Miljø og kollektivtrafikk

Strategi for grønne tak og fasader i Oslo

Strategi for grønne tak og fasader i Oslo

Oslo kommune har nå sendt «Strategi for grønne tak og fasader i Oslo» ut på høring. Næringsliv, offentlige og private aktører, organisasjoner og privatpersoner utfordres til å gi innspill til strategien. Forslag til strategi for grønne tak og fasader viser Oslos ambisjoner om å benytte uutnyttede arealer til å etablere vegetasjon på nye og eksisterende bygg i Oslo. På denne måten kan bygg bidra med viktige økosystemtjenester som for eksempel bedre overvannshåndtering, en vakrere by og tilrettelegging for pollinerende insekter.

Formålet med denne strategien er å etablere en retning og et fundament for aktiv planlegging og utvikling av bygningsintegrerte grøntstrukturer i Oslo. Tak og fasader representerer ofte uutnyttede arealer. Etablering av grøntstruktur på disse flatene kan bidra til å løse noen av utfordringene som følger av klimaendringer, økt urbanisering og fortetting. Eksempler på utfordringer er store mengder overvann og nedbygging av arealer som er viktige natur- og rekreasjonsområder. Grønne tak og fasader kan, med rett utforming, bidra til:

- bedre overvannshåndtering

- ivaretagelse av byens biologiske mangfold

- arenaer for rekreasjon, samvær, læring og opplevelser

- lokal matproduksjon

- estetikk

- regulering av temperaturen i og mellom bygninger

- forbedre luftkvalitet og dempe støy lokalt

- binde CO2

Oslo kommune ønsker derfor en ambisiøs satsning på å etablere grønne tak og fasader byen under følgende visjon: "Oslo er en levende, vakker og smart by hvor grønne tak og fasader gir et vesentlig bidrag til å løse urbane utfordringer, ivaretar naturmangfold og skaper nye spennende møteplasser."

Høringsfrist er 15. januar 2019. Innspill sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.n. Vær med på å gjøre strategien enda bedre.

You have no rights to post comments