Miljø og kollektivtrafikk

Elsparkesykler til besvær

Elsparkesykler til besvær

Anders Arntzen skriver til meg:

"Ikke verdens viktigste sak, men kunne du gjøre noe med sparkesyklene som ligger slengt overalt. Jeg tenker at hvis en betaler pant i de stativene hvor en henter syklene, så kan en få igjen pengene (det skjer elektronisk) hvis en leverer tilbake sykkelen i stativet. Jeg ser for meg pant på  kr 100,-.

Noen må gjøre noe med dette. Hvorfor ikke du?  Teknisk tror jeg ikke det blir noe problem, de bare ordner og programmerer litt så går det nok greit. Uansett må nok en viss sporing og henting med lastebil finne sted.

Og kanskje reduksjon av maksfart til joggefart?"

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har utarbeidet rapporten "Delte elsparkesykler i Oslo. En tidlig kartlegging."De skriver blant annet: "Delte elsparkesykler i Oslo har vist seg å være svært populære. Både tilbudet og etterspørselen gikk til himmels sommeren 2019. Elsparkesyklene blir brukt på relativt korte turer og synes å dekke særlig behov for dem som skal rekke avtaler og møter. En overvekt av brukerne er menn, under 40 år og på vei til/fra jobb eller skole. To sentrale utfordringer med de delte elsparkesyklene, er høy ulykkesrisiko og forsøplende, hensatte elsparkesykler. Det er behov for å regulere markedet. Norske byområder må ivareta dette behovet."

Det er helt klart at vi må få dette tilbudet inn i mer ordnede former, gjerne integrert med det helhetlige kollektivtilbudet. Bedre regulering. Men en forskrift er neppe klar i år. I mellomtiden må vi få til frivillige avtaler med aktørene. 

TØI drøfter en rekke tiltak. Les dem og skriv gjerne dine synspunkter.

Kommentarer   

0 #11 Ove Tønnessen 27-05-2020 12:34
Du må kunne bevise at det er den siste leietakeren som har slengt sykkelen på fortauet. Hvem som helst kan ha gjort det etter at sykkelen ble parkert. Personlig håper jeg at dette bare er en "boble" som forsvinner eller blir vesentlig redusert etterhvert. I mellomtiden bør kommunene vedta reguleringer som styrer bruk og parkering.
0 #12 Per Johnsen 28-05-2020 07:47
Fortsatt null kontroll. Merkelig at det ikke er samme ordning som for bysykkel. De har egne stativer og det koster om du ikke setter sykkelen tilbake på et av dem. Uansett, alle elektriske doninger burde ha en føreprøve, som for moped. Det er langt ifra alle som skjønner hvor fort 25 km/t er (noen av dem går tydeligvis enda raskere), og en del burde ikke få bruke dem i det hele tatt. De som skjønner greia kan uansett kjøre i gata og i sykkelfelt.

Legg til kommentar