Miljø og kollektivtrafikk

Oslo bystyre har vedtatt sammenslåing av Hafslund og Eidsiva

Oslo bystyre har vedtatt sammenslåing av Hafslund og Eidsiva

I siste bystyremøte vedtok bystyret at Oslo kommune skal gå for sammenslåing av energiselskapene Hafslund og Eidsiva.

I 2004 hadde det Høyreledede byrådet en avtale klar om salg av hele Oslo kommunes eierskap i Hafslund for 5,3 milliarder kroner. Men heldigvis: Ap, SV og Rødt advarte, og tilslutt vippet Kr.F. og det salget ble nedstemt i bystyret. Takk og pris for det, for dette hadde vært en svært dårlig butikk. Fra 2004 og fram til i dag har kommunen tatt ut et utbytte bare fra Hafslund på 5,5 milliarder kroner. Selskapet Høyre ville selge for 5,3!

Ja, for vi snakker om arvesølv og betydelige fellesskapsressurser.

Om vi nå inntar den posisjonen vi faktisk sitter på, som folkevalgte i Oslo, så skal vi ivareta Oslo-innbyggernes og fellesskapets interesser. Standpunktet kan nok være noe forskjellig, avhengig av hvilken geografisk posisjon man har.

Som Oslo-folkevalgte ser SV positivt på fusjonen mellom Eidsiva og Hafslund. Gjennom fusjonen får vi en sterk aktør som kan bidra til å sikre det grønne skiftet og, ikke minst: Sikre det offentlige eierskap.

Les hele mitt bystyreinnlegg nedenfor.

 

Oslo bystyre 19. juni 2019

Ivar Johansen, SV

Hafslund E-Co – Samling med Eidsiva Energi AS

Ordfører,

Vannkraft har i 100 år vært vår trolig aller viktigste fellesskapsressurs. Offentlig eierskap og forvaltning har sikret at verdiene har kommet felleskapet til gode. Vannkraften var selve grunnlaget for at Norge ble et industrisamfunn, og kraftforedlende industri har skapt hjørnesteinsbedrifter i utallige lokalsamfunn. Mange av disse bedriftene har blitt verdensledende på teknologi, lave klimautslipp og gir Staten store eksportinntekter.

Men dette har ikke skjedd uten kamp.

I 2004 hadde det Høyreledede byrådet en avtale klar om salg av hele Oslo kommunes eierskap i Hafslund for 5,3 milliarder kroner. Men heldigvis: Ap, SV og Rødt advarte, og tilslutt vippet Kr.F. og det salget ble nedstemt i bystyret. Takk og pris for det, for dette hadde vært en svært dårlig butikk. Fra 2004 og fram til i dag har kommunen tatt ut et utbytte bare fra Hafslund på 5,5 milliarder kroner. Selskapet Høyre ville selge for 5,3!

Ja, for vi snakker om arvesølv og betydelige fellesskapsressurser.

Historien har vist at vi kan ha samarbeid med EU på energiområdet uten å avgi suverenitet. Allikevel har stortingsflertallet vedtatt tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke, til et organ hvor vi selv ikke har stemmerett. EU ønsker å være reguleringsmyndighet i Europa på energisektoren, og gjennom det kunne få kontroll med det norske strømmarkedet. Så noen av oss mener at her er det noen mørke skyer på himmelen.

Ordfører, det er bra at når et enstemmig bystyre i 2017 vedtok oppkjøpet av Hafslund, slik at vi ble eneeier. Selv om jeg merket meg at Høyre fortsatt gjennom egne forslag minnet oss på at de ønsker nedsalg på deler av Hafslund-konsernets portefølje.

Om vi nå inntar den posisjonen vi faktisk sitter på, som folkevalgte i Oslo, så skal vi ivareta Oslo-innbyggernes og fellesskapets interesser. Standpunktet kan nok være noe forskjellig, avhengig av hvilken geografisk posisjon man har.

Som Oslo-folkevalgte ser SV positivt på fusjonen mellom Eidsiva og Hafslund. Gjennom fusjonen får vi en sterk aktør som kan bidra til å sikre det grønne skiftet og, ikke minst: Sikre det offentlige eierskap.

Kommentarer   

#1 Martin Takens-Fjeldsaa 16-10-2019 23:02
Offentlig eierskap av vannkraftverken e i Norge, er ett viktig og riktig skritt i riktig rettning. Det er godt å se ting bli reparert og bygget for en gangs skyld, og ikke kun revet istykker og solgt i biter.

You have no rights to post comments