Miljø og kollektivtrafikk

Ansvaret for TT-tjenesten overføres til Ruter

Ansvaret for TT-tjenesten overføres til Ruter

Byrådet inviterer bystyret til å vedta følgende:

"1. Ansvaret for oppgavene Velferdsetaten i dag utfører innen TT-tjenesten, overføres til Ruter AS fra 1. januar 2021. Velferdsetatens ansvar som faglig og teknisk sekretariat for Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede,endres ikke.

2.Ruter AS avgjør selv hvordan oppgavene knyttet til kjørekontor løses, innenfor gjeldende juridiske rammer."

Dermed fullføres et prinsipielt viktig sak: Dem som ansvar for kollektivtrafikk må ha ansvar for alle grupper av reisende. Transporttjenesten for funksjonshemmede er ikke et velferdstilbud, men kollektivtransporttilbud for dem som ikke er i stand til å nyttiggjøre seg annet kollektivtilbud. For meg har det vært helt logisk at Ruter også må ha ansvar for alle kollektivtrafikanter, også funksjonshemmede.

Det er derfor bra at dette nå kommer på plass. Og slik jeg ser det: Kjørekontoret bør driftes av Ruter selv.

Hva mener du om saken? Har du innspill?

Kommentarer   

#1 Bjørn Sverre Buer 23-05-2020 11:58
Hvorfor kan ikke administreringa av ordningen overføres til de som kjører turene? Det vil si drosjene.
#2 Magnhild Sørbotten 24-05-2020 06:44
At TT skal overførast frå Velferdsetaten til Ruter er noko NHF og andre organisasjonar i Oslo har jobba for i mange år. Det er eit poeng at dei som har ansvaret for transporten for resten av befolkninga også har det for oss funkisar. Om overføringa går knirkefritt, er ei anna sak. Dei ulike funkis-organisa sjonane i Oslo har imidlertid god erfaring i å jobbe hardt og koordinert for ei best muleg TT-ordning, spesielt dei siste 10 åra.
+1 #3 Ewy Halseth 24-05-2020 11:47
Veldig bra at transportordnin gen for mennesker med funksjonsnedset telser overføres til Ruter, men er redd dette vil "drukne" i forhold til andre oppgaver. Da burde Ruter kjøpe denne tjenesten av Oslo Taxi som vet hvordan dette bør fungere best mulig for brukerne.
#4 Wenche Svoor 25-05-2020 06:13
Jeg har jobbet med å koordinere transport til et dagsenter i nesten 40 år. Jeg er redd for en hver endring når den som er har begynt å fungere. Om koordinering og ansvar er klart definert på forhånd kan dette kanskje bli bra. Det er viktig å ha personer som er kjent i Oslo til denne jobben. Ta gjerne kontakt, forteller gjerne om både ris og ros. men det må være færrest mulig å forholde seg til.
#5 Janne Tenmann 25-05-2020 06:49
Men hvordan vil dette fungere overfor utviklingshemme de? Så jeg tror jeg er enig med Ewy Halseth og Bjørn Sverre Buer
+1 #6 Ivar J 25-05-2020 08:43
At ansvaret flyttes fra Velferdsetaten til Ruter har ingen praktiske konsekvenser for brukerne. Dagens operatører, f.eks Oslo Taxi, Goe bussa m,,fl , fortsetter som nå.
#7 Anders Arntzen. 27-05-2020 12:56
Transport er uhyre komplisert. Ikke alle vet at det innebærer å transportere noen fra et sted til ett annet sted. Jo flere steder en blir fraktet til på samme tur, jo dårligere blir transporten. For noen.
Så er det når reisen ønskes å bli påbegynt. Noen vil gjerne dra ved ønsket tid. Dette med tid er relativt, det vet vi fra Albert Einstein. Han bestilte neppe drosje midt i fredagsbønnen. Dette er et problem for personalet på daghjem som må jobbe overtid til drosjen kommer. Jeg har opplevd at personale på sykehus ber meg bestille drosje uten rekvisisjon for i det hele tatt å komme hjem.
Den beste løsningen er nok at personalet følger folk hjem på T-banen hvis de ikke klarer å reise alene. Og får overtidsbetaling.
Vanskeligere er det ikke!?
#8 Mari Nordal 29-05-2020 13:29
Hvorfor kan ikke Oslo taxi og ruter ta over rekvisijonsture ne det hadde vært mye bedre. Jeg føler meg mye tryggere når jeg kjører med Oslo taxi eller ruter
#9 Geir W 26-10-2020 08:06
Hei Ivar! Jeg tror nok det er noe forvirring om hvilke konkrete oppgaver som overføres til Ruter fra 01.01. Skal de være saksbehandlere som innvilger tt-transport? Fint om du kan uttype dette litt mer.
#10 Ivar J 26-10-2020 13:54
Geir: Bydelenes rolle blir som den er i dag, og derfor vil det i framtida fortsatt være bydelene som avgjør TT-søknader.

Her kan du lese mer en endringene: tjenester.oslo.kommune.no/.../ ...

You have no rights to post comments