Miljø og kollektivtrafikk

Kø og manglende parkering koster dyrt

Hver femte håndverker i Oslo og Akershus opplever daglig at de kommer for sent til avtaler på grunn av køproblemer i trafikken, og en tredjedel sier de daglig ikke når oppsatte avtaler på grunn av problemer med å finne parkering. Det viser en undersøkelse gjennomført av Transportøkonomisk institutt. Håndverkere som daglig ferdes på veiene, og andre yrkesaktive som reiser i arbeidet, etterlyser tiltak for å redusere antall private biler inn til Oslo sentrum. Problemene med køer og manglende parkering er størst i de indre delene av Oslo. Halvparten av de spurte mener det vil være veldig positivt for deres arbeidssituasjon om flere reiser kollektivt til arbeid, og like mange tror det vil hjelpe om de får kjøre i kollektivfeltet.

Les mer

Legg til kommentar