Miljø og kollektivtrafikk

Alle skal med, bør ikke minst gjelde for kollektivtrafikken, Ruter

Alle skal med, bør ikke minst gjelde for kollektivtrafikken, Ruter

Ruter har bestemt seg for å legge ned servicepunktene på Jernbanetorget, Majorstuen og Nasjonalteateret, og de 19 ansatte mister jobben. Jeg deler synspunktene de Sporveisansatte framfører i den sammenheng. Ola Floberg i Sporveisarbeidernes Forening har sagt det på en god måte:

Alle er ikke «på nett” med flatskjermer og ”padder”. Mange eldre er ikke fortrolige med alle de tekniske duppe-ditter som de fleste av oss andre bruker med all selvfølgelighet. Kun 60 prosent av de reisende bruker App-er, og det er grunn til å spørre om vi ikke skal yte service overfor turister, eldre og andre grupper som kommer til hovedstaden? Skal de bli møtt av et T-bane -system uten noen steder å få info sånn face-to-face?

De fleste mennesker setter pris på en menneskelig kontakt og den tryggheten og servicen som dette medfører. Det finnes ingen app som betrygger deg når du har gått deg vill, eller mistet siste buss hjem. Vi snakker ofte om at samfunnet blir kaldere, og jeg mener at de få menneskelige kontaktpunktene som gjenstår bør bevares.

Ruter mener det er viktig at de kan spare inn de ca. 7,5 millioner kroner det er beregnet at de bruker på å drifte servicepunktene i året.

De Sporveisansatte sier:

«Det er umulig å skjønne logikken til Ruter i denne sammenhengen.

#Ruter bruker over 45 millioner kroner i året på å promotere Ruter.

#Ruter bruker ca. 300 millioner kroner i året på driftsrelaterte oppgaver for Trikk og T-bane, Sporveien kunne utført oppgavene selv til en prislapp på ca. 50 millioner kroner!

#Ruter eser ut som en bolledeig og har nå ca. 300 ansatte og koster like mye å drifte som trikken i løpet av et år!

#Ruter gikk med flere hundre millioner i overskudd i 2016.»

De Sporveisansatte har flere forslag for å bevare og videreutvikle servicepunktene. Både til fordel for de reisende og byens befolkning. Oslo kommune og Sporveien kunne gått sammen om å opprette informasjonspunkter der man i tillegg til informasjon om kollektivtrafikken også kunne fungere som en informasjonskanal om øvrige prosjekter og tilbud i Oslo. Det kan være informasjon om aktiviteter i Oslo, utstilling av prosjekter (Nasjonalmuseet, Deichmann, etc). Klokt tenkt.

Parolen «alle skal med,» bør ikke minst gjelde for Ruter og Sporveien.

 


Kommentarer   

0 #1 Halvor Raknes 10-11-2017 17:03
­
Fra mitt perspektiv som storbruker av Ruters tjenester, inkludert disse servicepunktene , forekommer dette meg som en veldig rasjonell rasjonalisering.

Det sentrale kundesenter, det som inntil 2014 gikk under navnet Trafikanten ligger på Jernbanetorget med inngang 100 meter fra den travleste og mest sentrale nedgangen til Jernbanetorget t-banestasjon. Dette UNNSLÅR Ivar Johansen ganske freidig å nevne i sin artikkel.

Altså, det ene av de tre servicepunktene som skal legges ned ligger altså nede på t-banestasjonen som befinner seg 100 meter (på fortau) fra Ruters sentrale kundesenter (med om lag et dusin skranker og elektronisk køordning).

Men hva med to to andre nedlegningstrue de servicepunktene?

Ikke alle vet hvordan Oslos t-banenett ser ut, så at de ligger på henholdsvis Nationalteatret og Majorstuen bør derfor utdypes for at de rette perspektivene skal stå klart fram.

Servicepunkt nr.2 befinner seg altså på Nationalteatret t-banestasjon. Denne befinner seg TO holdeplasser unna Jernbanetorget stasjon. Og så var det den tredje og siste, som befinner seg på Majorstuen t-banestasjon. Denne er neste stasjon etter Nationalteatret , altså TRE holdeplasser unna Jernbanetorget og Ruters sentrale kundesenter.

Og en ytterligere viktig opplysning for dem som allerede ikke har de lokale forholdene klart for seg: Alle disse stasjonen befinner seg på t-banens såkalt fellesstrekning , altså den strekningen gjennom Oslo sentrum (i tunnel hele veien) som ALLE banene går.

Så å argumentere for at disse servicepunktene har livets rett og at den eksisterende infrastrukturen bør bestå er bare HELT TEIT.

Det som derimot ville vært et rimelig krav er å la de nitten personene som bemanner disse servicepunktene omplasseres innenfor Ruter-organisas jonen framfor å gi dem sparken, f.eks. ved å styrke bemanningen ved det sentrale kundesenteret (hvor jeg flere ganger har opplevd irriterende kø).
+1 #2 Anette Wildenvey michelet 10-11-2017 18:20
Sporveien er underlagt jernbane loven med plikter overfor passasjerene og hvor passasjerene har rettigheter. Sporveien skal sørge for salg av billetter,infor masjon om kollektivtrafik ken og service på tbane nettet. De skal ivareta alle grupper reisende svaksynte, handikappede barn og turister iht lov om likestilling og diskriminering. Ruter er et admininstrasjon s selskap som på sin side ikke kan diktere Sporveien og sette seg over loven. Min konklusjon er at Sporveien må ivareta sine forpliktelser overfor passasjerene og deres rettigheter.
+1 #3 Rune Aasen 10-11-2017 19:47
Vanskelig å argumentere mot Raknes. Han er sikkert god til beins og trenger sikkert bare en #Ruter app.Da trenger du ikke info. Men du driter på andre grupper. Er d kø på Trafikanten så må vi opprette flere servicepunkter!
+1 #4 Bodil Bjørberg 10-11-2017 19:48
For meg som ikke er så god til bens lenger, høres opplegget til Halvor Raknes veldig slitsomt ut. Trapper er vonde og vanskelige og barnevognrampen e er en lang omvei. I det hele tatt synes jeg Ruter tar lite hensyn til mange passasjerer når de legger ned holdeplasser og servicetilbud når alle er enige i at det skal satses på kollektivtrafik k og bilene skal bort fra byen. Ikke klarer (eller tør jeg) sykle heller.
+1 #5 Ola Floberg 10-11-2017 19:50
Du bommer Halvor Raknes. Ruter legger ned en service og en trygghet i byen. Bodil Bjørgberg treffer spikærn. Disse Servicepunktene kunne kanskje flyttes, men de har en funksjon som går MYE lenger en å tilfredstille #ruters app!
+1 #6 Elsie Holth 11-11-2017 15:34
Ordet Service er tydeligvis tatt helt ut av Ruters vokabular. Fra at det fantes betjening på alle østlige T- banestasjoner og på sentrumsstasjon ene, har d gradvis redusert bemsnnng til å gjelde tre stasjoner , Jsrnbaneyorget, Nationaltheater et og Majorstua. Her ble d gamle billettlukene byttet ut. Med åpne, moderne Servicepunkter i 2011. Ruter hevder at disse var ment som et midlertidig tilbud inntil folk kunne klare det nye elektroniske systemet sjøl. Jeg var i 2011 fremdeles ansatt i Oslo T-banesrdrift og Kansas overrode this Ike erindre at order “ midlertidig” ble nevnt. Tver morning be manned man opp både i 2011 og senere. Har ikke Ruter forstått at folk trenger folk? At ikke alle fiser alt elektronisk og at mange har behov for å få hjelp til å rette opp feil gjort av de salgsstedene som snart blir de eneste man kan benytte, nemlig Narvesen og Seven Eleven o.a? NSB har forstått det. Til enhver tid kan man finne fire- fem uniformerte NSB- ansatte dedikert til publikumsservic e ute i hallen på Oslo S i tillegg til betjente salgsskranker. På alle de store T- banestasjonene i London er det likedan. På tide at Ruter er seg sitt ansvar bevisst i forhold til service overfor befolkningen generelt og eldre og uføre spesielt. Nå må politikerne gjøre en jobb og instruere Ruter i hvordan de vil ha det. Nedleggelse av holdeplasser og totalt ubetjente stasjoner er ikke det denne byen trenger.
-1 #7 Halvor Raknes 11-11-2017 20:41
Jeg får vel kommentere på noen reaksjoner på min opprinnelige kommentar som ikke virker helt klart gjennomtenkt før de ble skrevet og delt.

Rune Aasen antyder at Ruters sentrale kundesenter har vanskelig tilgjengelighet for folk med bevegelseshemni nger. Mener han altså at vi derfor må ha disse tre serviceepunkten e til en årlig kostnad av 19 millioner kroner? Han får det til å høres ut som alle disse brukerne får t-banen på døra og det store problemet deres er å komme seg fra t-banen og opp på Jernbanetorget. Dette blir tøvete. Det går for det første rulletrapp fra t-banen og opp på gatenivå, også i enden nærmest Jernbanetorget. Det blir da riktignok 50 meter ekstra å gå, men man behøver fremdeles ikke krysse noen fotgjengerfelt for å nå inngangen til den tidligere Trafikanten.

Og, ja, det hender det er kø på Trafikanten. Men virkelig, jeg tror vi kan finne rimeligere løsninger på dette enn 19 millioner i året. Hvilket jeg også faktisk skriver i min opprinnelige kommentar.
-1 #8 Halvor Raknes 11-11-2017 20:47
Til Bodil Bjørbergs reaksjon på min første kommentar så gjelder mye av det jeg nettopp svarte Rune Aasen. Hvis det var det om å gjøre så kan Ruter sikkert montere en rulletrapp ved den inngangen som er nærmest Trafikanten for en engangssum langt lavere enn 19 millioner. Ditto heis. Og folk med barnevogner er ikke bevegelseshemme de. Vi skal ikke betale 19 millioner i året for at de skal slippe å måtte gå barnevognrampen es «lange omvei».

Legg til kommentar