Miljø og kollektivtrafikk

Trikkeholdeplasser i sentrum

Trikkeholdeplasser i sentrum
 

Jeg har bedt byråd Lan Marie Nguyen Berg skriftlig besvare dette spørsmålet overfor bystyret:

"Bystyret uttalte i høst at man skal være restriktive med nedleggelser og vurdere flere holdeplasser i sentrum.

På trikke-strekningen Stortorvet til Holbergs plass er nå to holdeplasser midlertidig stengt. Det betyr at en strekning på nesten en kilometer, sentralt i Oslo, mangler trikkeholdeplass. Dette kan være med på å øke utfordringene for folk med skrøpelige bein, eller som har hjerte- og lungelidelser.

Hvor lenge skal holdeplassene være midlertidig stengt, og er det vurdert avbøtende tiltak som midlertidige holdeplasser eller annet?"

Byrådens svar kommer i løpet av noen uker.

 


Kommentarer   

0 #1 Thomas Henden 07-05-2018 16:19
Det har også blitt fjernet bussholdeplasse r, tenker særlig på den i Grenseveien, ved siden av et boligfelt og en barnehage. Her er det heller ikke sykkelbane, mellom Helsfyr og Carl Bernersplass.

Men det kan noen ganger virke som byrådet heller vil at vi skal sykle i sentrum, gjerne med bysykkel, enn alt annet.

Har selv abonnement på bysykkel, men det er kostbart, og bysykkelabonnem entet har økt i pris hvert år, tiden man får bruke en sykkel blir redusert hvert år, og som oftest er det bare ledige sykler nede i sentrum, ikke så ofte utenfor Ring 1.

På mange av syklene er også bremsene harde å betjene, girene er ikke beregnet for å sykle i motbakker, så da ender alle syklene opp nede i sentrum, så bysykkel er kun et supplement til kollektivtrafik ken i indre by på dager med fine vær og litt flaks med når det er ledige sykler i stativene.

I Norge varierer også været såpass mye, at man ikke bare kan basere seg på sykling.

Og Ruter vil ha effektivitet og høyere fart med færre holdeplasser, men de glemmer at gangtiden til nærmeste holdeplass, faktisk er en del av reisetiden, og bytrikken har uansett aldri vært ment å være noe lyntog!

Så vi må få holdeplassene igjen, samtidig som det er bra med sykkelveier og slikt.

Trikken er også bra for syklister, fordi den ikke vingler slik som busser og biler gjør, den er forutsigbar i hastighet også.

(Og har man problemer med å passere trikkeskinner og andre ujevnheter i gatene, bør man faktisk være litt forsiktig med å sykle inne i byen.)

Skal det være lavterskel for å bruke noe annet enn bil, så må det dermed være kort avstand mellom holdeplassene i Oslo sentrum, og så håper vi at man denne gangen kan skaffe bedre trikker, og at disse stopper der folk trenger den.
0 #2 Per W Jensen 07-05-2018 23:51
Hva mener byrådet og "Det sentrale eldreråd" i sakens anledning?

Har saken for øvrig vært på noen form for høring hos de 15 lokale eldrerådene i Oslo?

Hva sier loven om slike omfattende endringer som betyr så mye for så mange?

Legg til kommentar