Miljø og kollektivtrafikk

Byråd uten respekt for bystyrevedtak

Det borgerlige byrådet unnlater å etterkomme bystyrevedtak om å sende fram sak til bystyret som evaluerer omorganiseringen av Miljøtransport. SV måtte derfor få bystyret til å gi konkret pålegg, med klar frist for hvor raskt saken skal fram til bystyret., skriver Ivar Johansen i Dagsavisen. Byråd uten respekt for bystyrevedtak

Av Ivar Johansen

B

ystyret 17. des. 1997: Oslo bystyre fatter følgende vedtak: "Byrådet bes fremme sak om hvordan omstillingsprosessen i Miljøtransport AS har forløpt, så snart som mulig." Måneder og år går, med Høyre-byrådet sitter musestille, uten vilje til å  følge opp bystyrets vedtak. Ingen slik sak kommer.

Derfor finner flertallet i bystyrets finanskomite det nødvendig å skjære igjennom, og vedtok i sitt møte 9. februar i fjor den nøyaktig samme tekst på ny. Finanskomiteen ber altså om at byrådet fremmer en byrådssak for bystyret.

Jeg skulle tro at byrådet vet forskjellen på byrådssaker og skriftlige notater til bystyrekomiteene. Men, igjen; byrådet følger ikke opp. I stedet for å etterkomme bystyrets og finanskomiteens vedtak sender byråden fram et notat til finanskomiteen.  24. mars i fjor sendte derfor finanskomiteen fram et brev til byrådet og minnet om at bystyret og finanskomiteen har bedt om en sak til bystyret. Men byrådet viser igjen manglende evne og vilje til å følge bystyrets vedtak. Etter et år har ingen sak kommet, og det er heller ikke gitt noen informasjon om når en slik sak kommer.

20. februar i år skriver derfor finanskomiteen igjen til byrådet og spør om når en slik sak blir fremmet. Igjen neglisjerer byrådet totalt finanskomiteens henvendelser og bystyrets vedtak. Igjen sitter byrådet musestille og har pr. dato fortsatt ikke besvart henvendelse.

Omorganiseringen av Miljøtransport var en svært traurig sak for Oslo kommune og bedriftens ansatte. Jeg skulle tro kommunen har svært mye å lære av denne prosessen slik at kommunen ved neste korsvei kan bli bedre når det gjelder hvordan kommunen som arbeidsgiver behandler sine ansatte ved omorganiseringsprosesser.  Det ønsker bystyret å drøfte, men byrådet neglisjerer bystyrets og finanskomiteens ønske.

Det er helt uakseptabelt at et byråd unnlater å følge bystyrets pålegg og besvare henvendelser fra finanskomiteen. Kanskje burde byrådslederen være litt mindre opptatt av sende e-mail og bruke noe mer tid på å sikre at hans byrådskolleger har respekt for henvendelser fra og vedtak i bystyret.

Slik saken nå sto fant derfor SV det nødvendig at bystyret ga byrådet en klar korreks. Bystyret vedtok derfor i sitt siste møte følgende forslag fra SV: "Byrådet bes innen 31. 12. 2001 fremme sak om hvordan omstillingsprosessen i Miljøtransport AS har forløpt, og hvilke erfaringer som kan trekkes." Byrådet må altså få en klar frist for å respektere at bystyret ønsker å evaluere omorganiseringsprosessen i Miljøtransport.
Sterkt, spør du meg.

(Dagsavisen 13. sept. 2001)