Miljø og kollektivtrafikk

TT-transport: Sårbare grupper må skjermes mot koronasmitte

TT-transport: Sårbare grupper må skjermes mot koronasmitte

Jeg har fått henvendelse fra mor til psykisk utviklingshemmet barn, hvor hun ber om at TT-sjåfører (transporttjenesten for funksjonshemmede) i Oslo nå bruker munnbind. Mange TT-brukere er i svært risikoutsatte grupper.

«Koronaen skaper ekstra utfordringer for oss som forsøker å ivareta sikkerheten til familiemedlemmer med  funksjonshemminger. Dette er grupper som hele tiden under pandemien har vært på siden av myndighetenes fokus. Samtidig synes jeg det har vært fint å oppleve stor innsatsen av vernepleiere og andre omsorgsarbeidere.

Som kjent anbefaler myndighetene nå munnbind i kollektivtransporten i Oslo når 1-meters-regelen ikke kan overholdes. Det er bra. Jeg tok det for gitt at dette også skulle gjelde for TT-transport. Korona er en sykdom som vil være svært alvorlig for mange TT-brukere. Flere TT-passasjerer har fysiske eller kognitive funksjonshemminger som gjør at de selv ikke kan bruke munnbind. Og det er nødvendig med mye nærkontakt i forbindelse med plassering i bilen, sikring av rullestol og annet.  

Konklusjon: Det burde være en selvfølge at alle TT-sjåfører i Oslo nå bruker munnbind, uansett om passasjerene har bedt om det eller ikke. Jeg har nå forsøkt å be TT-opperatøren om at sjåføren skal bruke munnbind ved transport av datteren min. Svaret var at dette kan ikke passasjerer eller deres pårørende pålegge sjåførene. Det er noe som må tas opp med kommunen."  

Jeg har utfordret byrådene Robert Steen og Lan Marie Berg på spørsmålet.