Miljø og kollektivtrafikk

Ladeplass for el-bil i borettslag

Ladeplass for el-bil i borettslag

Etter forslag fra SV har et flertall på Stortinget pålagt regjeringen å komme med et lovforslag som sikrer folk som eier boliger i borettslag og sameier rett til å etablere ladepunkt for elbil. Stortingsflertallet ber også regjeringen se på muligheten for å nedfelle krav om at nye bygg og bygg som skal gjennom omfattende ombygginger, blir gjort ladeklare.

I denne sammenheng har jeg utfordret byrådet:

«Jeg vil tro at kommunens mål bør være å komme dit at innbyggerne over hele byen snarest har tilgang til nettstasjoner med to forskjellige spenningsnivåer; 230 volt og 400 volt, og at dette leveres og bekostes av nettselskapet. Hvordan ser byrådet på dette?»

I et svar overfor bystyret skriver byråd Geir Lippestad blant annet:

"Jeg mener at målet for Oslo kommune bør være at det tilrettelegges med egnede ladestasjonsmuligheter slik at flest mulig innbyggere kan bruke el-bil som det foretrukne bil-alternativet i Oslo. Kommunen har ulike virkemidler for å nå et slikt mål, og jeg er opptatt av at det skal skje på en måte som er best for miljøet, er energieffektivt, samfunnsøkonomisk rasjonelt, og brukervennlig for byens borgere.

Jeg mener det er bedre å velge laststyring og smarte ladeløsninger fremfor å bygge ut kapasiteten i nettet. Smarte ladeløsninger som implementerer laststyring er mer samfunnsøkonomisk, vi får en mer effektiv utnyttelse av strømnettet, og derved også lavere nettleietariffer for innbyggerne. Der det er mulig, burde derfor smarte ladeløsninger prioriteres før kapasiteten i nettet utvides. Jeg anser det derfor ikke hensiktsmessig at alle innbyggere har tilgang til nettstasjoner med to forskjellige spenningsnivåer; 230 V og 400 V," skriver byråd Lippestad blant annet. Svaret er utarbeidet sammen med byråden for miljø og samferdsel.

Les hele svaret på linken nedenfor.


Kommentarer   

0 #1 Astrid Henriksen 03-09-2017 08:38
Elbiler vil nok være miljøvennlige her i Norge hvor vi har mer en nok fornybar elektrisk kraft. Men på kontinentet har de ikke nok fornybar energi til å dekke hele bilparken. Der vil de måtte basere seg på atomkraft, olje og kull.
0 #2 Ketil Ervik 03-09-2017 08:58
Meget positivt at man legger opp til en miljøvennlig verden. Men en ting undrer jeg over. Hvem i all verden har råd til å kjøpe slike biler?
+1 #3 Kjetil Næss 03-09-2017 09:47
På Torshov i Oslo må et borettslag i løpet av neste år skifte ut taket. I den forbindelse vurderes nå solcellepanel på hele taket etter samme mønster som borettslaget på Rodeløkka som fikk sitt installert i 2015. Dette vil da sørge for strøm til alle fellesarealer som oppganger, kjellere, vaskerom og annet. Deriblant ladepunkter for elbiler. På solrike dager i sommerhalvåret vil det produseres så mye at strøm at overskuddet selges til nettleverandør. Slike prosjekter er det viktig at kommunen støtter opp om og anbefaler i årene som kommer. Og per i dag tror jeg dette er den beste løsningen for både borettslag og kommunen.
0 #4 Kirsten Berrum 05-09-2017 15:23
Jeg ønsker at innbyggerne skal ha tilgang til kollektivtrafik ken, og tenker at mange av dem behøver ikke eie egen bil!?! El-bilene er ikke så miljøvennlige, og de tar plass, er farlige for syklister og fotgjengere de óg, og er minst like mye I VEIEN! (Til og med i buss-fila) Veitrafikken løses IKKE ved at folk går over til el-bil.
Folk biler stadig mer, de kan ikke gå ti minutter engang til t-bane eller tog, så bilene fyller alle veier og parkerer helt villt i knutepunkt-områ dene! Om dette ant. ikke gjelder el-biler så har de likevel ingen sympati hos meg. Vi må få folk til å legge om vanene igjen, og det blir ikke lett...
0 #5 Anne Aas-Eng 20-10-2017 17:44
Jeg syns det er positivt at det legges til rette for ladepunkter i borettslag og sameier. I indre by er det allerede etablert mange punkter i gatene. Jeg lurer imidlertid på om kommunen kan opprette ladepunkter også i ytre by? Vi er mange som bare har gateparkering og uten tilgang til ladepunkter i nærheten av bolig er det ikke mulig å gå over til elbil.

Legg til kommentar