Miljø og kollektivtrafikk

Kollektivtransport: Oslos eldreråd advarer mot reduksjon i antall holdeplasser

Kollektivtransport: Oslos eldreråd advarer mor reduksjon i antall holdeplasser

Oslos eldreråd med en klar advarsel til byrådet om nedleggelse av holdeplasser:

"Oslo ble i 2014 medlem av WHOs nettverk for aldersvennlige byer. Gode transportmuligheter er et av flere innsatsområder. Tilrettelegging av transport bidrar til økt deltagelse i aktiviteter for eldre.

Transportøkonomisk institutt har gjort en undersøkelse om «En aldrende befolknings krav til transportsystemet» (2011). Avstanden til holdeplass ble omtalt som den viktigste faktoren i kollektivtilbudet for eldre over 80 år (55%). Videre er sitteplass på buss (50 %), avganger per time (38 %), sitte/hvilemuligheter på holdeplass (34 %), på- og avstigninger på buss/bane (30 %), sjåførens kjørestil (28 %) viktige faktorer for at eldre skal benytte seg av kollektivtilbudet. Mulighet for reise om vinteren er en viktig problemstilling. Manglende brøyting og strøing av fortauene betyr at flere eldre blir isolert hjemme i lengre tid. Desto lengre avstanden er til bussholdeplassen eller banen, jo verre er det å komme fram.

Flere holdeplasser for buss og trikk er lagt ned samtidig som det skal satses på et bilfritt byliv. Ruter har definert at den optimale avstanden mellom hver holdeplass i Oslo er 600 meter. Rådet mener at en avstand mellom holdeplasser på 600 meter ikke er optimal for eldre og personer med nedsatt bevegelighet. Det må også tas hensyn til gangavstand fra egen bolig og til nærmeste holdeplass. Vi etterspør i den forbindelse om det er foretatt en vurdering av konsekvensene for disse gruppene. Hvis Oslo kommune skal leve opp til sin intensjon om å være en aldersvennlig by er det svært uheldig at man reduserer antall holdeplasser i kollektivtransporten. Det sentrale eldreråd vil derfor advare mot en slik utvikling."

Det samme gjelder selvsagt også for andre bevegelseshemmede. Les eldrerådets henvendelse nedenfor.

Kommentarer   

+1 #11 Trine Helén Ottesen 19-03-2017 20:11
Helt enig. Både når det gjelder å være en aldersvennlig og en grønn by er taktikken å legge ned holdeplasser i kolletivtranspo rten helt feil. Å gjøre slik betyr kun at de som styrer kun snakker og ikke ser konsekvensene av sine avgjørelser.
+2 #12 Tone Bergli Joner 19-03-2017 21:42
Ja, eldrerådet har helt rett. Nå må flere reagere på kyniske Ruter.
+1 #13 T.B. Hansen 20-03-2017 08:45
Et poeng å merke seg, er at avstand til holdeplass ikke bare har med avstanden mellom holdeplasser å gjøre. Folk bor ikke bare i gaten der trikken (eller bussen) går. Selv om holdeplassene ligger relativt tett, kan plasseringen ha stor betydning for gangavstanden fra andre kvartaler.
+1 #14 Karin Elise Fajersson 21-03-2017 07:57
Hvis trikk og buss skal være et alternativ til privatbil eller taxi må det helt klart være mange holdeplasser slik at det er et godt tilbud for både eldre, syke og barnefamilier – altså ikke bare et tilbud til unge, spreke (som etterhvert også blir presset til å bruke egen bil... eller taxi).
+1 #15 Tove Johnsen 21-03-2017 07:59
Veldig synd hvis holdeplasser legges ned. Hvorfor? Tenker det ligger penger bak dette som alt annet. Snart får vi en by som er tilrettelagt for spreke (unge) folk som kan sykle dit de vil, det være seg til Stortinget eller en kaffebar....... ......
+2 #16 Kjersti Hovden 21-03-2017 11:22
Folk som bruker trikken skal som regel ikke fortest mulig til endeholdeplasse n, de vil av og på underveis.
0 #17 Tore G. Bareksten 22-03-2017 09:22
Et annet problem er de nye franske reklamebaserte venteskurene på bussholdeplasse r. Her er det vanligvis bare tre sitteplasser. Og skurene er konstruert slik at de verken gir ly for regn eller vind. De er lagd for reklame, ikke for eldre, gravide eller folk med dårlige ben.

Tar man trikken til for eksempel Sæter, finner man gammeldagse norske venteskur av tre med 10 sitteplasser og vegger og tak som beskytter både mot vind og regn.

Også mange t-banestasjoner er lite eldrevennlige. Det er vel nesten bare Sentralbanestas jonen som har nok sitteplasser. På Tøyen er det bare 6 sitteplasser på hver side, så i rushtiden kan 6 av 50 på perrongen få sitte.

Hvis man ønsker at eldre, gravide og syke skal bruke kollektive transportmidler , er det ille nok at de ofte må stå på buss,trikk og t-bane. At de også må stå og væreb utsattt for vind og regn når de venter er enda verre.

I forrige valgkamp foreslo jeg for lokallaget mitt at vi skulle gjøre noe med dette ved å bygge egne benker på for eksempel Furuset for å vise at SV ønsket en mer inkluderende og eldrevennlig kollektivtrafik k. Det ble det ikke noe av, men i årets valgkamp skal jeg sende lignende forslag til Pensjonistparti et og Miljøpartiet De Grønne.
0 #18 Sigrid Marie Refsum 02-04-2017 06:45
Det stemmer. Folk som har tungt for å gå trenger tilgjengelige holdeplasser. Vet flere som savner Slottsparken. Det ligger like ved et fysikalsk institutt.

Legg til kommentar