Miljø og kollektivtrafikk

Parodipolitikk fra Fabian Stang

Parodipolitikk fra Fabian Stang

Trikkefører Linda Amundsen kommenterer Fabian Stangs trikke-utspill:

"Fabian Stang er en hyggelig fyr. At han har peiling på kollektivtrafikk, er vel en helt annen sak.   Utspillet bærer tydelig preg at de ikke har kunnskap om trikken eller kollektivtrafikk i det store og det hele. Sporveien som drifter både trikk og t-bane i Oslo, har gjennom de siste 10 årene gjennomgått en effektiviseringsprosess som har gjort at vi i Oslo nå driver kollektivtransport både billigere og mer effektivt enn noen andre selskaper i hele verden. Nettopp fordi drifta av trikk og t-bane gjøres i egen regi. Sporveien drifter både infrastrukturen, verksteder og vedlikehold av trikk og t-bane. Dette gjør at det endelige produktet som kommer ut til slutt brukeren er optimalt ut i fra de forutsetningene som vi i dag sitter med.  

Det gjøres en besparelse på rundt 40 millioner årlig slik Sporveien i dag drifter i Oslo. Samtidig som vi leverer et godt tilbud til våre reisende. At Sporveien frakter 3 ganger så mange passasjerer i Oslo pr år enn hva jernbanen gjør i hele Norge (!) sier litt om rollen både trikk og t-bane har i Oslos bybilde.  

Hva med alle de som gjerne skulle reist et sted utenom rushtrafikken? Eller hadde dere da tenkt å kreve en tredobling av bussparken for å kunne drifte behovet i byen? Regner da med dere finner parkering og depotarealer til alle de nye bussene på Bislet og Frogner? For det skal mange busser til for å erstatte kapasiteten til en trikk. Og da når dere skal bruke el-busser som gjen kanskje har en tredjedels kapasitet av en ordinær buss. Ja hva gjør du da? De skal vaskes, repareres og parkeres og lades og det er ikke å legge skjul på at de borgerlige heller vil bruke de få ledige tomtene rundt i byen for boligbygging og industri for private aktører. Hvor skal vi da parkere bussene? Hedmark?", spør Linda Amundsen blant annet.  

Les hele teksten nedenfor.

 

Parodipolitikk fra Fabian Stang

Av Linda Amundsen, trikkefører  

Stang er en hyggelig fyr. At han har peiling på kollektivtrafikk, er vel en helt annen sak. Har selv som trikkefører møtt Fabian Stang på sykkel, midt i veien i kollisjonskurs mot trikken. Tydeligvis er trafikkregler like vanskelig for Stang som samferdselspolitikk. Noe han også bekrefter gjennom artikkelen om hans møter med trikkeskinner og sykkel, og ikke minst hans idiotiske forslag om utfasing av trikken.  

Fabian Stang går i dag ut med at Oslo Høyre nå vil gå til valgkamp på å fase ut trikken som kollektivtransport i Oslo. Med et argumentasjonsgrunnlag som vi har hørt så mange ganger før. Uten å vise til hva vinningen av et slikt grep skal være, annet enn at folk som Stang kan slippe å forholde seg til trafikkregler. At Høyre, gjennom utfasing av trikk og innføring av «superbusser» og el-busser skal gjøre kostnadsbesparelser i kommunebudsjettet, kan de ikke argumentere med på annet vis enn at «det er moderne». Det er moderne å være veganer også, kan vi da forvente oss at med Høyre i byråd, at det vil komme et totalforbud mot kjøtt fordi det er dyrt og umoderne?  

Utspillet bærer tydelig preg at de ikke har kunnskap om trikken eller kollektivtrafikk i det store og det hele. Sporveien som drifter både trikk og t-bane i Oslo, har gjennom de siste 10 årene gjennomgått en effektiviseringsprosess som har gjort at vi i Oslo nå driver kollektivtransport både billigere og mer effektivt enn noen andre selskaper i hele verden. Nettopp fordi drifta av trikk og t-bane gjøres i egen regi. Sporveien drifter både infrastrukturen, verksteder og vedlikehold av trikk og t-bane. Dette gjør at det endelige produktet som kommer ut til slutt brukeren er optimalt ut i fra de forutsetningene som vi i dag sitter med.  

Det gjøres en besparelse på rundt 40 millioner årlig slik Sporveien i dag drifter i Oslo. Samtidig som vi leverer et godt tilbud til våre reisende. At Sporveien frakter 3 ganger så mange passasjerer i Oslo pr år enn hva jernbanen gjør i hele Norge (!) sier litt om rollen både trikk og t-bane har i Oslos bybilde. Det er en rolle som er alt annet enn bare et «koselig» innslag i bybildet.  

For vi er alle skjønt enige om at dagens trikkepark er klare for oppgradering. Noe som i dag snart endelig er en realitet. Det skal nevnes at nye trikken til Oslo allerede kunne vært rett rundt hjørnet om ikke de borgerlige hadde trenert anskaffelsen slik de har gjort og forsinket prosjektet med år! Det kan du fortelle dine velgere som hver dag står på overfylte trikker, Stang.  

Selv om Stang og Langfeldt, tydeligvis ikke har peiling på kollektivtrafikk, så bør du i de minste ha et forhold til den økende befolkningen i Oslo? At vi må fokusere på miljøvennlige løsninger har du i det minste til dels innsett kan jeg se å tolke. Men igjen, det mangler mye i argumentasjonen deres. Utvidelse av kapasitetssterke og miljøvennlige løsninger, ja for Guds skyld det kan dere aldri i verden gå med på! Et sterkere fokus på buss som alternativ fører med seg flere konsekvenser som du og dine borgerlige lakeier tydeligvis ikke har klart for dere. For det handler ikke kun om bussene kjører på fossilfritt brennstoff. Busser er en stor bidragsyter til blant annet svevestøv i byen, grunnet at de kjører med gummidekk. Unødvendig å si at det er en problematikk du aldri vil få med trikk. Og dersom du tar det tiden til å bevege deg bort fra Bislet sine trikkeskinner og ser på traseer som det kun går buss. Kan du tydelig se de massive skadene på veiene som er forårsaket av busser. Du skjønner nemlig det Fabian, bussene har en anselig vekt i byen de også.  

El-busser er en flott tanke, det skal jeg gi Høyre. Men på den andre side, er de klar over den enorme kostnaden det vil medføre kommunebudsjettet? En El-buss, har en stor begrensning i drifta som hverken #Rutersjefer liker å snakke om, men som er en reel problemstilling som folk på deres side ikke er interessert i å diskutere eller ta innover dere. En el-buss som kun kjører et par timer i morgenrushet, for så å måtte kjøre tilbake til depotet for å lades, før den så vidt har nok kapasitet for å kjøre et par runder i ettermiddagstrafikken.  

Hva med alle de som gjerne skulle reist et sted utenom rushtrafikken? Eller hadde dere da tenkt å kreve en tredobling av bussparken for å kunne drifte behovet i byen? Regner da med dere finner parkering og depotarealer til alle de nye bussene på Bislet og Frogner? For det skal mange busser til for å erstatte kapasiteten til en trikk. Og da når dere skal bruke el-busser som gjen kanskje har en tredjedels kapasitet av en ordinær buss. Ja hva gjør du da? De skal vaskes, repareres og parkeres og lades og det er ikke å legge skjul på at de borgerlige heller vil bruke de få ledige tomtene rundt i byen for boligbygging og industri for private aktører. Hvor skal vi da parkere bussene? Hedmark?  

Men dersom vi følger tråden til Fabian Stang og Nicolai Øien Langfeldt, og ser for oss et Oslo uten trikker. Ja, hvordan vil det bli? Uten at vi tar med poenget at vi må antageligvis 10 doble antall busser i bare indre by.  

For det første er det mye infrastruktur som da må fjernes. Som igjen vil føre til flere byggearbeider i gatene og omkringliggende arealer. Usikker på om byens befolkning vil ta dette med et smil, etter at byen nå gjennomgår en massiv oppgradering av både trikkeinfrastruktur og oppgradering av vann- og avløpssystemet i byen?  

Selv om vi fjerner trikken, så er det allikevel tusenvis av folk som skal fraktes fra A til B hver eneste dag. Og når man kun har busser som ikke har samme kapasitet som trikker, og bygater som de største bussene fysisk ikke kan ferdes i, hva slags tiltak må man da ta? Antageligvis vil dette presse frem en massiv utbygging av t-bane nettet i Oslo som vil koste det hvite i øyet kontra både oppgradering og videreutvikling av trikken. Hvordan skal du få finansiert dette hadde du tenkt Stang? Flere bomringer?  

Uansett hvordan man vrenger og vrir på argumentasjonen din Stang, så faller den på sin egen urimelighet. Jeg kan ikke annet enn å anta at dette er et utspill for å vinne stemmer hos Tesla-eierne på vestsiden, som ønsker seg motorvei på Karl Johan og parkeringsplasser utenfor enhver butikk i hele byen. Høyre burde i tiden fremover sette seg bedre inn i saken før dere kommer med parodier av tiltak i media.

Kommentarer   

#1 Elin Kjelsrud 27-01-2019 14:32
Fantastisk skrevet. Tydelig at man bør konferere med folk som vet hva de driver med før man slenger ut av seg lite gjennomtenkte løsninger. For ikke å snakke om timingen... det er vel i ferd med å rulles ut de nye trikkene snart. Med alt av kostnader og arbeid/graving det har medført. Helt utrolig tankeløst utspill.
#2 Lars-Erik Thyrum Nilsen 27-01-2019 19:32
Det er klart Stang og hans partifeller ønsker busser i stede for trikk, busser er mye lettere å legge ut på anbud i mange mindre pakker.
Å nå som Oslo Sporveier har vis at det er ikke noe i veien for at kommunale selskaper kan drifte kostnadseffekti v kan de ikke bruke det argumentet for å legge ut driften av trikken i Oslo på anbud da er det best å får trafikken over på buss slik at den kan privatiseres.
Samtidig kan det jo tenkes at det har vært en og annen lobbyist fra bussprodusenten e på besøk og fortalt om de nye bussenes fortreffelighet er.
#3 Torunn Borgen Gård 28-01-2019 16:52
Helt enig, Fabian Stang er en hyggelig fyr uten peiling på trikk. Heller ikke har han greie på hvem det er som graver i Oslos gater. Det er riktig at det har vært gravearbeider i Oslo: Fjernvarme, vann og kloakk, kabler , ombygging av T-banen, alt dette som er lagt under overflaten. Og, i tillegg lekkasjer fra noen av disse elementene med jevne mellomrom. Så har vi steinlegging av diverse gater og sist men ikke minst: Byggearbeider i forbindelse med utvidelse av Stortinget. Det er vel litt utafor å gi Sporveien skyld for all gravinga i byen vår, eller hva Fabian??

You have no rights to post comments