Miljø og kollektivtrafikk

Sporveien: En fighter går av

Sporveien: En fighter går av

I 16 år har Rune Aasen stått støtt som topptillitsvalgt for de ansatte i Sporveien. I morgen går han av. Her er hans avskjedsord i sitt uparlamentariske språk ved den anledning:  

"Torsdag er d årsmøte i Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA). Jeg har vært leder i denne flotte foreninga siden 2005. Sittet som ansatt representant i styret i Sporveien siden 2000. Nå blir jeg snart pensjonist og ny OSA-ledelse skal velges.  

I 18 år styrte H/FRP, med støtte fra Venstre og KrF, byen. I hele denne perioden var det kun privatisering /oppsplitting og mangel på investeringer som var tema i Sporveien. FrP hadde samferdselsbyråden som gjennomførte navneendring fra Sporveien til Kollektivtrafikkproduksjon AS - genialt. Verre en VY. Heldigvis så fikk fikk vi Sporveisnavnet tilbake takket være AP-SV og Rødt. Venstre tok til fornuft og sikret flertall. Forslaget fra OSA førte til bittert nederlag for H/FrP  Heldigvis stemte ikke Venstre for oppsplitting og rasering av Sporveien. Høyre og FrP fikk ikke flertall  Sporveien hadde vært organisert som jernbanen i dag med 50 direktører og store staber hvis H/FrP hadde fått vilja si.  

Tillitsvalgte må forhandle om lønnskutt for ansatte for å vinne anbud. Det skjer på jernbanen. Renholdere går ned i lønn, mens direktører får million-lønninger. Dette er Høyre-politikk. «La dem prøve seg» var d mange velgere som mente før valget i 2013. Det ble en kostbar lærepenge for jernbanens ansatte og mange andre. Nok er nok. Sporveien drives i egen regi og drives godt. FrP trodde navneendringen ville føre til flere avganger (Her tok Petter N Myhre (FrP) feil ). Men Ruter ble etablert. Det medførte mer byråkrati. Den skal FRP få «æren» for (AP-SV og Rødt var selvfølgelig mot rasering av Sporveien). OSA sto imot privatisering av Sporveien takket være høy organisasjonsgrad (83%) og engasjerte medlemmer med vilje til å stå løpet ut hvis eier (FrP) kødda med oss  

De som preiker om at det er det samme hvem som styrer snakker mot bedre viten. Dette vet Sporveisansatte. Ansatte i Jernbanen har merket forskjellen. Det var en stor dag også i OSA når rødgrønne vant kommunevalget i 2015. Vi merket det på kropp og sjel. Nå fikk vi politikere som lyttet til ansatte og fagbevegelsen. Tiden med borgerlig byråd i Oslo medførte harde dager for tillitsvalgte og ansatte i Oslo kommune. En tid jeg håper aldri kommer tilbake. Byrådet leverer. (Nå kommer også Oslo logoen på de nye trikkene). Forslag fra OSA.

Stem rødgrønt i september. Det er en forskjell hvem som styrer. Denne Høyre-regjeringa støtter ikke arbeidsfolk. Det er en grunn til at de fleste kapitalister gir millioner til Høyre. De vil ha skattekutt og har fått dratt mest mulig profitt ut av våre felles velferdsordninger. Stem rødgrønt og hold avstand ( Også til Erna og co)."