Miljø og kollektivtrafikk

Go'e Bussa as vil kjøre på biogass, men .....

Go'e Bussa as vil kjøre på biogass, men .....

Go'e Bussa kjører transport tilrettelagt for mennesker med ulike former for bevegelseshemninger. Daglig leder Tove Reinholdt skriver til meg:

"For 2 år siden ble Goe Bussa as godkjent som Miljøfyrtårn.

Vi har jobbet aktivt for å bli et så miljøvennlig transportfirma som mulig med dagens teknologi. Vi var veldig stolte og stolte på at det å satse miljøvennlig skulle lønne seg. Nå opplever vi det motsatte. Både at næring ikke lenger får noen reduksjon, mens privatpassering får 20 prosent reduksjon. Av vår flåte på 23 minibusser er 2 av bussene elektrisk.

ELbussene er uforståelig dyre og koster kr 1,8 millioner pr stk. De er også altfor lange og høye til mange av stedene vi henter våre kunder som i all hovedsak sitter i, og er i all hovedsak helt avhengig av, rullestol.

19 av bussene kjører på biogass og vi har pr dato 2 minibusser som kjører på diesel. I dag "straffes" vi for å kjøre på biogass da våre busser vipper over 3500 kg pga tankene vi må ha for å fylle biogass. Det vil si at det utløser høy bompengesats. Dette er over 3 x så dyrt pr passering. En akkurat lik buss som kjøres på diesel veier under 3500 kg og får lav bompengesats i bomringene. Dette vil si at vi blir tvunget til å kjøre på diesel i anbudskonkurranser hvor det ikke er spesielt spesifisert at det kreves noe annet.

Jeg har store problemer med å forstå logikken i dette. Ville vært veldig fint å få en forklaring. Vi i Go'e Bussa opplever i hvertfall dette veldig frustrerende."

Dette burde da vel være mulig å løse?

I slutten av januar i år vedtok styringsgruppen for Oslopakke 3 å gi kjøretøy «som bruker 100 prosent biogass redusert takst i bomringen så snart som mulig». Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. I vedtaket ligger også en åpning for å gi tilsvarende bom-rabatt for kjøretøy som bruker avansert bioetanol. Fire måneder senere ga Samferdselsdepartementet Vegdirektoratet beskjed om å vurdere om det er mulig å få til en slik løsning.

Og fortsatt sitter Staten å "vurderer." Nå må man da snart skjære igjennom?

Kommentarer   

0 #1 Rune Haaland 29-08-2019 08:06
Dysfunksjonelt. Kan løses ved en regelendring som sier at vekt av biogasstanker ikke skal regnes inn som del av totalvekten. Samme utfordring gjelder for kjøretøy som blir ombygd til hybrid drift, dvs at det settes på en ekstra elmotor og batterier slik at kjøretøyet kan kjøre med null utslipp i byen og kombidrift utenfor byen.
0 #2 Trond Andresen 29-08-2019 10:07
Gassbusser slipper ut mindre giftige avgasser og ingen partikler, sammenligna med diesel. Dette er byråkratisk vanvidd.
0 #3 Kjersti høyem 31-08-2019 10:52
Går ikke an!!! Viser hvor lite gjennomtenkte mange regler i byråkratiet er!!!
0 #4 Kjetil Thomassen 31-08-2019 12:21
Skulle være enkelt å administreres samme som Oslo taxi kjører busser over 3500 kilp og betaler som personbil under 3500 kilo i bomringen. Det er bare for de som er ansvarlig for dette å legge biogassbusser inn i samme untaksregel da disse bussene burde være likestilt i regelverket da de kjører kun spesialtaxi med brukere.
0 #5 Jens Måge 02-09-2019 10:53
Dette er håpløst. Biogass som er det eneste drivstoffet med potensial til å kutte dobbelt til trippelt i utslipp, skal altså straffes på denne måten.
På høy tid at biogass likestilles med el og hydrogen i bomringene.
Send denne artikkelen direkte til samferdselsmini ster Jon G Dale
og Ola Elvestuen og be om status for arbeidet med dette.
E-post:
Telefon: 22 24 90 90
E-post:
Telefon: 22 24 90 90

Terje Halleland, Stortingsrep. Rogaland /FrP, har også vært tydelig på dette.
Telefon: 22 24 91 09 / 902 73 493
E-post:

regjeringen.no/.../... steren-er-positiv-og-vil-ha-rask-avklaring/id2646377/
0 #6 Pål Jensen 07-09-2019 16:01
Dette høres som en Frp-bom.

Legg til kommentar