Miljø og kollektivtrafikk

Alnabruterminalen - navet i godstrafikken

Alnabruterminalen - navet i godstrafikken

Til tross for at "alle" ønsker mer godstransport til jernbanen, så reduseres virksomheten. Dersom denne trenden fortsetter frykter Naturvernforbundet at godstransport på jernbane kan kollapse, med store konsekvenser for klimagassutslipp, miljø og trafikksikkerhet. Bystyrets samferdsels- og miljøkomite var forleden på befaring ved Alnabruterminalen, et anlegg Bane Nor selv definerer som navet i godstrafikken i Norge.

LO i Oslo er tydelig når de sloss for Alnabruterminalen: "Alnabruterminalen er gammeldags, signalsystemene er utdatert og kapasiteten er sprengt. Losse- og lastesystemet er gammeldags og tidkrevende, noe som skaper lang ventetid for trailerne. Havna sikrer gods fra sjøveien til tog og omvendt og må ses på i sammenheng med Alnabruterminalen. Tog risikerer å tape ytterligere i forhold til lastebiltransport. Det er avgjørende at varer kan fraktes kollektivt når antall innbyggere forventes å øke kraftig. Arbeidsplasser som sikrer dette må beholdes og videreutvikles. Om ikke jernbaneterminalen på Alnabru rustes opp til et tidsmessig nivå, vil det innebære slutten på godstransport på jernbane i Norge."

Klokt sagt!

Kommentarer   

0 #1 Jon Sigmund Løken 14-03-2019 12:27
Det er kabotasjekjørin g i transportbransj en som undergraver videreutvikling av Alnabru terminalområdet.
I tillegg undergraver nevnte kjøring lønns- og arbeidsvilkår i transporterer.

Nedslitt signalanlegg,ma nglende vedlikehold, for få kryssingsspor, manglende presisjon, bidrar til mer trafikk på gummihjul framfor økt trafikk på stålhjul og kjøl.

Legg til kommentar