Miljø og kollektivtrafikk

Avfallskaoset: Ta tjenesten tilbake

Avfallskaoset: Ta tjenestene tilbake

Søppelhåndtering er en helt vital infrastruktur i en storby.

Vi kan ikke tåle at det går uker før søpla blir hentet, med konsekvens at innbyggerne får alvorlige helseproblemer og at rottene får gode dager. Resultatet vi nå ser er helt uakseptabel. Dette er en konsekvens av at det daværende borgerlige byråd i Oslo få dager før valget i fjor høst, etter anbudskonkurranse, inngikk avtale med et privat renovasjonsfirma og vektla kostnadsdumping høyere enn kvalitet.

KS Bedrift setter ord på hva som nå bør skje: « Vi ser trender som er i ferd med å snu. Avfallshåndtering er en av mange grunnleggende tjenester som leveres av kommunene, og som har vært privatisert i både USA og i flere europeiske land. Nå snur trenden. Hvorfor?

Den korte versjonen er at private ikke leverer billigere tjenester på behandling av husholdningsavfall som lovet over tid. Billig først, så raskt dyrere viser studier fra USA. Kvaliteten som leveres holder ikke mål som en ønsker seg, og kommunenes behov for langsiktig planlegging vanskeliggjøres. Politiske mål nås ikke. I land som Tyskland og Storbritannia tas tjenestene tilbake til kommuner. Private monopoler lønner seg ganske enkelt ikke.»

Leverer de ikke etter kontrakten bør de kjapt sparkes på dør. Og uansett: Når kontrakten med det private Veireno går ut etter 5 år må Oslo kommune ta tilbake avfallshåndteringen og utføre denne i egen regi. Her bør det rekommunaliseres.

Kommentarer   

#1 Knut Nilsen Fosland 17-10-2016 06:50
Lær av Bergen, Trondheim og Tromsø.
Bedre og billigere. I Oslo har prisen for renovasjon kostet innbyggerne (les: velgerne) tre-gangen siden privstiserings- ivrerne tok grep. (Moxness, Oslo)
+1 #2 Geir Ivar Jørgensen 17-10-2016 07:07
Det er samme historien hver gang offentlige primærtjenester privatiseres. Det går på bekostning av kvalitet og service til fellesskapet, og på bekostning av lønns- og arbeidsforhold til de ansatte.

De eneste som tjener på det, er private eiere og deres topp-ledere, som beriker seg selv fra fellesskapets skattekiste. Det må bli slutt med å finansiere privat virksomhet fra fellesskapets skattekiste. Det burde være et enkelt politisk prinsipp å forvalte.

Sanitær og renovasjon hører til fellesskapets primær tjenester. De hører til realøkonomien som fellesskapet må har fullt eierskap til for å kunne forvalte det strategisk til fellesskapets beste.

Fellesskapet bør ha strategiske heleide virksomheter i de fleste sektorer for på den måten å sette standarden for organisert og anstendig drift til fellesskapets beste. Vi kan aldri oppnå anstendig etisk og moralsk standard der egoisme og grådighet er de primære drivere for en virksomhet.
#3 Ahh Henrik Hossmann 17-10-2016 07:14
Nå veit jeg ikke hva som står i kontrakten men den bør kanselleres straks
#4 Reidun Ramse Sørensen 17-10-2016 08:45
Det er avhengig av at Oslo Ap og eventuelle støtteparti får fornya tillit i neste kommuneval, slik at nåverande bystyre kan førebu kommunalisering av renovasjonstene sta tidsnok. Slik Ap nå blir styrt av minipartiet MDG ser det ikkje lovande ut for at veljarane vil gje Ap ny tillit.
#5 Unn Birkeland 17-10-2016 10:56
Men når en slik kontrakt skrives må det da ligge muligheter til å si den opp om de ikke gjør jobben de blir betalt for? Hvis ikke bør man kanskje se om det skulle ansettes noen faglig dyktige innkjøper :) Og dette er jo uavhengig av politikerene, det er ikke de som utformer kontrakt det er det byråkratene som gjør
#6 Torodd Lybeck 17-10-2016 16:32
All denne anbudstrafikken skapar mykje kostnader og unødig kaos. Høgrepartia seier det blir billegare, men det er eg ikkje sikker på. Då nytt selskap overtok den lokale busskøyringa i Valdres sist sommar, kjøpte dei inn nye bussar til alle ruter. Dei gamle laut seljast utanlands, fordi marknaden var metta her heime. Molbuaktig, spør du meg.
#7 Bjørn Erik Borgersen 18-10-2016 05:18
Billig er ikke alltid bra. Regner vel med at noe lignende vil skje når samferdselminis teren får privatisert NSB.....Det virker som de borgelige ser at slaget er tapt ved neste stortingsvalg, så det å gjøre det mest mulig komplisert å få
+1 #8 Andrea Gaarder 18-10-2016 17:03
Privat avfallshåndteri ng i store byer er altfor risikabelt. Tjenesten bør snarest mulig rekommunalisere s. Hvis tjenesten utføres klanderverdig må vel avtalen kunne sies opp?
#9 Jan Atle Ramsli 18-10-2016 17:08
Ting som berører hele samfunnet burde faktisk ligge under demokratisk kontroll. Søppel-Texas stinker.
#10 Ole Jørgen Klausen 19-10-2016 15:16
Hørte intervju med direktøren i renovasjonsetat en på radio nettopp, og må si jeg jeg overgitt. Han var tydelig ganske handlingslammet , og bare kom med "vær tålmodig". det skal bli bedre senere. Uten at han klarer å tidfeste når dette magiske tidspunktet "senere" skal inntreffe. .

Hvorfor kan ikke kommunen, og byrådet, ganske enkelt kreve at dette firmaet som skal hente søppel nå kommer i gang med jobben?
#11 Thomas Sandvik 24-10-2016 08:14
Ivar, flott innlegg. Helt enig at dette må rekommunalisere s. Samtidig bør det vurderes å si opp kontrakten med et selskap som ikke leverer i det hele tatt, i tillegg til at de tar ut kjempestort utbytte. Det blir lenge å vente i 5 år på å få søpla henta.
#12 Ivar J 24-10-2016 08:44
Thomas: Klart at avtalen må sies opp dersom ikke firmaet innen relativt kort tid viser at de er i stand til å levere. Men jeg tror nok, dessverre, at det i bystyret er flertall for rekommunaliseri ng. Ap og MDG sier - så langt - nei.

You have no rights to post comments