Miljø og kollektivtrafikk

Oslofolk kjører mindre bil og færre eier egen bil

Oslofolk kjører mindre bil og færre eier egen bil

Befolkningen i Oslo og kommunene rundt vokser. Det betyr flere reiser i og gjennom byen. Hva flere mennesker og flere reiser betyr for Oslo er helt avhengig av hvordan folk reiser. Oslo kommune har både ambisiøse klimamål og krevende mål for mindre biltrafikk. Sammen med omkringliggende kommuner og staten er det et felles mål at veksten i reiser skal skje med gange, sykkel og kollektivt –ikke med bil.

Hvordan vi reiser har stor betydning både for plassen på veiene og utslipp, men også for hvordan byen oppleves, for trafikksikkerheten og for folks helse.

I en artikkel ser Klimaetatens Hilde Solli  på utviklingen i reisemønster og trafikk for de siste årene. De viktigste oppsummeringer er:

Folk i Oslo kjører mindre bil i dag enn de gjorde tidligere. På de fire årene fra 2014 til 2018 gikk trafikken over bomringen ned med fire prosent. - Nytt bompengesystem ble innført i juni 2019. Effekten så langt ser ut til å være lavere enn beregninger i forkant viste.

En lavere andel Oslohusholdninger eier bil enn tidligere, og det blir stadig høyere andel elbiler i bilparken.

Kollektivtrafikk er det transportmidlet som har hatt størst vekst. Det er særlig de unge som reiser kollektivt. Ruters undersøkelse om kollektivtilbudet viser at folk aller helst ønsker seg økt frekvens, mindre ventetid, mer pålitelighet og færre bytter.

Les hele artikkelen, og skriv gjerne synspunkter i kommentarfeltet.

Kommentarer   

0 #1 Per Medby 26-04-2020 12:11
Men, dette ødelegges vel helt av koronatiltakene og myndighetenes oppfordring til å ikke ta kollektivtransp ort. Hvis tiltakene varer i staten måneder vil kollektivtilbud et ha fått en varig knekk.
-2 #2 Erik Provan 26-04-2020 21:27
Det viser at endring er mulig. Det viser også hvor viktig det er at de som organiserer kollektiv transport er dynamiske og ligger "foran" for å ha de rutene som folk trenger/ønsker.
0 #3 Erik Anders Aurbakken 27-04-2020 07:03
Trafikken generelt i Oslo har ikke gått merkbart ned, snarere tvert imot. Det ble mer KØ, fram til nye bomsnitt ble åpnet, da gikk det noe ned.

Legg til kommentar