Miljø og kollektivtrafikk

Stopp utvidelsen av Huken pukkverk!

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5. til 8. januar 2008, krever at Oslo bystyre stopper forsøket å utvidelse av Huken pukk- og asfaltverk og at dagens avtale holdes. Markagrensa må bli værende der den ligger i dag.
 

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5. til 8. januar 2008, krever at Oslo bystyre stopper forsøket å utvidelse av Huken pukk- og asfaltverk og at dagens avtale holdes. Markagrensa må bli værende der den ligger i dag.

Huken pukk- og asfaltverk ligger i dag allerede innafor Markagrensa. I 2006 foreslo Oslo Vei å utvide pukkverket ca 400 meter videre inn i Oslomarka. Oslo Vei ønsker å øke mengden som tas ut av Huken pukk- og asfaltverk i Groruddalen, fra ca 200 000 tonn pr år i dag til en million tonn pr år i perioden 2010-2015. Hvis utvidelsen skjer vil viktige deler av marka forsvinne. Dette er et sårbart område som bør bevares for ettertida. Det aktuelle tur- og friluftsområdet er flittig brukt av titusener av mennesker i Groruddalen og Oslo, og må ikke raseres! Ved en utvidelse vil trafikken til og fra området femdobles i forhold til i dag. Det vil føre til dårligere luftkvalitet og mer støy for beboerne i landets mest befolkede dal. Oslo Vei har foreslått å bygge en tunnel for å skjerme nærmiljøet mot tungtrafikk og støy. Ingen vet ennå hvor denne skal munne ut, men den vil uansett kun flytte trafikk- og støyproblemene til et annet sted i Groruddalen.

Pukkverkets konsesjon gjaldt opprinnelig fra 1973 med utløp i 1978, men ble senere forlenget til 1990 og deretter til 2021. Nå søker Oslo Vei om ny forlengelse til 2051. Dagens driftsavtale med Oslo kommune går ut i 2011. Stortinget skal i nær framtid vedta en endelig Markagrense. Det er svært viktig at denne legges der Markagrensa går idag slik at Hukenområdet forblir en del av Marka. Dette vil også sette en endelig stopper for videre drift av Huken pukk- og asfaltverk. Forslaget fra miljøbyråd Peter N. Myhre om å definere utvidet pukkverkområde utenfor Marka må avvises.
  Natur og Ungdom krever at Oslo bystyre stanser utvidelsen av Huken pukkverk og avviser søknaden om forlenget konsesjon. Stortinget må gå inn for at Markagrensa blir liggende slik den er i dag.

Kommentarer   

0 #1 Ammerudveien 13-04-2011 10:12
Årets beste asfaltlag 2010 var fra Huken
www.oslovei.no/.../

(Ikke for dem som bor nær Ammerudveien.
Asfalt gifter deg mens du sover, fyller soverom av sovende barn med giftig røyk.
Mange lokale mennesker lider av ekstrem astma.)

Legg til kommentar