Miljø og kollektivtrafikk

Mot nullutslippsbyen?

Mot nullutslippsbyen?

Mot nullutslippsbyen? Hvordan er luftkvaliteten i Oslo? Hvorfor øker utslippene av klimagasser? Hva må til for å få ren luft i byen og mindre utslipp som skader klimaet?

Oslo kommune har vedtatt ambisiøse mål, både for å redusere globale klimagassutslipp og for å bedre lokal luftkvalitet.

Klimagassutslippene øker og nitrogendioksid og svevestøv er utfordrende for luftkvaliteten lokalt. For begge er transport er hovedkilden til utslipp.

Halvparten av klimagassutslippene fra transport kommer gjennom transport av folk. Overgang til utslippsfrie biler og kollektivtransport, sammen med overgang fra bil til kollektivtransport, sykkel og gange er tiltak som reduserer utslippene.

Den andre halvparten kommer fra transport av varer og bygge- og gravevirksomhet. Disse utslippene øker. I tillegg til veitrafikk har vedfyring stor påvirkning på lokal luftforurensing. Det viktigste tiltaket er utskiftning til rentbrennende ovner.

Les en gjennomgang av  status for både globale og lokale utslipp – og hvilke tiltak som er iverksatt for å nå målene.

Kommentarer   

+1 #1 kari-gro thorstensen 19-11-2016 08:44
Det er mye som med politisk vilje og mot kan gjøres på feltet , Redusert utslipp i Oslo.
1)
Bygg en ringvei for tungtransport fra f.eks. Sollihøgda til Vinterbro.
2)
Tog for trailer containere Drammen / Halden / Købehavn / til samme pris som bompengene og med "Roll on Roll off" prinsippet.
3)
Få en smidigere trafikk - bruk rundkjøringer ikke tafikklys.
4)
Lavere pris på kollektivtrafik k, da velger kanskje flere bort bilen.
Eks. i Ungarn reiser ALLE over 60 år gratis med bybusser, trikker og Metroen.
------
Alle disse forslagene krever politisk mot og noen kroner, men det vil nok hjelpe.
-1 #2 Knut Olav Tveit 19-11-2016 09:55
Hvorfor ikke bare avvikle vedfyringen innenfor Ring 3? Strømmen er ren og billig. Og vi har nok av den. Folk trenger bil i det daglige for å få familiekabalen til å gå opp...
+1 #3 Tone Bergli Joner 19-11-2016 10:34
ER ENKLE TILTAK SÅ VANSKELIG?
Er forbauset over hvor umulig det er å få til enkle tiltak:
1. At brudd på forbudet mot tomgangskjøring v tettbygd strøk ikke får konsekvenser. Ingen bot. Ingen kontroll. Her på Majorstua slipper 50% av drosjene eksos hele tiden. Mange privatbiler gjør det samme. Politiet har visst ansvaret, men det er lille meg som må banke på døren og be pent om at de vil skru av motoren.
2. Holdeplasser til trikk og buss blir nedlagt I Oslo.Det er Ruter som har bestemt for at kollektivtrafik k skal gå fort, fort…forbi alle som vil med. De med dårlige ben, hofter, rygg, som ikke orker å gå så langt, blir henvist til å sitte hjemme eller ta drosje. Ja, DET er miljøvennlig det.
-1 #4 Rune Haaland 19-11-2016 21:44
Bedre renhold av veier er et effektivt tiltak for renere luft. Det glemmes litt for ofte i diskusjonen. To andre virkemidler er å skifte ut dieseldrosjer med elektrisk, men da trenger vi en ny generasjon infrastruktur for hurtiglading, og de rødgrønne partiene må slutte å se på Tesla som et luksusgode for rikfolk. Aps prøveballong om "luksus-skatt" på store og dyre elbiler vil effektivt motvirke "polluter pay" politikken de innførte i 1990 da elbiler fikk fullt avgiftsfritak, og nullsats moms som de fikk i 2000. Det er fullt mulig idag å skifte ut de mest forurensende bussene med batterelektrisk e busser, men Ruter trenger nok et spark bak for å komme igang. Andre byer i Europa er kommet mye lenger mht elbusser. Flere kinesiske storbyer har foretatt storstilet utskifting til elbuss - 60 000 nye elbusser på Kinesiske byer i 2015. Tøyset som blir servert om at teknologi ikke er tilgjengelig er mildt sagt noe overdrevet. Har forsøkt å diskutere dette med Ruter, men kunne likegodt diskutert saken med min datters hund.
#5 Kirsten Berrum 20-11-2016 11:52
Familiekabalen er en uholdbar unnskyldning for å trenge bil hele tida, særlig i Oslo! ALLE HAR GODT AV Å GÅ! Èn bil pr husstand i Oslo er et skritt i riktig retning, men det tør vel ikke noe parti å foreslå? Pluss billigere - ikke dyrere - kollektivtrafik k, og mange flere bussfiler. I storbyer må vi kunne bevege oss uten bil hele tida, her er det kollektivtrafik k som er tingen - i mye større grad enn idag!
Og Tesla er et luksusgode for rikfolk, selvfølgelig!

You have no rights to post comments