Miljø og kollektivtrafikk

Nei til ny 8-felts motorvei i Smalvollveien

Nei til ny 8-felts motorvei i Smalvollveien

Som bystyremedlem vil jeg heie på kampanjen Nei til motorvei på Tveita.

Statens vegvesen har lagt opp til en ny trasé til E6 som et ledd i Manglerudprosjektet. Ifølge de foreløpig planene vil denne munne ut rett nedenfor Tveita, i en 8-felts motorvei langs Smalvollveien. Blir denne motorveien realisert, vil dette få store konsekvenser for bomiljøet på Tveita i form av støy og luftforurensning. Det er ingen god løsning å flytte et trafikk- og støyproblem fra Manglerud, til et nytt sted – på Tveita. Her bor det mange tusen beboere og alle vil bli berørt!

Roger Pihl setter dette i perspektiv i Akers Avis: "Vi har fått tre parallelle motorveier gjennom Groruddalen: Trondheimsveien, Østre Aker vei og E6/Strømsveien. Det er borti tjue parallelle kjørefelter til sammen! Du vil ikke tro hvor mange biler det er plass til på disse veiene, hvor mye støy og svevestøv de lager - enten de er fossilbiler eller elbiler. Men det er likevel ikke nok! Nei, da! Nå skal Groruddalen få en fjerde motorvei, åtte nye felter med åpent støyhelvete er foreslått anlagt ved foten av Tveita. I tillegg til en tofelts lokalvei. Ti nye felter skal vi få! Ti felter! Da er vi oppe i minst tretti kjørefelter tvers gjennom et område med flere innbyggere enn Stavanger."

Beboernes krav er:

- Vi ønsker oss et grønnere Groruddalen med satsing på kollektiv transport framfor enda flere biler og mer tungtransport.

- Vi ønsker at planene fra Oslo kommune om Breivollen blir realisert og at Alna-elva blir utviklet til et flott turområde.

- Vi ønsker at folk i Groruddalen blir hørt!

- Skulle en ny E6-trasé bli realisert i Smalvollveien, ønsker vi at et lengre tunnel-alternativ utredes, slik at den munner ut ved dagens E6.

Klokt sagt!

Legg til kommentar