Miljø og kollektivtrafikk

Jeg heier på bilfritt byliv

Jeg heier på bilfritt byliv

Bilfritt byliv er et av de prosjekter det rødgrønne bystyreflertallet skal gjennomføre som jeg heier aller mest på. Prosjektet skal bidra til å skape et bedre bymiljø og økt byliv i Oslo sentrum, blant annet ved å gjøre området innenfor Ring 1 fri for private biler.

Når jeg besøker andre storbyer er bilfrie sentrumsområder av de mest trivelige. Her er det yrende folkeliv, her er publikumsrelatert aktivitet som spisesteder, kafeer, kulturaktiviteter trukket ut på gata, og så langt jeg ser det: her trives folk i større grad med å handle.

Allerede i 2017 vil det gjøres tiltak for å legge til rette for økt byliv:

- Nesten all gateparkering fjernes

- Gatearealer som blir frigjort etter at parkeringsplasser fjernes tilbys til næringsliv, kultur, frivillige etc. slik at de kan brukes til aktiviteter som skaper økt byliv. Områdene kan også benyttes av kommunen til publikumsvennlige tiltak som sitteplasser, sykkelparkering etc.

- Tilgangen til parkeringshus og parkeringskjellere i sentrum opprettholdes

- Høsten 2017 kommer man til å hindre gjennomkjøring i sonen. Det blir ikke lenger mulig å kjøre gjennom sentrum, der viser vi til bruk av Ring 1 og tunnelen

Det betyr at folk fortsatt kan kjøre dit de vil i sentrum, men at store arealer frigjøres til andre ting – alt fra uteservering, kulturaktiviteter, kunst, sykkelstativer eller lekeplassser. Her er det bare fantasien som setter grenser.

Prosjektet Bilfritt byliv vil arrangere åpne møter der alle kan delta og komme med innspill. De vil høre fra ungdommer, fritidsklubber, kulturaktører, serveringssteder, gamle som unge, de som bor, oppholder seg eller arbeider i sentrum. Men du trenger ikke vente på møtene. Send allerede nå inn innspill Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Kommentarer   

#1 Tormod Bakke 26-10-2016 05:18
Dette er en veldig viktig sak av mange grunner. Oslo er en de byene i Europa som vokser raskest i medlemstall. Det blir og rett ikke plass til at alle skal ha bil. Dessuten går det på helsa løs med noen hundre dødsfall pga luftforurensnin g hvert år. Det hjelper svært lite med elbiler. De bidrar minst like mye til forurensningen som andre biler fordi de hindrer kollektivtrafik ken. Den direkte luftforurensnin gen skyldes nesten utelukkende tungtransporten , i tillegg til piggdekk og vedfyring.

Det betyr også det bør innføres kjøreforbud for tungtrafikk i Oslo i rushtidene. Slik trafikk vil forurense mye mindre utenom rushtidene, når slipper å måtte bremse opp og starte på nytt til stadighet.
+1 #2 Birgit Skjæret 26-10-2016 11:57
Jeg tenker tilbake på oljerasjonering a en gang i 70-åra. Bilfri søndag hvor folk gikk på tur midt iveien og snakket med hverandre, og en rennesanse for hest og vogn. Et godt menneskelig miljø først og fremst og en ide til etterfølgelse. Jeg forstår ikke at ingen politikere har tenkt på dette.

You have no rights to post comments