Miljø og kollektivtrafikk

Oslo: Handlingsplan for bærekraftig og redusert forbruk

Oslo: Handlingsplan for bærekraftig og redusert forbruk

Bymiljøetaten har nå sendt på høring utkast til handlingsplan 2020-2023 for oppfølging av bystyresaken "Framtidens forbruk - strategi for bærekraftig og redusert forbruk 2019-2030, som ble tatt til orientering av bystyret 18. desember 2019.

Strategien har tre hovedmål med tilhørende effektmål og «Derfor vil byrådet»-punkter som videre kalles handlingspunkter. Og det er disse byrådet nå følger opp med utkast til en handlingsplan.

Handlingsplanen gjelder for perioden 2020-2023. Det er valgt ut fire satsningsområder som går på tvers av strategiens hovedmål. Hvert satsningsområde er presentert med handlingspunkter og tilhørende tiltak. Satsningsområdene er en tydeliggjøring og sammenstilling av handlingspunkter som er viktig å prioritere i denne fasen av arbeidet med bærekraftig og redusert forbruk.

Satsningsområdene i utkastet til handlingsplan er:

- Grønne innkjøp og redusert forbruk i kommunen

- Tilrettelegge for, samarbeide med og støtte aktører utover kommunen

- Kunnskap og kommunikasjon

- Styrke og skape grønne arbeidsplasser og sosiale møteplasser

Høringsfristen er 15. oktober. Har du innspill så bruk høringsmuligheten.

You have no rights to post comments