Miljø og kollektivtrafikk

Dølerud i Østmarka: 2,5 til 4 meter grusvei gjennom vernet eventyrskog?

Dølerud i Østmarka: Fire meter grusvei gjennom vernet eventyrskog?

Spinneren og Dølerud i Østmarka. I 2013 ble dette området vernet etter den såkalte eventyrskogparagrafen i Markaloven. Området på 3,5 kvadratkilometer er vernet fordi det "kan gi unike naturopplevelser" og er preget av gammel skog.

Den kommunale Bymiljøetaten ønsker å legge en fire meter bred grusvei gjennom verneområdet Spinneren via Dølerud. Selve veien blir 2,5 meter bred, men som totalt krever 4 meter opparbeiding. Begrunnelsen fra Bymiljøetatens side er å utvide løype- og turveinettet i Marka for å tilrettelegge for økt bruk.

- Vi ønsker oss så mange som mulig ut på tur, og vi tror at traseen gjør det lettere å komme seg ut med barnevogn og sykkel. Samtidig er det er en utrolig idyllisk sti, sånn som den er nå. Vi ser at den idyllen kan bli ødelagt hvis det kommer en bred trasé der. Det er derfor viktig at det blir en smal trasé, uten for store inngrep, og at den legges utenfor selve tunet på Dølerud, sier Janet Bydal, Markainspektør i Turistforeningen til Aftenposten.

Østmarkas Venner understreker at Dølerud er en av de best bevarte husmannsplassene i Oslomarka, og plassen ligger i et intakt kulturlandskap med ikke mindre enn tre regionalt viktige naturtyper. De mener det finnes fullgode og rimeligere alternativer for å bedre tilgjengeligheten mot Sandbakken uten å gjennomføre et irreversibelt inngrep i verneområdet. Sommertraséen kan løses i forbindelse med utvikling av Grønmo som flerbrukspark via indre del av Grønmo og over til bomvei og videre til Godlia og derfra følge foreslått trasé til parkeringsplassen ved Sandbakken. For vinteraktiviteter kan Sandbakken-løypa opprettholdes og utbedres.

Jeg tror det er klokt å lytte til Østmarkas Venner i denne saken. Hva er synspunktene til andre?

Kommentarer   

0 #21 Lars-Erik Johannessen 31-01-2016 18:47
Jeg tenker at det beste vern av marka er at den tilrettelegges for bruk av så mange som overhodet mulig. Hva som er en god naturopplevelse eller ikke er helt subjektivt, og noen kan ha det fantastisk med å gå en tur på en grusvei, mens andre (som meg selv) heller søker inn mot stinettet. Det betyr ikke at min naturopplevelse er bedre enn andres som heller går på grusen. Når jeg ser hvor mange som f.eks bruker grusen fra Bysætermosen til Vangen på tross av at det finnes både blåsti om sommeren og skiløype om vinteren ser jeg at det er et behov. Dersom marka forblir for de få, tenker jeg at også at den lever farlig. VI ser jo allerede at skisesongen er i ferd med å bli farlig kort, og det betyr mer ferdsel utenfor skiløypene. La oss få så mange som mulig ut på deres egne premisser, med barnevogner, småunger osv.
+2 #22 Helga Gunnarsdóttir 31-01-2016 18:49
Det er så enkelt å gå inn til Dølerud på dagens lettgåtte sti at det kan både små barn og eldre mennesker klare uten problemer. 10 min på grusvei og 10 min på sti. Uttrykksikonet smile

Legg til kommentar