Miljø og kollektivtrafikk

Lufta på Alnabru

Hvor lenge kan bystyrets politiske flertall, og Høyre/Fr.P-byrådet, akseptere at innbyggere i denne byen må holde seg innendørs? Når er flertallet villig til å sette inn nødvendige miljøtiltak? spør Ivar Johansen.

Lufta på Alnabru


Av Ivar Johansen, bystyremedlem for SV


Jeg får daglig e-postmeldinger fra kommunens helsevernetat om luftkvaliteten i Oslo.


Dagens melding for mitt nærområde; Alnabru, er:


”Luftkvalitet for Alnabru:


Tilstand: Mye forurensing


Helseeffekt: Allergikere og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser bør unngå opphold utendørs i mye forurensede områder.


Anbefaling: Sensitive personer bør begrense oppholdstiden utendørs i utsatt område.


-Dataene er basert på målinger i Oslo

- Statens vegvesen og Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune er ansvarlig for målingene.
- Tjenesten leveres i samarbeid med Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Storm Weather Center - Les mer på www.luftkvalitet.info/oslo


Slike meldinger har kommet tett som haggel i det siste.


Luftforurensning er et viktig helse- og miljøproblem i Oslo, særlig om vinteren. Nå foreligger også årsrapporten for 2006, og som derfor viser status ved inngangen til dette året.


Som beboer i Alna bydel bekymrer det meg naturligvis at målestasjonen på Alnabru i fjor hadde flere overskridelser av grenseverdien for svevestøv enn det som er tillatt, og at helsemyndighetene flere ganger i fjor måtte gå ut med advarsel om at allergikere og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser burde unngå opphold utendørs.


Det er også grunn til bekymring at konsentrasjonene av nitrogendioksyd øker eller holder seg stabile i hele byen.


Hvor lenge kan bystyrets politiske flertall, og Høyre/Fr.P-byrådet, akseptere at innbyggere i denne byen må holde seg innendørs? Når er flertallet villig til å sette inn nødvendige miljøtiltak?


(Akers Avis 20. april 2007)