Miljø og kollektivtrafikk

Hver Oslo-borger kaster 46 kg fullt brukbar mat hvert år

Hver Oslo-borger kaster 46 kg fullt brukbar mat hvert år

Fagfolk strides litt om tallene, men det sies at vi hvert år kaster vi i Norge hele 355.000 tonn matavfall. Mat som egentlig kunne, for ikke å si burde, ha vært spist. Av dette er hovedtyngden fra husholdningene, med hele 217.000 tonn. Hver eneste dag kastes det 190.000  brød.

Og for å ta det ned på Oslo-nivå: I gjennomsnitt kaster hver Oslo-borger 46 kg fullt brukbar mat hvert år.

NRK Forbrukerinspektørene har de siste dagene hatt fokus på hvor galt vi er ute å kjøre:

Alle nyfødte geitekillinger tas livet av rett etter fødselen, selv om de kunne blitt til nydelig kjøtt. Tusener av verpehøner gasses og brennes istedenfor at vi bruker dem til mat. Tonnevis av grønnsaker blir kastet, fordi de har feil form eller størrelse.

Og som Ungdommens bystyremøte minner oss om: Matproduksjon er en av de største årsakene til klimaendringer og artsutryddelse. Samtidig som vi produserer nok mat til å brødfø hele verdens befolkning lever 795 millioner i sult. Vi som lever i rike, vestlige verden har et alvorlig overforbruk.

Det er utmerket når Ungdommens bystyremøte utfordrer Oslo bystyre. Les hva jeg sa i bystyredebatten under "les mer."

 

Oslo bystyre 1. februar 2017

Ivar Johansen, SV

Sak: Sak fra Ungdommens bystyremøte 2016: Matsvinn – forsvinn fra Oslo

Ordfører,

Ungdommens bystyremøte imponerer alltid med å sette fokus på svært viktige saker, saker vi med god grunn bør bli utfordret på.

Fagfolk strides litt om tallene, men det sies at vi hvert år kaster vi i Norge hele 355.000 tonn matavfall. Mat som egentlig kunne, for ikke å si burde, ha vært spist. Av dette er hovedtyngden fra husholdningene, med hele 217.000 tonn. Hver eneste dag kastes det 190.000  brød.

NRK Forbrukerinspektørene har de siste dagene hatt fokus på hvor galt vi er ute å kjøre:

Alle nyfødte geitekillinger tas livet av rett etter fødselen, selv om de kunne blitt til nydelig kjøtt. Tusener av verpehøner gasses og brennes istedenfor at vi bruker dem til mat. Tonnevis av grønnsaker blir kastet, fordi de har feil form eller størrelse.

Og som Ungdommens bystyremøte minner oss om: Matproduksjon er en av de største årsakene til klimaendringer og artsutryddelse. Samtidig som vi produserer nok mat til å brødfø hele verdens befolkning lever 795 millioner i sult. Vi som lever i rike, vestlige verden har et alvorlig overforbruk.

FNs landbruksorganisasjon, FAO, har beregnet at om lag en tredjedel av all mat som produseres i verden, går tapt. Maten som produseres, fordeles verken effektivt eller rettferdig. På samme tid vet vi at klodens befolkning vokser, og at klimaendringer truer matforsyningen.

Og for å ta det ned på Oslo-nivå: I gjennomsnitt kaster hver Oslo-borger 46 kg fullt brukbar mat hvert år.

Derfor er det så betimelig at denne saka blir reist her i bystyret.

Det nevnes en rekke mulige tiltak:

- Kommunens institusjoner kan inngå avtaler om bruk av mat som snart går ut på dato eller kastes.

- Gjennomføringskraften for den vedtatte handlingsplan for matkultur skjerpes.

- Oslos institusjoner pålegges å redusere matsvinnet.

- En holdningskampanje rettet mot forbrukerne.

Dette bare 4 tiltak som Ungdommens bystyremøte framhever, men det finnes selvsagt masser av andre muligheter om bystyret og byrådet vil. Bystyret vil, og gir byrådet en marsjordre.

Så vil jeg også nevne at det finnes mange gode initiativ i Oslo allerede. Bare la meg nevne et: Matsentralen som siste året distribuerte ut over 700 tonn mat som ellers ville blitt kastet, og sørget for at dette når fattige, rusavhengige og andre som sårt trenger dette. Sånne tiltak heier jeg på.

Og; selvsagt initiativene fra Ungdommens bystyremøte.