Miljø og kollektivtrafikk

Naturødeleggende Tolgafallene-utbygging: Flertallet i Oslo bystyre sviktet

Naturødeleggende Tolgafallene-utbygging: Flertallet i Oslo bystyre sviktet

Regjeringen har vedtatt det største og mest naturødeleggende utbyggingsalternativet for Tolgafallene i Glomma. Stikk i strid med alle faglige råd fra NVE, Miljødirektoratet, fylkesmannen og Tolga kommune. Oslo Kommune eier direkte og indirekte, gjennom E-CO, 40 % av Opplandskraft, selskapet som har fått konsesjon til å bygge ut Tolga kraftverk.

På initiativ fra Venstre behandlet bystyret onsdag spørsmål om Oslo kommune som eier skulle blokkere den planlagte utbygging. SV, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Rødt stemte for at «bystyret ber byrådet gjennom sitt eierskap i E-CO Energi, å stanse utbygging av Tolga kraftverk i regi av Opplandskraft DA.»

Regjeringens konsesjonssvedtak fører til at Eidsfossen går tapt, og dermed rammes landets viktigste gyteplass for harr. Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg peker på at strekningen nedenfor fossen er Nord-Europas viktigste destinasjon for fluefiske etter harr, med betydelige økonomiske ringvirkninger for distriktet. Også NVE gikk mot dette alternativet, og tilrådet en mer skånsom utbygging. Dette velger Regjeringen å se bort fra, etter tungt press fra utbyggerinteressene.

Oslo bystyre kunne stoppet dette, men flertallspartiene sviktet. Les mitt innlegg i bystyret under «les mer.»

 

Dette sa jeg i bystyret:

Det er en viktig sak Venstre her reiser.

Oslo Kommune skal utøve et aktivt og godt eierskap. Vi skal ikke sitte stille, tilbakelent. Det er selvsagt en forskjell på hvorvidt en bedrift eies av en privat  investor, eller fellesskapseid, som Oslo kommune.

For 5 uker siden sendte jeg på vegne av SVs bystyregruppe en henvendelse til Kjetil Lund, byråd for næring og eierskap, og understreket at SV mener byråden som generalforsamling i ECO bør behandle denne saken, og vurdere å be selskapet som 40 pst-eier i Opplandskraft velge et mindre naturødeleggende utbyggingsalternativ. Venstre og SV har altså sammenfallende syn.

Byråden har ennå ikke formelt svart på dette.

Men i diskusjonen blir det vist til et dokument daværende Venstrebyråd Hallstein Bjerke sendte fram til bystyret i 2011, «kommunens prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper.»

Forbilledlig ble selskapene da sortert etter formålet for eierskapet, og hovedfordelingen var på den ene sida de selskaper hvor eierskapet var rent forretningsmessig, og på den andre sida de selskaper som skulle oppfylle bestemte sektorpolitiske formål.

Venstre og et klart flertall i Oslo bystyre fastslo da at Oslo kommune har et "klart forretningsmessig formål med sitt eierskap" i ECO og "her er bedriftsøkonomisk verdioptimalisering hovedmålet" og man "forventer god avkastning av kommunens verdier."

SV ønsket sektorpolitisk formål for ECO, nettopp fordi vi ser at mål om høyest mulig avkastning og verdioptimalisering kan komme i konflikt med klok miljøpolitikk. Vi ble stående relativt alene. Kun Rødt støttet oss.

Om Venstre fremmer forslag på dette punkt om å endre den eierskapsmeldingen partiet i sin tid inviterte bystyret til å vedta, vil SV se på det med stor interesse. Vi respekterer imidlertid en byråd som opptrer i samsvar med bystyrets vedtak om eierstyring.

Men som et systemkritisk parti ser vi fra SVs side at grenser sjelden er absolutte.  I SV ønsker vi å stemme for det vi er for, og mot det vi er i mot. SV ønsker at Oslo kommune skal benytte sitt eierskap til å sørge for at Opplandskraft velger et mindre naturødeleggende utbyggingsalternativ. Selvsagt støtter vi Venstres forslag.

You have no rights to post comments