Miljø og kollektivtrafikk

Ruter kjører ingen busser....

Ruter kjører ingen busser....

Bussjåfør Frode Eriksen reagerer på en Aftenposten-artikkel om varme busser i Oslo, og hvilken innsats Ruter legger i å kontrollere disse før de settes i drift. For som det heter i Aftenpostens overskrift "Ruter måtte sette inn ekstratiltak."  

Men som bussjåføren minner oss om:

"Ruter kjører ingen busser. Ingen av Ruters ansatte kjører trikk heller, eller t-bane eller tog eller båt. For oss som faktisk kjører bussene og alt det andre, er det mer enn litt sårt at det er Ruter Aftenposten velger å henvende seg til for å få vite hvordan kollektivtrafikken går rundt i 30 graders varme. Vi er noen tusen som vet alt om det. Ruters 298 ansatte i kontorene i Dronningens gate har luftavkjølte kontorer.  

Venter du på at Ruter skal komme å hente deg på en stasjon eller holdeplass i Oslo og Akershus, kan du være sikker på at kråka kommer og tar deg aller først. Ruter henter ingen. Ruter kjører ingen. Ruter eier ingen busser eller trikker eller baner eller båter. Ruter eier ingen verksteder. Ruters jobb er ikke å transportere verken folk eller fe. Ruters jobb er å bestille trafikk," skriver Frode Eriksen blant annet.  

Les hele artikkelen under "les mer".  Jeg (og SV) er ikke i tvil: Så viktig infrastruktur som kollektivtrafikk bør rekommunaliseres og anbudssystemet avvikles.

 

Herr redaktør, nå må jeg få slå alarm!

Av Frode Eriksen, bussfører Unibuss

26. juli 2018 skriver Aftenposten om varme busser i Oslo, og hvilken innsats Ruter legger i å kontrollere disse før de settes i drift.

Men Ruter kjører ingen busser. Ingen av Ruters ansatte kjører trikk heller, eller t-bane eller tog eller båt. For oss som faktisk kjører bussene og alt det andre, er det mer enn litt sårt at det er Ruter Aftenposten velger å henvende seg til for å få vite hvordan kollektivtrafikken går rundt i 30 graders varme. Vi er noen tusen som vet alt om det. Ruters 298 ansatte i kontorene i Dronningens gate har luftavkjølte kontorer.

Venter du på at Ruter skal komme å hente deg på en stasjon eller holdeplass i Oslo og Akershus, kan du være sikker på at kråka kommer og tar deg aller først. Ruter henter ingen. Ruter kjører ingen. Ruter eier ingen busser eller trikker eller baner eller båter. Ruter eier ingen verksteder. Ruters jobb er ikke å transportere verken folk eller fe. Ruters jobb er å bestille trafikk.

Ruter har en tilleggsjobb på buss. Auksjonshuset Ruter arrangerer konkurranser der de bussoperatørene som vil gjøre jobben for minst mulig penger får den. Ruter legger premissene for auksjonene, og kan kreve at kvalitet skal telle mer enn pris. Gjør de det når Oslo vest og blant annet busslinje 31 auksjoneres ut i vinter?

Det er derimot helt sikkert at det er Sporveien og Unibuss, eller Nobina, Nettbuss eller Norgesbuss som kommer og henter deg. Eller Norled og Oslofergene AS hvis du står på en kai. Du blir hentet i det materiellet som finnes, av noen tusen ansatte som møter på jobb hver dag for å levere deg til punkt B. Ingen av de ansatte bestemmer temperaturen om bord. Det er det Ruter som gjør.

Ruter setter ikke inn ekstratiltak i juli, slik Aftenposten skriver at Ruter sier. Det er de busselskapene som har vunnet anbudskonkurransen som gjør ekstrajobben med å sjekke materiellet hver dag. Busser som igjen er kjøpt på anbud basert på Ruters spesifikasjoner. Tilpasset norsk sommer. 30 grader på dagtid, tre måneder i strekk er ikke norsk sommer. Det er klart mange busser sliter. Og gamle busser sliter mer enn nye. Billigste tilbud vinner.

Ruter verken kontrollerer eller bytter ut busser. Det er det bussoperatørene selv som gjør. Mens bussoperatørene skvises av anbudsregimet som Ruter administrerer, kan det virke som om Ruter selv har nok penger, når de kan holde seg med egne medarbeidere som har som jobb å observere bussoperatørenes bussdrift. Penger som kunne vært brukt på noen flere avganger, eller på et system der bussoperatørene fikk lov til å konkurrere på kvalitet heller enn på pris.

Det eneste vi kan være sikre på er at til vinteren blir bussene alt for kalde.

På vegne av vanvittig mange.

(også publisert i OSA-sporet)


Kommentarer   

+1 #1 Arne Linder 01-08-2018 09:23
Hei, alt som jeg leser her er riktig. Jeg husker oppstarten i 1975 (SL) Hvor jeg i Akershus arbeiderblad gikk sterkt ut. Jeg krevde nedleggelse av SL forde sjåførene ikke hadde medbestemmelse i SL. Alternativet var at alle ansatte ble ansatt i SL. Disse ordene ble ikke velsignet av NTF og heller ikke av AP i Akershus Fylke. Direktør Fløysand var mektig irritert på meg. Form. i NTF WK fikk styrerepresenta sjon for de ansatte i busselskapene. Han valgte seg sjøl og ble konsultativ medlem av SL styre. Det var styrehonoraret som var viktig, ikke bussjåføren. Dette var i korthet en begynnelse til å ødelegge overenskomster, protokollasjone r mm mellom de ansatte og selskapene. SL bestemte, anbudene var et faktum. Arbeidsplasser ble rasert gradvis. Og nå er det fulendt mem navnet Ruter. Det skal bemerkes at Komunistpartiet og SF støttet oss, men hva hjalp det? flertallet bestemmer. Demokratiet virket mot sin hensikt. Hvem har medbestemmelse i rutter? Ikke bussjæføren iallefall. Hilsen Bussjåfør Arne Linder

Legg til kommentar