Miljø og kollektivtrafikk

Oslo: Reklameforsøpling til år 2028

Oslo: Reklameforsøpling til år 2028

«Forsøplende». «Basert på en dårlig avtale». «I veien». Det nye flertallet i Oslo har lite til overs for reklamen i byrommet. Men de får sannsynligvis ikke gjort noe med den. Det rødgrønne byrådet i Oslo er bundet av en borgerlig reklamekontrakt som løper til 2028.  

– Reklamen tar altfor stor plass i bybildet i Oslo allerede. Den forsøpler byen, sier jeg blant annet til Klassekampen i dag.  

Og verre skal det bli. Ifølge en avtale det daværende byrådet i Oslo inngikk med selskapet Clear Channel i april, vil reklamegiganten i løpet av neste år øke antallet bysykler i Oslo fra 1350 til 3000.  

Som motytelse får Clear Channel inntektene fra reklame på syklene i tillegg til de rundt 300 stativene og 800 reklameflatene som hører til.  

– Når syklene plasseres ut i mindre sentrale deler av byen, må de øke reklamevolumet for å nå like mange mennesker. Det er svært problematisk, sier jeg til Klassekampen.

Kommentarer   

0 #1 Maja Arnestad 28-12-2015 09:26
Sukk, men kanskje de kan få slukket det sterke lyset i skiltene? Lysforurensning en gjør reklamen ekstra sjenerende for gående, syklende - og ikke minst naboer.
0 #2 Sverre Landmark 28-12-2015 11:29
Hva ville det ha kostet kommunen å opprettholde et tilsvarende tilbud for innbyggerne, om kommunen skulle ha gjort dette reklamefritt? Pr år og samlet gjennom avtaletida? Hadde vært fint å vite.
0 #3 Per Kristian Hansen 28-12-2015 11:38
Hva slags bysykkelordning er best? At kommunen selv drifter systemet med egne ansatte virker for meg best. Uten økte priser.
0 #4 Kjell Arne Rekaa 28-12-2015 17:47
Ja - og nei!
Nesten gratis bysykler (100.- Kr i året) kommer ikke uten at næringslivet sponser det med reklame, eller at kommunen dekker opp for de tilsvarende millioner kroner infrastrukturen koster!
Det som er sikkert:
Vi MÅ øke antall syklende i byen, og bysyklene til ClearChannel er absolutt et bra tiltak.
Vekk med flere biler - inn med flere sykler!
0 #5 Eilev Groven Myhren 28-12-2015 19:07
Det er heller vanskeleg å sabotere dei og. I mi tid gjekk vi til felts mot H&Ms undertøykampanj e ved å klatre opp og rive ned plakatane. DESSE er trygt plassert bak nærpå uknuseleg plast.
0 #6 Pål Jensen 02-01-2016 09:27
Jeg syns det verste er snubleplakatene . Men i tillegg til ClearChannel-pl akatene kommer ulovlige snubleplakater, så regelverket må håndheves så vi iallfall blir kvitt dem.

Legg til kommentar