Miljø og kollektivtrafikk

Avfallskaoset: Ta tjenesten tilbake

Avfallskaoset: Ta tjenestene tilbake

Søppelhåndtering er en helt vital infrastruktur i en storby.

Vi kan ikke tåle at det går uker før søpla blir hentet, med konsekvens at innbyggerne får alvorlige helseproblemer og at rottene får gode dager. Resultatet vi nå ser er helt uakseptabel. Dette er en konsekvens av at det daværende borgerlige byråd i Oslo få dager før valget i fjor høst, etter anbudskonkurranse, inngikk avtale med et privat renovasjonsfirma og vektla kostnadsdumping høyere enn kvalitet.

KS Bedrift setter ord på hva som nå bør skje: « Vi ser trender som er i ferd med å snu. Avfallshåndtering er en av mange grunnleggende tjenester som leveres av kommunene, og som har vært privatisert i både USA og i flere europeiske land. Nå snur trenden. Hvorfor?

Den korte versjonen er at private ikke leverer billigere tjenester på behandling av husholdningsavfall som lovet over tid. Billig først, så raskt dyrere viser studier fra USA. Kvaliteten som leveres holder ikke mål som en ønsker seg, og kommunenes behov for langsiktig planlegging vanskeliggjøres. Politiske mål nås ikke. I land som Tyskland og Storbritannia tas tjenestene tilbake til kommuner. Private monopoler lønner seg ganske enkelt ikke.»

Leverer de ikke etter kontrakten bør de kjapt sparkes på dør. Og uansett: Når kontrakten med det private Veireno går ut etter 5 år må Oslo kommune ta tilbake avfallshåndteringen og utføre denne i egen regi. Her bør det rekommunaliseres.