Miljø og kollektivtrafikk

E6: Nei til økt veikapasitet

E6: Nei til økt veikapasitet

«SV vil ikke gi plass til mer biltrafikk. Derfor må Oslo kommune jobbe mot alle vei- og tunnelprosjekter som øker den fysiske veikapasiteten, som for eksempel E18 Vestkorridoren og motorvei nedenfor Tveita.»

Sånn har vi formulert det i utkastet til valgprogram som er til behandling i Oslo SV. Jeg mener det er en klok tekst.

Prosjektet om Manglerud-tunnelen startet som et miljøprosjekt og en tunnel for å skåne boligområdene på Ryen og Manglerud for støy og forurensning fra E6. Men senere har det vokst til å handle om et helt nytt veisystem i store deler av Oslo øst.

Prosjektet heter nå «E6 Oslo øst» og omfatter 15 kilometer ny motorvei fra Klemetsrud i Oslo sør til Trosterud i Groruddalen. Fem kilometer av E6 mellom Abildsø og Alnabru skal legges i tunnel. EU-regler vi plikter å følge sier at det må være avlastningsveier for å takle eventuelle stengninger eller uhell. I sum gir de foreliggende planer en betydelig økt veikapasitet.

En foreløpig prislapp på den nye motorveien er 13 milliarder kroner. I tillegg kommer en omfattende omlegging av det øvrige veisystemet i området til en hittil ukjent pris. Milliardene må brukes til å øke kapasiteten ved utbygging av kollektivnettet, ikke å øke veikapasiteten. Å si nei til de foreliggende planer for utbygging av E6 er en helt logisk konsekvens av å si nei til utbyggingsplaner for E18.

Men naboer langs E18 (Sandvika og Asker) og E6 (Manglerud og Furuset) trenger omfattende støy- og forurensningsskjermingstiltak.

Kommentarer   

+1 #1 Karsten Karstensen 04-01-2019 09:05
USA prøvde vel engang for en del år siden å bygge seg ut av trafikkprobleme ne med 8 - 10 fils motorveier. Det endte med breiere køer.
Sats på billig kollektiv tilbud, men helst gratis. Noen land prøver det, vet jeg, og det hadde vært intressant å få vite resultatet.
+1 #2 Håvard Pedersen 04-01-2019 09:08
Ja, Karsten. USA har lært. På 1950-tallet fant de ut at trikker var bare i veien for å få en fin trafikkflyt, så trikkesystemene ble nedlagt nesten over alt, og Vest- og Nord-Europa fulgte opp. (Det var bystyrevedtak i 1960 på at Oslotrikken skulle nedlegges, men ble heldigvis opphevet senere.) Flere og bredere veier var tingen. Det gikk som du skriver, men allerede på 1970-tallet oppdaget amerikanske byer at køene ble bare verre og verre, og igangsatte en storstilt oppbygging av sporveisnettene igjen. Årlig bruker fortsatt byene i USA sammenlagt flere milliarder kroner på utbygging moderne trikkelinjer, også kalt "light-rail" eller bybaner på norsk. Siste nå er at også New York står for tur. Europa har igjen fulgt USA, og med stor suksess, noe vi nå bl. a. ser med bybanen i Bergen. Noen tror busser er tilstrekkelig, men de har ikke på langt nær sammen kapasitet eller attraktivitet som skinnegående transport. I Oslo har det sittende byrådet forstått dette, men Høyre og i sær Fr.p. stritter imot. De vil ha mer vei i stedet for utbygging av sporveisnettet. Disse to USA-vennlige partiene har ikke fått med seg hvordan "storebror over there" løser sine trafikkutfordri nger.
#3 Anders Ekeland 06-01-2019 13:58
Kollektiv er bra. Men en må tenke nytt og stikkordet er "sykkelmotorvei er", velostrada'er. Ved å bygge en etasje over E6, over T-banen, over jernbanen kan en frakte titusenvis av personer "dør til dør" på elsykkel og el-scooter/moto rsykkel. Dagens veier ville da være for busser, tungtrafikk, "nyttetrafikk" (vareleveranser , håndverkere osv.) Det er ikke plass til sykkelveier på bakkenivå som kan ta i mot nok syklister når mange av dagens og morgendagens biler må vekk. Kollektivtrafik k dekker på langt nær alle legitime transportbehov.
#4 Erik Anders Aurbakken 09-01-2019 10:14
Det er helt unødvendig å bygge ut denne veien. Det meste av trafikken er lokaltrafikk. Trafikken øker m. ca. 10.000 biler pr. kryss fra bygrensa til Ryen. Disse må bruke kollektiv og kollektivsystem et må rustes kraftig opp og betjene Gjersrud-Stensr ud effektivt. Når Follobanen er i drift, vil mange se på dette prosjektet med "nye øyne".

You have no rights to post comments