Miljø og kollektivtrafikk

Stopp Vegvesenets planer om motorvei i Smallvollveien

Stopp Vegvesenets planer om motorvei i Smallvollveien

I en artikkel i Akers Avis i dag skriver jeg:

Som bystyremedlem vil jeg heie på kampanjen Nei til motorvei på Tveita.

Statens vegvesen har lagt opp til en ny trasé til E6 som et ledd i Manglerudprosjektet. Ifølge de foreløpige planene vil denne munne ut rett nedenfor Tveita, i en 8-felts motorvei langs Smalvollveien og langs den flotte Alnaelva. Blir denne motorveien realisert, vil dette få store konsekvenser for bomiljøet på Tveita i form av støy og luftforurensning.

Jeg har stort forståelse for at beboerne på Manglerud ønsker å få gjort noe med støy og luftforurensning fra dagens E6. SV støtter ideen om en Manglerudtunell. Det er imidlertid ingen god løsning å flytte et trafikk- og støyproblem fra Manglerud, til et nytt sted – på Tveita. Her bor det mange tusen beboere og alle vil bli berørt! Attpåtil er det regulert inn nye, framtidige boliger i nærheten av området der vegvesenet nå vurderer å legge motorveien. Groruddalssatsingen er vedtatt videreført, og planene for Groruddalen tilsier at tunell og lokk over eksisterende motorvei skal være tiltak for å bedre forurensing, trafikk og støy, ikke det motsatte.

Vi kan på ingen måte akseptere planer som går på tvers av nasjonal transportplan og som medfører kapasitetsøkning i bil- og varetransport. Vi kan heller ikke godta at områder regulert til bolig og rekreasjonsformål skal vike på bekostning av ny motorvei i et område som er mest belastet med biltrafikk, støy og forurensing i hele Oslo. I arbeidet med Manglerudprosjektet må vegvesenet se på alternativer med lengre tuneller enn de normalt foretrekker. Dersom tunellen i stedet kan munne ut nord for OBS/tidligere Smart Club, ser mye ut til å være løst. Det finnes mange lange veituneller på riksveinettet i Norge, det burde være mulig å finne akseptable løsninger for Groruddalen også. Lavere fart, nødutganger og andre tiltak kan øke sikkerheten.

For øvrig mener jeg at problemene med støy og luftforurensning fra trafikerte veier er en god grunn for at Oslo må føre en politikk som bidrar til at flere reiser kollektiv, sykler og går, og at færre bruker bil i byen. Dersom vi legger til rette for økt biltrafikk med stadig større veier, vil problemene forsterkes.


Kommentarer   

0 #1 Trine Helén Ottesen 03-05-2017 21:49
En slik motorvei i Smalvollveien vil være en katastrofe. Ikke bare for Tveita, men for Teisen og Fjellhus også. Våre områder vil da bli helt inneklemt mellom store motorveier. Kan jo tenke seg hvordan luftkvaliteten og støynivået vil bli. Det blir rett og slett ulevelig. Det bør nok sees på et annet alternativ. Beboerne i disse områdene har allerede kvesset klørne. Nok får være nok.
0 #2 Lill Eikestad 04-05-2017 21:52
Det er den reneste galskap å legge en motorvei i Smalvollveien. Det er utrolig hvordan noen i det hele tatt kan komme på en så vanvittig ide. Jeg er klar for å være med i lenkegjeng for å stoppe raseringen av vårt område.
0 #3 Jarl Frode Bech 06-05-2017 16:36
Den gang Tveita-området ble etablert, var hovedtanken at området skulle skjermes for gjennomgangstra fikk.

Legg til kommentar