Miljø og kollektivtrafikk

Oslo sentrum: Kun for unge, funksjonsfriske, mennesker?

Oslo sentrum: Kun for unge funksjonsfriske mennesker?

Silja Winther reiser det spørsmålet i en henvendelse til meg:

"Jeg har selv leddgikt og har venner som er mye sykere enn meg. De har nå alle problemer med å komme frem i Oslo etter stenging av mange gater i fjor. Den restauranten de vet de klarer å komme seg til toalettet til er nå i et område man ikke kan kjøre til lengre. Øyenlegen ligger i en slik gate.

Taxisjåførene tar sjanser og blir bøtelagt for å kjøre tt-kort brukere til døren dit de skal.   

Det burde være lov for tt-kjøring, uansett type bil, å komme frem i sentrum. Ellers blir det bilfrie sentrum et sted kun for unge, funksjonsfriske mennesker. Og igjen blir de som allerede sliter for å komme seg ut, utestengt."  

Jeg har tatt spørsmålet videre til byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg, som svarer:

"-   Skiltene er det Statens Vegvesen som bestemmer, og det finnes ikke egne skilter for tt-kort. Derfor er det ikke mulig å skilte med spesifikke unntak for taxier med slike brukere.

-    Taxisjåfører kan stoppe for å ledsage passasjerer fram til døren, også der det er skiltet med parkering forbudt. Bybetjentene er tilbakeholdne med å gi bøter dersom de tror at det foregår lovlig ledsaging. 

-    Av og til må slik lovlig stans gjøres i en sidegate, eller i nærheten av endelig destinasjon.  Regelen "kortest mulig stans" på parkeringsforbud er situasjonsbetinget, og en taxi kan dermed stanse så lenge det er nødvendig for å ledsage en person som trenger det fram til døren. 

-   Dersom en taxisjåfør likevel skulle være så uheldig å bli bøtelagt i en slik situasjon, kan hen klage på boten, og vil få medhold dersom det har foregått lovlig ledsaging."

Selv synes jeg dette var klargjørende. Hva er andres erfaringer? Er byrådens svar ryddig og praktikable?

Kommentarer   

0 #31 Svein Tona 30-04-2021 23:25
Jeg er ufør etter en voldsom trafikkulykke. Brudd på hjerneskallen,ø delagt rygg,hofter,kor sbånd knær og brukket fot. I diskusjosjon med Statens Sivilretssforva ltning ble det brukt argumenter som at jeg bor 40 m fra buss. Det eksister ikke buss som de anfører,kun en midlertidig buss som går 3 med i året,en gang i timen. Vedtaket deres kan ikke påklages. en person som meg med blant annet brudd på hjerneskallen skal da gå i meget kupert terreng ca.30 min med ødelagte ben. Jeg ber Lan/MDG et uttømmende svar på dene problemstilling en!
0 #32 Svein Tonna 30-04-2021 23:33
Jeg er hardt skadet etter trafikkulykke med brudd på hjerneskallen,ø delagt rygg,hofter,kor sbånd og brukket,nå operert fot. States Sivirettsforval tning har fattet et vedtak som ikke kan påklages. De anfører at jeg kan gå 40 m til buss. Dette er feil da det ikke går buss der jeg bor. Vedtaket kan ikke påklages og vedtaket er fattet på flere faktiske feil. Jeg ber om svare fra LAN/MDG med deres syn på saken. Igjen,jeg har ødelagte ben og kan knapt gå korte distanser.
0 #33 Kari Anne Sølvernes 01-05-2021 20:18
Byråden bør ta et initiativ ovenfor staten for å få en fungerende ordning for å legge til rette for de som har bevegelseshemni nger. Å klage på bøter er ikke en tilfredsstillen de ordning.
+1 #34 Ann-Kristin Wassvik 02-05-2021 14:55
Det er fullstendig klargjørende. Byråden bryr seg absolutt ikke om noe annet enn å "redusere utslippene", ved å gjøre det vanskelig/umuli g å bo i Oslo eller bruke byen hvis man er avhengig av bil. Hun snakker om "sette hensynet til menneskene foran hensynet til bilen", som om bilene er vesener med egne behov som ikke har med menneskenes behov å gjøre. OG hun slipper unna med det. Amazing.
0 #35 bertil 04-05-2021 07:42
har bare en ting å si skamme dere mdg att dere ikke skjemmes er meg en gåte.

Legg til kommentar