Miljø og kollektivtrafikk

Krystallklart fra byantikvaren om Enga Gård: Ikke riving

Krystallklart fra byantikvaren om Enga Gård: Ikke riving

Fraråder sterkt riving av den gamle husmannsplassen.

Jeg har flere ganger skrevet om Engå Gård, som i mange år har stått tom, og forfaller, og som ved flere anledninger har blitt okkupert av driftige ungdommer som vil trå til å sikre at felleskapets verdier ikke forfaller ytterligere.

Kommunale Bymiljøetaten har bedt om at huset rives, på tross av at Fortidsminneforeningen har lagt fram en tilstandsrapport som viser at for en relativt rimelig penge - 930.000 - kan huset settes i forsvarlig stand. Byantikvaren konstaterer: "Bygningenes tilstand i dag er et resultat av manglende kommunalt vedlikehold over lang tid. Det er imidlertid fullt mulig å reparere skader uten at kulturminneverdiene svekkes vesentlig."

Byantikvaren er krystallklar: "Husmannsplassen Enga representerer et viktig element i det opprinnelige kulturlandskapet rundt Ellingsrud gård. Husmannsplassen med våningshus og uthus har etter Byantikvarens vurdering høy kulturhistorisk verdi. Området ligger lett tilgjengelig og er et mye brukt turområde for befolkningen i nærområdene og av andre brukere av Marka. Husmannsplassen er derfor et viktig element i det opprinnelige kulturlandskapet. Bygningenes tilstand i dag er et resultat av manglende kommunalt vedlikehold over lang tid. Det er imidlertid fullt mulig å reparere skader uten at kulturminneverdiene svekkes vesentlig.

Byantikvaren fraråder sterkt riving av våningshus og uthus og vil, om rivesaken ikke trekkes, anmode om midlertidig forbud mot tiltak. Siden eiendommen er kommunal vil vi samtidig primært anmode om at kommunen koordinerer seg, og viser både kulturminneansvar og ressursforvaltningsansvar uten at det må vedtas forbud mot egne tiltak."

Dermed bruker Byantikvaren det sterkeste virkemiddele han har. Det er et bra utgangspunkt når byråden skal fremme sak for bystyret, som oppfølging av det bystyrevedtaket jeg initierte for to år siden: at «bystyret ber byrådet framlegge sak for bystyret på hvorvidt Mariholtveien 97 kan etableres som et økologisk bo-prosjekt.»

Kommentarer   

+1 #1 Sissel Jacobsdatter Brinchmann 05-11-2016 09:05
Ikke riv Enga!!!! Hør på Byantikvaren!
Oslo kommune ser ut til å spekulere i å unnlate å vedlikeholde sine eiendommer som utmerket godt kunne vært holdt i brukbar stand. Dette er en parallell til Lysopp, der kommunen også bare vil rive, på tross av at det finnes initiativrike unge folk som ønsker å bo og arbeide med jorda, samt sette stedet i stand.
#2 Tom Karlsen 05-11-2016 11:39
Hyggelig om den kan settes i stand igjen.
#3 Finn Halvorsen 05-11-2016 11:59
Når byantikvaren gjør jobben sin, havner ofte kommunale etater og funksjoner I et dårlig lys....
#4 Bjørn-Christian Edvardsen 05-11-2016 14:46
Og med tilskudd fra bla Sparebankstifte lsen blir det tullete av Oslo kommune å ikke sette huset istand. Bare å sende inn en søknad...
+1 #5 Lars Bjørnstad 06-11-2016 13:18
Oslo kommune lar at for mange bygninger stå og forfalle, samtidig som byen har for få møteplasser, rom for aktivitet, kunst og kultur. Hus trenger folk, folk trenger rom. La folk få ta Enga gård i bruk. Se til Isdammen på Årvoll. Fantastisk møtested på tvers av generasjoner og kulturer. La pensjoerte håndverkere, som kanskje sitter ensomme foran skjermen, få lov til å sette den istand og lage de til en flott møteplass for barnehager, skolebarn, pensonister og andre folk fra alle verdens kanter.
#6 Jonny Axelsson 24-11-2016 18:55
Det er omtrent det som ble sagt om Storo gård, som ga navn til Storo. Da solgte Statsbygg (på den tid SBED) eiendommen til private investorer som "renoverte" bygget, dvs tok ut alle dører og vinduer og ventet.

Når bygget hadde forfalt nok til at det ikke var mulig å restaurere det ble det revet, eiendommen solgt til god fortjeneste og en boligblokk ble bygget der i stedet.

You have no rights to post comments