Miljø og kollektivtrafikk

Oslo med ny klimastrategi: Skal bli verdens første utslippsfrie storby

Oslo med ny klimastrategi: Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby

Oslo-byrådet kontrer klimastreikernes krav:

Som byråd Lan Marie Berg sier "Jeg ble født det året Gro Harlem Brundtland la fram rapporten “Vår felles framtid” for FNs generalforsamling. Norge fikk en klimapolitikk da jeg gikk i barnehagen. Men utslippene i Norge er fortsatt omtrent like høye. Vi har somla og vi har fått dårlig tid. Allerede ser vi at klimaendringene fører til mer ekstremvær, tørke og flom, og at verdens fattigste rammes hardest."

På bare to år har vi i Oslo kuttet utslippene med 16 prosent. Strategien byrådet har lagt fram viser hvordan Oslo skal slutte med klimagassutslipp i løpet av bare 11 år. Klimaforsker Borger Aamaas kaller Oslos klimamål «ufattelig ekstremt ambisiøst»

Noen av punktene fra klimastrategien:

- Gange, sykkel og kollektivreiser skal være førstevalgene for folk i Oslo.

- Alle personbiler på Oslos veier skal være utslippsfrie i 2030.

- Biltrafikken i Oslo skal reduseres med en tredel innen 2030.

- Kollektivtilbudet skal være utslippsfritt senest i 2028.

- Havnevirksomhet og ferdsel på fjorden skal bli tilnærmet utslippsfri.

- Bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skal bli fossilfri, deretter utslippsfri innen 2030.

- Oslo kommune skal legge til rette for redusert og mer klimavennlig forbruk hos innbyggere og næringsliv.

Som SV-byråd Inga Marte Thorkildsen sier: "Barna våre fortjener at vi gjør alt vi kan, at vi gir dem håp og viser at vi tar framtida deres på alvor. Også blir byen så mye bedre å leve i når den ikke bygges på premissene til de som tror de trenger bil til å frakte en vase fra Glassmagasinet til Frogner."

Jeg tror nok det aller viktigste tiltaket vi kan gjøre er det Oslo SV går til valg på; en storsatsing på kollektivtransport. I rushtiden vil vi ha avganger hvert 5. minutt i sentrum og på de viktigste linjene i ytre by, og hvert 10. minutt i resten av byen. Fordi det skal være lett å leve et miljøvennlig liv i Oslo.

Forslaget til klimastrategi skal nå behandles i bystyret. Gi gjerne innspill til fagkomiteen.

Kommentarer   

#1 Roar Ander 15-08-2019 16:47
Ambisjonene er nok vel i overkant, men det skal de være for uten blir alt statisk og stillestående og en tørr ikke sette igang prosjekter som skaper forandringer til det bedre.
en kan tenke på skolegang -- dersom en begynner på en utdannelse nytter det ikke å ha som mål å klare seg, men ta i og sett som mål å bli blant de 10 beste eller noe og i idretten skal en bli best som Åmodten sa i lokalrenn i kleiva i Oslo da han ble intervjua i 15 årsalderen. Han skulle bli best i verden.
#2 Trygve Refsdal, forstkandidat 17-08-2019 21:06
Når utgangspunktet er som aller galest, blir som kjent resultatet originalest. Vi har eit klimarekneskap som på ingen måte held mål, men som høver godt til kreativ bokføring og til oppslag om "nullutslepp".( Ikkje korrigert for import og eksport, og vår elkraft er verdsett til null (produsert i gasskraftverk ville den stå for 39 MtCO2, i kolkraftverk 61 MtCO2.) Norsk skog si netto binding på 26 MtCO2 (halvparten av våre utslepp) er verdsett til null, osv. Triste greier, dessverre. t.r.

You have no rights to post comments