Miljø og kollektivtrafikk

Kollektivtrafikk i Oslo: Oslo kommune og passasjerene selv betaler den tyngste børa

Kollektivtrafikk i Oslo: Oslo kommune betaler den tyngste børa

Oslos kollektivsatsning finansieres i all hovedsak av H/Frp-regjeringen, hevdet en freidig samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i sommer. Men dette stemmer selvsagt ikke.

Arbeiderpartiets Andreas Halse har gått dette nærmere etter i sømmene, og oppsummerer:

"Oslo kommune bruker veldig mye mer penger på Oslos kollektivtrafikk enn det staten gjør. Åtte ganger så mye. Det betyr ikke at de statlige pengene ikke er kjærkomne, det betyr bare at kommunen bærer en mye tyngre bør. I tillegg kommer et veldig solid bidrag fra Oslopakke 3. For de samme tre årene er det ca. 4 milliarder i bompenger som brukes på kollektivtrafikken. Aller mest betaler passasjerne selv, de har bladd opp omtrent ni milliarder."

Les Andreas Halses gjennomgang nedenfor.

 

Dette er Andreas Halses oppsummering:

Jeg har fått en oppfordring fra samferdselsministeren. For en uke sida brukte han twitter til å melde følgende:

"- En dag innrømmer også Oslo Arbeiderparti at Oslos kollektivsatsning i all hovedsak finansieres av H/Frp-regjeringen."

Problemet er bare at å “innrømme” dette, ville være å villede velgerne. Siden det virker som statsråd Ketil Solvik-Olsen ikke helt har oversikt over fakta, har jeg brukt litt tid på å samle tallene. Kanskje jeg kan hjelpe både velgerne og Frps nestleder med å få klarhet i hvordan dette virkelig henger sammen.

Det stemmer at staten bidrar til kollektivtrafikken i Oslo. Det er bidrag vi er veldig takknemlig for. Jeg har rett og slett gått gjennom tallene og funnet ut hvor mye staten har bidratt med i årene 2014-16.

Summen er 691,4 millioner.

Hva har så Oslo kommune gjort selv de samme årene? 5555 millioner.

Tallene taler for seg selv. Det statsråden vil ha oss i Oslo Arbeiderparti å innrømme, stemmer rett og slett ikke. Oslo kommune bruker veldig mye mer penger på Oslos kollektivtrafikk enn det staten gjør. Åtte ganger så mye. Det betyr ikke at de statlige pengene ikke er kjærkomne, det betyr bare at kommunen bærer en mye tyngre bør. I tillegg kommer et veldig solid bidrag fra Oslopakke 3. For de samme tre årene er det ca. 4 milliarder i bompenger som brukes på kollektivtrafikken. Aller mest betaler passasjerne selv, de har bladd opp omtrent ni milliarder.

Grunnen til at hele denne diskusjonen har dukket opp er selvfølgelig at Oslo og Akershus trenger mer hjelp fra staten. I den reviderte avtalen om Oslopakke 3 har vi bedt om til sammen 27 milliarder over de neste tjue årene. Vi ber om at staten skal dekke femti prosent av kostnadene til å bygge Fornebubanen, ny sentrumstunnel, ny bane på Nedre Romerike og det nye signalanlegget. Til sammen blir det ca. 21 milliarder. I tillegg ber vi om at staten fortsetter å gi oss 300 millioner i året gjennom belønningsordningen.

Det er mye penger vi ber om. Derfor er det helt naturlig at staten krever at vi skal stille opp selv. Oslo kommune kommer sannsynligvis til å bidra med rundt 50 milliarder til kollektivtrafikken i den samme perioden. Akershus med ca. halvparten av det. Passasjerene kommer til å betale nær 80 milliarder. Fra bompengene kommer det 67 milliarder. Alt i alt snakker vi om rundt 220 milliarder som kommer fra innbyggerne i Oslo og Akershus. Nær ti ganger så mye som vi ber om fra staten.

Det er ingen i Oslo eller Akershus som kimser av at det er store bidrag vi trenger. Vi klarer ikke å gjøre de store investeringene i kollektivtrafikken uten statlig hjelp. Men Ketil Solvik-Olsen og alle andre kan være trygge på at det fortsatt er vi lokalt som kommer til å bære den tyngste børa.

 

Kommentarer   

+1 #1 Peter Udbjørg 19-08-2016 13:02
Utmerket fotarbeide av Halse her. Men det jeg lurer litt på er: Hvor er nye trikker? Hvor er mere trikkespor (Tonsenhagen, Ring 2 og lignende)?
Bare lurer, asså! :)
#2 Ivar J 22-08-2016 09:25
Svaret på dette spm er:

I Oslopakke 3 er det en pott som heter «ramme t-bane og trikk», på 10,6 milliarder. Den går i all hovedsak til rehabilitering og oppgradering av dagens nett. Vi jobber nå med å finne ut av om vi også har penger til trikkeprosjekte ne vi gjerne vil bygge. Men vi kommer i stor grad til å måtte finansiere disse prosjektene med kommunens egne penger.

Innkjøp av nye trikker ble vedtatt i høst. De første kommer i 2019. De blir betalt gjennom Oslopakke 3. I tillegg ligger det inne midler til nye t-banevogner så vi fullt ut kan utnytte kapasiteten på Fornebubanen og sentrumstunnele n etter hvert som de står ferdig.

You have no rights to post comments