Miljø og kollektivtrafikk

OBOS skal jobbe for bærekraftig infrastruktur

OBOS skal jobbe for bærekraftig infrastruktur

OBOS har drevet aktivt påvirkningsarbeid for at E18 Vestkorridoren skal bli bygd. Er du OBOS-medlem? Si fra om at det ikke er greit, signer oppropet og del med andre. OBOS må jobbe for bærekraftig infrastruktur:

"OBOS er et boligbyggelag som skal arbeide for å tilby medlemmene gode boliger. Som medlemmer mener vi at det er avgjørende at OBOS driver dette arbeidet på en måte som styrker samfunnets bærekraft for framtida. Når OBOS er med på å bygge ut nye områder, skal boligbyggelaget arbeide for at infrastrukturløsningene blir bærekraftige.

Vi mener at dette må bety at:

- Den samlede transportprofilen til nye utbyggingsområder skal være regionalt ledende med hensyn til andelen som forventes å reise uten privatbil

- OBOS skal være en aktiv pådriver for å øke tilgangen til kollektivtransport og utvikling av veinett for myke trafikanter i utbyggingsområder

- OBOS aldri skal arbeide for større utbyggingsprosjekter som driver vekst i den samlede biltrafikken, eller krever utbygging av motorvei

- OBOS skal som boligbyggelag gå foran i valg av bærekraftige infrastrukturløsninger innenfor OVA-området og avfallshåndtering."

Saken kommenteres på lederplass i Dagsavisen.

Du som er OBOS-medlem: Skriv under nå!!

Kommentarer   

+1 #1 Torbjørn Bjønness 15-06-2020 10:06
Bra Ivar!
+1 #2 Astrid Kjellevold 15-06-2020 11:12
Så hjertens enig. OBOS skal ikke lobbe for motorvei! Hsr skrevet under og delt oppropet som går imot OBOS her.

Legg til kommentar