Miljø og kollektivtrafikk

Krystallklart fra byantikvaren om Enga Gård: Ikke riving

Krystallklart fra byantikvaren om Enga Gård: Ikke riving

Fraråder sterkt riving av den gamle husmannsplassen.

Jeg har flere ganger skrevet om Engå Gård, som i mange år har stått tom, og forfaller, og som ved flere anledninger har blitt okkupert av driftige ungdommer som vil trå til å sikre at felleskapets verdier ikke forfaller ytterligere.

Kommunale Bymiljøetaten har bedt om at huset rives, på tross av at Fortidsminneforeningen har lagt fram en tilstandsrapport som viser at for en relativt rimelig penge - 930.000 - kan huset settes i forsvarlig stand. Byantikvaren konstaterer: "Bygningenes tilstand i dag er et resultat av manglende kommunalt vedlikehold over lang tid. Det er imidlertid fullt mulig å reparere skader uten at kulturminneverdiene svekkes vesentlig."

Byantikvaren er krystallklar: "Husmannsplassen Enga representerer et viktig element i det opprinnelige kulturlandskapet rundt Ellingsrud gård. Husmannsplassen med våningshus og uthus har etter Byantikvarens vurdering høy kulturhistorisk verdi. Området ligger lett tilgjengelig og er et mye brukt turområde for befolkningen i nærområdene og av andre brukere av Marka. Husmannsplassen er derfor et viktig element i det opprinnelige kulturlandskapet. Bygningenes tilstand i dag er et resultat av manglende kommunalt vedlikehold over lang tid. Det er imidlertid fullt mulig å reparere skader uten at kulturminneverdiene svekkes vesentlig.

Byantikvaren fraråder sterkt riving av våningshus og uthus og vil, om rivesaken ikke trekkes, anmode om midlertidig forbud mot tiltak. Siden eiendommen er kommunal vil vi samtidig primært anmode om at kommunen koordinerer seg, og viser både kulturminneansvar og ressursforvaltningsansvar uten at det må vedtas forbud mot egne tiltak."

Dermed bruker Byantikvaren det sterkeste virkemiddele han har. Det er et bra utgangspunkt når byråden skal fremme sak for bystyret, som oppfølging av det bystyrevedtaket jeg initierte for to år siden: at «bystyret ber byrådet framlegge sak for bystyret på hvorvidt Mariholtveien 97 kan etableres som et økologisk bo-prosjekt.»