Miljø og kollektivtrafikk

Opprydding i Sporveis-byråkrati

Opprydding i Sporveis-byråkrati

Viktig SV-gjennomslag for en sak vi har jobbet for i mange år: Sporveien AS og Oslo Vognselskap AS slås sammen.

«Oppsplittingen av Oslo Sporveier i 14 selskaper kommer til å koste 100 millioner kroner. Skattebetalerne kan få regningen,» skrev NRK Østlandssendingen den gang det borgerlige bystyreflertallet (Høyre, Fr.P., Venstre og Kr.F.)  mot alle faglige råd etablerte et mylder av selskaper som kjøpte og fakturerte tjenester seg imellom.

Resultatet ble ansvarspublisering og internkrangel. Som når nye trikker skulle bestilles.  "Oslo kommunes Vognselskap har fo,rsinket nye trikker med fire år. Hadde det ikke vært intern krangel mellom kommunale selskaper om hvem som skulle stå for kjøpet av nye trikker til Oslo, kunne de første vognene snart vært her," sa Rune Aasen, tillitsvalgt for der Sporveis-ansatte i fjor høst.

Nå ryddes det i Sporveisbyråkratiet borgerligheta opprettet for kollektivtrafikken i Oslo. Ved brev av 24. august instrueres de to selskapene Sporveien AS og Oslo Vognselskap AS om «å starte en prosess for sammen å se på mulighetene for en ny strukturell løsning.»  Sagt i et mindre byråkratspråk: Start jobben med sammenslåingen av de to selskapene.

Det rødgrønne byrådet er i gang med å rydde, og dette er en god begynnelse. I organiseringen av kollektivtrafikken i Oslo er det et stort  potensiale for å rydde i ansvarsplassering, organisering og byråkrati.


Kommentarer   

+1 #1 Tore G. Bareksten 07-09-2017 11:27
Viktig å slå sammen NSB også og få nye lover om gjennomføring av dobbeltspor.. I dag opplever vi stadig forsinkelser fordi:

1.Lokale myndigheter kan krangle om hvor sporet kan gå og forlange nye utredninger år etter år slik som på Hamar. Stadig mer frakt flyttes fra båt og tog til lastebil, fordi lokale myndigheter ikke vil ha sentre for av- og pålasting. for mye lokaldemokrati saboterer togsatsing.

2. De ulike delene av NSB byråkratiet må ha fjøtten møter om saken før de blir enige om noe som helst.

3. Ulike strekninger legges ut på anbud og forskjellige firmaer som ikke klarer samarbeide og får anbudet. Noen ganger mangler utenlandske selskaper nødvendig kunnskap om norske særegenheter. I Oslo ble forbedringen av Majorstuatunell en forsinket, fordi et firma hadde bestilt feil sviller. LO-forskere påepeker at mange fordinklelser med toget, skylles at ulike private selskaper ikke klarer å informere hverandre om hva de gjør hvor slik at strøm- og
sinalnett overbelastes.

Skal vi få dobbeltspor til Sverige før 2070 må vi svekke lokaldemokratie t og styrke Stortingets makt. Vi må samle NSB til en felles statlig enhet som har sine egne erfarne fagarbeidere som vet hva de gjør, hvordan og hvor. .

Legg til kommentar