Miljø og kollektivtrafikk

Skal alle med trikken?

Skal alle med trikken?

”Alle skal med” sier Arbeiderpartiet, partiet til byrådslederen i Oslo. Det burde Ruter og Bystyret i Oslo etablere som grunnprinsipp for kollektivtransporten i Oslo, skriver Fride Eeg-Henriksen i forbindelse med at bystyret onsdag skal behandle "prinsipper og prosesser for holdeplasstruktur på kollektivruter i Oslo."

Ruter utarbeidet i mars i år dokumentet "Prinsipper og prosesser for holdeplasstruktur på kollektivruter i Oslo", som et faglig innspill til Kommunens politiske prinsipper for kollektivtransporten med buss og trikk. Tydelige mål om tilgjengelighet og kollektivtransport for alle er her fraværende. Nå er det ”Best mulig for flest mulig” og prioritering av ”de mange” som gjelder. Bussene og trikkene skal fort fram, holdeplasser skal legges ned. Avstanden mellom holdeplasser skal økes. Oslo sies å skille seg ut fra europeiske byer med å ha liten avstand mellom holdeplassene. Idealet er nå 600 meter mellom dem.

Men for folk flest er det da den totale reisetiden fram til bestemmelsesstedet som teller. Det hjelper ikke om trikken kjører fort hvis du må bruke lang tid for å komme til og fra holdeplassene," skriver Fride Eeg-Henriksen blant annet.

Les hele hennes gjesteblogginnlegg nedenfor.

 

Skal ikke alle med trikken?

Av Fride Eeg-Henriksen

”Alle skal med” sier Arbeiderpartiet, partiet til byrådslederen i Oslo. Det burde Ruter og Bystyret i Oslo etablere som grunnprinsipp for kollektivtransporten i Oslo.

Men Ruter utarbeidet i mars i år dokumentet "Prinsipper og prosesser for holdeplasstruktur på kollektivruter i Oslo", som et faglig innspill til Kommunens politiske prinsipper for kollektivtransporten med buss og trikk. Tydelige mål om tilgjengelighet og kollektivtransport for alle er her fraværende. Nå er det ”Best mulig for flest mulig” og prioritering av ”de mange” som gjelder. Bussene og trikkene skal fort fram, holdeplasser skal legges ned. Avstanden mellom holdeplasser skal økes. Oslo sies å skille seg ut fra europeiske byer med å ha liten avstand mellom holdeplassene. Idealet er nå 600 meter mellom dem.

Men for folk flest er det da den totale reisetiden fram til bestemmelsesstedet som teller. Det hjelper ikke om trikken kjører fort hvis du må bruke lang tid for å komme til og fra holdeplassene. Dessuten er i større europeiske byer den vanlig­ste avstanden mellom holdeplassene inne i byen mellom 300 og 450 meter. I USA er avstanden mindre – ofte mellom 200 og 270 meter, med enda kortere avstand i selve sentrum (Harald Minken, TØI 2017). Kanskje trenger vi flere, ikke færre holdeplasser nær sentrum.

Det er også et mål i planen at færre skal ta kollektivtransport på korte reiser. Tanken er at man i steden skal gå eller sykle. Det er bra med økt tilrettelegging for syklister. Men Oslos befolkning består også av personer med nedsatt funksjonsevne, gravide, eldre, folk som av ulike grunner er dårlige til beins, barnefamilier (med små barn som ikke går så fort og så langt). De har bruk for godt tilgjengelig kollektivtransport også på korte reiser fordi bruk av sykkel ikke er et aktuelt alternativ. For alle trafikanter er det selvsagt også forskjell på sommer og vinter i en by som Oslo. Mange som sykler om sommeren vil nok ha behov for kollektivtransport om vinteren.

Hvis du ikke har muligheter verken til å gå til holdeplassen eller sykle, blir alternativet bil eller taxi. Økt bilbruk var vel ikke meningen med den økte satsingen på kollektivtransport?

Bydelene har ikke vært invitert inn i prosessen, hvor har det blitt av lokaldemokratiet? Kommunenes egne brukerråd- Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og det sentrale eldreråd har heller ikke vært brukt. Hva skal  kommunen med disse rådene når ikke de blir brukt i en så viktig sak som denne? Eldrerådets synspunkter på nedleggelse av holdeplasser, som ikke er med i saksdokumentene, er her.

Det er heller ingen referanse i Ruters plan eller saksdokumentene ellers til det som står om transport i gjeldende handlingsplan for personer med nedsatt funksjonsevne i saksdokumentene. Her heter det for eksempel at transportsystemene skal ha tilgjengelighet i alle ledd av reisekjeden.

Vi får håpe at Bystyret sender saken tilbake til Byrådet med klart signal om en ny og grundigere saksbehandling. Da kan også innholdet i planen for en aldersvennlig by, som nå er ute til høring, taes med. I en revidert plan for holdeplasstruktur må det være en tydelig målsetting at alle må med.


Kommentarer   

0 #11 Rolf 18-06-2017 21:29
Om man leser prinsippene, ikke bare hører det Eeg-Henriksen vil høre så skal ikke trikken gå fortere. Den skal gå saktere, men jevnere. Slik at de som bor langs trikkelinja får det bedre, det kommer flere trikker på nettet og Oslo sparer 20 millioner kroner.
+2 #12 Anne 19-06-2017 09:11
Jeg er imot færre holdeplasser. Da bør prisene gå ned også, fordi tilbudet blir dårligere.
+2 #13 evelyn 19-06-2017 10:44
Kollektivtilbud et er kanskje ok for enkelte, men Bystyret kan ikke forlange at
1) eldre/handicapp ede personer skal måtte gå 1/2 kilometer for å komme seg til buss/trikk.
2) at transporten skal gå saktere selv med færre stoppesteder. Det betyr at man bruker like lang tid for å komme fra A til B.

Valget kan for noen være ganske enkelt:
Noen kan ta buss "fra dør til dør": hjem - jobb: 35 minutter. Med privatbil: 12 minutter. Lett valg, eller?!!
0 #14 Yngvild Sørbye 19-06-2017 13:46
Kommentator "Rolf" bør ta seg en tur langs Ekebergbanen. Etter at strekningen fra Ljabru ble såkalt "oppgradert" i 2015 har trikkene begynt å kjøre som svin (70 km/t) til kl. 02.15 om natten og starter igjen kl. 04.45 om morgenen. "Oppgraderingen " er teknisk sett totalt mislykket mht støynivå (ble lovet redusert, men er i praksis flerdoblet). De som bor langs trikkelinja er forlengst ødelagt av søvnmangel og støyplager, men er det noen som bryr seg? I hvert fall ikke politikerne som skulle sikre folks helse og trivsel.
-1 #15 Yngvild Sørbye 19-06-2017 13:50
til administrator - vedr tidspunkt i kommentar: [Det korrekte skal være at banen ble "oppgradert" i 2014 (gjenåpnet i desember 2014). Støyeksplosjone n ble åpenbar etter at snøen gikk våren 2015. Nå har vi som bor langs linja, levd to år med støy- og søvnplager langt over tålegrensen.]
+1 #16 Hilde Seip 19-06-2017 21:45
Avstanden til holdeplassen er avgjørende for om mange av oss reiser kollektivt. Det gjelder både i sentrum og i periferien der mange av oss bor. Dessuten er muligheten for av- og på-stigning avgjørende.
Bussene er jo nå tilgjengelige for oss i rullestol, dvs. hvis vi får assistanse til å vippe ut rampa (og den ikke sitter fast), og hvis avstanden mellom rampa og hindringer ved holdeplassen gir plass nok til rullestol på tvers.
Verre er det med trikk. Noen er tilgjengelige ved enkelte holdeplasser, men ikke ved alle.
0 #17 Marit Nøid 19-06-2017 21:54
Men fortsatt er det mange gamle trikker med trapper ute i trafikken, spesielt på strekningen til Grefsen. Kanskje det er mulig å bytte ut disse trikkene, slik at "alle kan bli med"?
0 #18 Tone Bergli Joner 22-06-2017 10:18
FÅ HOLDEPLASSENE TILBAKE.
Enig med HIlde, Anne m flere. Det er viktig for de stadig flere eldre, og blinde, handecappede osv at det ikke er for langt å gå. Å spare 4-6- minutter er mindre mindre viktig. Hvilket parti tar utfordringen med å få f.eks. Welhavens gt tilbake? RUTER virker kyniske og gammeldagse. Vil vi ikke ha en grønnere by da?
0 #19 Anders Arntzen 25-06-2017 11:27
Yngvild Sørbye nevnte støy på Ekebergbanen (området).
Jeg legger merke til at 23 bussruten kjører veldig "hakkete". Kraftige bremsinger og aksellerasjoner , og mye humping og slag underveis. Det er faktisk ubehagelig å sitte på med disse bussene. 20 ruten for endel år siden gled rolig og behagelig gjennom byen. Her er det trolig også noe å gripe fatt i.
Flere holdeplasser: ja- men også litt komfort underveis mellom dem. Begge deler skulle være mulig.

Legg til kommentar