i byøkologisk program og Husbanken ønsker i utgangspunktet å bidra til en realisering av dette pilotprosjektet." Vi bør gripe hansken.

Fortell politikerne i Rådhuset hva du mener.

Kommentarer   

0 #1 Finn Halvorsen 04-12-2015 09:14
Kommunen vil ikke ta regninga, sparer penger ved å selge til private, og deler av Judaspengene, skal brukes til å rehabilitere og "style/stive opp" Hausmania Kommunen løper fra tidligere intensjoner og grønne idealer, begått I en tilstand av opposisjon. Nå er det realpolitiske realiteter som gis tyngde, og da er det pengene som vinner mot andre verdier og hensyn. Den brutale, trangsynte, enøyde pengegalloppen. Så gjør man bruk av påskudd og samles bak opportunistiske allianser. Snipp, snapp snute, så glapp drømmen om byøkologisk oase, og et større , alternativt bomiljø. Så blir selve Hausmania siste skanse. Oslo, eiendomskynisme ns utstillingsvind u, kunne fått sitt Svartlamoen. ... Respekt til de aktivister og kulrurmennesker som kjempet for dette. Politikere som skifter ham fra oppsisjon og posisjon, er ikke de samme personene. Hva brukes det døve øret til? Jo, det brukes til å høre med.
+1 #2 Anka Nordenborg 05-12-2015 20:42
SV støttet vel forslaget om salg sammen med Arbeiderpartiet og MDG?
0 #3 Ivar J 06-12-2015 11:05
Anka: Bystyret starter behandlingen av saken først nå
0 #4 Ole Pedersen 09-12-2015 08:22
Men SV er jo i byregjering og ikke i opposisjon. Dere må jo kunne ta dissens, dersom dere ikke klarer å vippe byrådets innstilling i riktig retning.
0 #5 Raoul Duke 16-12-2015 17:44
SV burde fjerne "Sosialistisk" i navnet sitt, æsj for et patetisk parti det har blitt. Burde innføre trusselen om væpna revolusjon i partiprogrammet kanskje noen tar dem seriøst da. Eller bytte navn til markedsliberalistiskskinnsosialistisksentrumsparti

Klarer ikke si et absolutt nei til krig en, dypt skeptisk er ikke det samme som NEI!!!

Legg til kommentar