Miljø og kollektivtrafikk

TT-transport: Sårbare grupper må skjermes mot koronasmitte

TT-transport: Sårbare grupper må skjermes mot koronasmitte

Jeg har fått henvendelse fra mor til psykisk utviklingshemmet barn, hvor hun ber om at TT-sjåfører (transporttjenesten for funksjonshemmede) i Oslo nå bruker munnbind. Mange TT-brukere er i svært risikoutsatte grupper.

«Koronaen skaper ekstra utfordringer for oss som forsøker å ivareta sikkerheten til familiemedlemmer med  funksjonshemminger. Dette er grupper som hele tiden under pandemien har vært på siden av myndighetenes fokus. Samtidig synes jeg det har vært fint å oppleve stor innsatsen av vernepleiere og andre omsorgsarbeidere.

Som kjent anbefaler myndighetene nå munnbind i kollektivtransporten i Oslo når 1-meters-regelen ikke kan overholdes. Det er bra. Jeg tok det for gitt at dette også skulle gjelde for TT-transport. Korona er en sykdom som vil være svært alvorlig for mange TT-brukere. Flere TT-passasjerer har fysiske eller kognitive funksjonshemminger som gjør at de selv ikke kan bruke munnbind. Og det er nødvendig med mye nærkontakt i forbindelse med plassering i bilen, sikring av rullestol og annet.  

Konklusjon: Det burde være en selvfølge at alle TT-sjåfører i Oslo nå bruker munnbind, uansett om passasjerene har bedt om det eller ikke. Jeg har nå forsøkt å be TT-opperatøren om at sjåføren skal bruke munnbind ved transport av datteren min. Svaret var at dette kan ikke passasjerer eller deres pårørende pålegge sjåførene. Det er noe som må tas opp med kommunen."  

Jeg har utfordret byrådene Robert Steen og Lan Marie Berg på spørsmålet.

Kommentarer   

+3 #1 Therese Hongrø 19-08-2020 08:04
Dette bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er jo ikke alle som takler endringer, og og for noen kan det være skremmende og frustrerende at kjente, trygge fjes forsvinner bak en maske.
Min sønn reagerer på at jeg tar på meg ørlite maskara, hvordan han da vil reagere på at sjåfør i skoletaxi bruker munnbind.... Jeg tror det er nødvendig å bruke skjønn her, og komme til en enighet om.
#2 Maybrit røhr-staff 19-08-2020 09:41
Det bør være en selvfølge at disse sjaførene bruker munnbind de er i nærkontakt med brukere hele dagen
+1 #3 Tove Reinholdt 19-08-2020 12:38
Go’e Bussa as har smittevern oppe til kontinuerlig vurdering.
Vi har 21 minibusser som daglig kjører kunder som innehar Blått TT kort.
Jeg kan kun svare for hvilken vurdering vårt selskap gjør.

Oslo kommune har inntil videre sagt at det ikke skal samkjøres i denne transporten og det er vi veldig glad for, sett i ly av smittervern.
Vi stropper rullestolen bakerst i bussen og det er dermed god nok avstand mellom
sjåfør og kunde.
Alle kontaktflater desinfiseres mellom hver kunde og sjåfør spriter også hendene før og etter kunden hentes og leveres.

Myndighetene har i første omgang bare anbefalt bruk av maske når det er stor trengsel på offentlig kommunikasjonsm idler og en meters regelen ikke kan overholdes.
Vi er meget opptatt av smittevern og at verken kunder eller sjåfører skal bli smittet.
Hvis myndighetene mener at vi skal bruke munnbind, er vi også klare for det.

Hvis det igjen innføres samkjøring må det foretas en ny risikoanalyse for å se hvilke forhåndsregler som da må tas, for å opprettholde et godt smittevern.
+2 #4 pan arnborg stang-lund 20-08-2020 11:49
Bra å ta dette opp. Jeg har tt kort som jeg ikke får brukt og blir da veldig isolert og får ikke kommet meg noen steder. Jeg vil ikke tåle en virus infeksjon, da er jeg ferdig. Brukte tt mye i 2019
+1 #5 haide hurtig 21-08-2020 14:20
Har tenkt det samme. Håper dette blir tatt alvorlig.

You have no rights to post comments