Miljø og kollektivtrafikk

Hauskvartalet – Åpent møte om miljøprogram

Hauskvartalet – Åpent møte om miljøprogram

Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune inviterer til åpent møte om utkast til miljøprogram for Hauskvartalet, torsdag 26. oktober kl. 18.00.  I det åpne møtet vil utkastet bli presentert, og det blir også anledning til å komme med innspill. Utkastet er utarbeidet i samarbeid med aktørene i kvartalet, og er en oppfølging av reguleringsplanen som viser Hauskvartalet som byøkologisk kulturkvartal.

På møtet vil konsulentene Pir II og Asplan Viak presentere utkastet og det vil bli god anledning til å komme med innspill til miljøprogrammet før det ferdigstilles.

Etaten skriver:

"Miljøprogrammet bygger videre på målene og intensjonene forankret i reguleringsplanen fra 2008, men er tilpasset og videreutviklet til 2017 og tiden fremover.

Hensikten med miljøprogrammet er å:

- konkretisere felles ambisjoner for eiere og brukere for videre utvikling og drift av Hauskvartalet

- oppnå forankring hos de aktørene som skal følge opp og etterleve ambisjonene

- være et verktøy for eiere og brukere i realiseringen og driften av det byøkologiske kulturkvartalet

Eierne i kvartalet – Urbanium og Eiendoms- og byfornyelsesetaten – har invitert aktørene i kvartalet – Kulturhuset Hausmania, Hausmanns gate 40 og Vega Scene – til et samarbeid om programmet. Vi har hatt en prosess med flere medvirkningsmøter før vi laget dette utkastet."

Ole Pedersen, fra Hausmania-miljøet skriver om miljøprogrammet: "Det er faktisk ganske fett. Et miljøprogram er jo i utgangspunktet et helt uforpliktende dokument. Miljøprogrammet svarer på dette ved å foreslå at vi oppretter en kvartalsgrupped med representanter fra de ulike aktørene i kvartalet som sørger for etterlevelse og videreføring av miljøprogrammet. Takk til EBY for å ha vært dristige og fremoverlent i disse spørsmålene." Men her er det sikkert flere meninger.

 


Kommentarer   

0 #1 Ole Pedersen 24-10-2017 10:05
Hei. Her er det viktig at man ser at det er flere sider av denne saken.

Miljøprogrammet er veldig bra. Og dersom man ender opp med et kvartal som reflekterer miljøprogrammet , så er dette i en stor grad i samsvar med det som har vært Hausmania sine byøkologiske ambisjoner for Hauskvartalet. Men det betyr likevel ikke at prosessen etter salget av Hauskvartalet er uproblematisk.

Det er i hovedsak to store utfordringer som krever politisk oppmerksomhet.

1. Asplan Viak sitt forslag for boligdelen som Urbanium har presentert som vinner av parallelloppdra get bryter med reguleringen både på bevaring og byggehøyde.

Dette er høyst problematisk da EBY og Oslo kommune i forkant av salget var svært tydelig på at salget ble gjennomført med den hensikt å realisere reguleringen. Dersom boligdelen slik den er presentert til nå blir gjennomført er det et klart brudd på forutsetningene for salget. Det vil også være konkuransevride nde og mulig ESA materiale. Dersom andre aktører hadde lagt til grunn at man skulle bryte reguleringen med tanke på utnyttelse ville man kunne bydd helt annerledes.

Da Eby ved ansvarlig avdelingsdirekt ør ble konfrontert med dette, og hvordan EBY har kunnet delta i medvirkningspro sess som resulterte i brudd på reguleringen, som de selv i salget sa skulle realiseres svarte hun at: "Eby har ikke deltatt i medvirkning. Vi har vært i samme rom som det har skjedd medvirkning, og gitt våre innspill. Men vi har ikke deltatt i medvirkning."

2. Vega Scene er organisert slik at det betyr en verdioverføring på 70 - 100 millioner fra offentlige kulturmidler til Urbanium over en avtaleperiode på 30 år.

Regnestykket er enkelt. Vega Scene har en prosjektert byggekostnad på 80 millioner. Avtalen mellom Vega Scene og Urbanium har en husleie på mellom 5 og 6 millioner i årdet. Vega Scene sier selv at de trenger 11 millioner i offentlige tilskudd i året. Av disse vil altså halvparten gå direkte til Urbanium som Husleie. Kontrakten har en varighet på 30 år. I løpet av avtaleperioden vil altså et overskudd på 70 - 100 millioner overføres fra offentlige kulturmidler til Urbanium AS. Dette er altså rent overskudd etter at utviklingskostn adene på 80 millioner er dekt.

Det er grunn til å spørre seg om indirekte subsidier til en kommersiell eiendomsutvikle r dette er den beste måten å disponere offentlige kulturmidler på. Og om det er ved overføring til eiendomsutvikle re man får mest kultur per krone. Dette bør utløse en offentlig debatt om kulturens plass i byutviklingen, og hvordan dette skal organiseres og finansieres.

Men uavhengig av dette, er altså miljøprogrammet blitt veldig bra. Mye av æren for dette skal EBY ha. Både som bestiller av prosessen, men også som konstruktive deltakere i den.

Legg til kommentar