Miljø og kollektivtrafikk

Tomgangskjøring: Jeg ber byrådet om tiltak

Tomgangskjøring: Jeg ber byrådet om tiltak

Miljøagentene er opptatt av tomgangskjøring og jeg tar saken i bystyret.

Miljøagentene skriver:

"Mange lar motoren stå på når bilen står stille, for eksempel fordi de vil holde bilen varm. Dette kalles tomgangskjøring, og det er ikke bra for lufta vi puster inn.

Tomgangskjøring er skikkelig unødvendig bilkjøring. Bilen forurenser, uten engang og gå framover. Eksosen fra biler forurenser jorda vår. Verdens mest unødvendige bilkjøring er tomgangskjøring. Biler slipper ut karbondioksid, som gjør jorda varmere og nitrogenoksider, som forurenser lufta vi puster inn. Barn med astma og allergi kan blir ekstra syke av disse gassene.

Står bilen i ro mer enn 20 sekunder, lønner det seg for både miljøet og for lommeboka (bensin koster penger) å slå av motoren."

Jeg har nå bedt byrådet overfor bystyret besvare følgende:

"For mennesker som oppholder seg i nærheten av biler og tunge kjøretøyer er tomgangskjøring et problem. Særlig merkes dette i en storby som Oslo.

Etter trafikkreglenes p.grf. 16, første ledd, andre punkrtum, er bruk av motor på tomgang som volder unødvendig støy eller unødig utslipp av røyk eller gass forbudt. Regelen blir i liten grad håndhevd.

- hvordan ser byrådet på spm om tomganskjøring i Oslo?

- er det aktuelt med initiativ om samarbeid overfor transportnæringer, som taxi-næringen og varetransport?

- kan det være aktuelt på ny å henvende seg til departementet for om mulig å få delegert myndighet til å ilegge bøter/gebyrer av kommunens parkeringsvakter?

- er det aktuelt å drøfte initiativ og samarbeid med politiet?"

Hva tenker du om dette?


Kommentarer   

+2 #1 Tone Bergli Joner 03-02-2018 15:41
Å, detta her je venta på så lenge, ja så lenge,ja så lenge
+1 #2 Maja Arnestad 03-02-2018 16:00
På høy tid å ta tomgangskjøring alvorlig. Få med 7-Eleven og andre kjeder på å be kundene slå av motoren. Nå tillater kommunen ikke at det skiltes mot tomgangskjøring , begrunnelsen er at det er forbudt allerede. Som om det gjør inntrykk på "skal bare" - sjåfører...
+1 #3 Tore G. Bareksten 04-02-2018 13:07
Jeg har observert lastebiler som står og kjører på tomgang med nøklene i mens sjaføren bærer varer inn i butikken han leverer til. Da tenker jeg at her ville det vært enkelt for en konservativ politisk eller religiøs tulling å hoppe inn i bilen, kjøre avsted og meie ned nærmeste menneskemengde.

Jeg er helt enig med Ivar Johansen (Vi er begge med i alna SV) om biler på tomgang forurenser. Men jeg mener at varebiler på tomgang med nøkkelen i ikke bare bryter trafikkbestemme lsene ved å være en miljøtrussel, men faktisk også er en sikkerhetstruss el som politiet burde reagere kraftig mot.

Jeg vil derfor oppfordre den usedvanlig dyktige og energiske politikeren Ivar Johansen om å be byrådet vedta strenge bøter til alle sjåfører og deres selskaper når varebiler og lastebiler ikke slår av motor og fjerner bilnøkler før varer leveres.

Jeg synes det er merkelig at byrådet setter opp stygge kloakkrør på Karl Johan for å forhindre slike bildrap, men ikke reagerer mot lastebiler på tomgang. Siden disse betongkloakkrør ene gir inntrykk av at Oslo sentrum er en krigssone, håper jeg disse kan bli kledd i tre før sommerens turistsesong starter. Ved inngangen til årets julemarked i spikersuppa hadde man faktisk lagt tømmerstaver rundt betongen, mens Grand Hotell valgte å male betongen. Uansett, over en meter høye betonmgrør med litt grønt på toppen, er ikke særlig god turistreklame. Mer turistvennlig, men sikkert dyrere er de lave matallkurvene med blomster foran Stortinget og nedover i deler av Karl Johan Spesielt kombinert med turisttvennlige sittesirkler av tre.

Legg til kommentar