Miljø og kollektivtrafikk

Energiforsyning: Samfunnsansvar eller kommers?

Mens bystyreflertallet har understreket at offentlig kontroll med strømnett og energiforsyning er viktig ut fra et overordnet samfunnsansvar og et forvaltningsperspektiv legger byrådet kun til grunn kremmerperspektivet: "Hovedmålet med eierskapet er å få avkastning på kommunens tidligere investeringer i form av et høyt og mest mulig forutsigbart utbytte."


Energiforsyningen står helt sentralt i det moderne samfunn. Om strømforsyningen stopper opp, kan det meste gå galt, - så vel i næringsliv, helsevesen som i våre private hjem. Hvis en potensiell indre eller ytre fiende skulle ønske å lamme det norske samfunn, trenger han ikke først og fremst å bruke raketter, soldater eller terrorhandlinger. Klarer han å lamme el-forsyningen vil det meste av Oslo stoppe fullstendig opp. Det er bekymringsfullt at Høyre og Fremskrittspartiet ikke ser dette samfunnsansvar, og gjør også denne arenaen til et spørsmål om avkastning og profitt, sier Ivar Johansen.

Energiforsyning: Samfunnsansvar eller kommers?

Av Ivar Johansen, bystyremedlem SV


Et bredt flertall i Oslo bystyre (Arbeiderpartiet, SV, RV, Venstre og Kristelig Folkeparti) har gjentatte ganger stoppet Høyre og Fremskrittspartiets forsøk på å selge kommunens eierinteresser i energisektoren.


Ved forslaget om salg av Hafslundaksjene uttalte flertallet i bystyrets finanskomite (Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og SV) bl.a.:


"Dette flertallet understreker at Oslo kommune fortsatt skal ha vesentlige eierinteresser innen kraftsektoren. Fortsatt offentlig kontroll av strømnett og energiproduksjon er nødvendig ut fra et overordnet samfunnsansvar og et forvaltningsperspektiv."


Bystyreflertallet har understreket at kommunen må legge et langsiktig perspektiv til grunn for sitt eierskap. Derfor ble byrådet pålagt å legge fram for bystyret en sak om kommunens eierskap i energisektoren. Nå foreligger denne.


Og Høyre/Fr.P-byrådet legger seg på kollisjonskurs med bystyret. Mens bystyreflertallet har understreket at offentlig kontroll med strømnett og energiforsyning er viktig ut fra et overordnet samfunnsansvar og et forvaltningsperspektiv legger byrådet kun til grunn kremmerperspektivet:

"Hovedmålet med eierskapet er å få avkastning på kommunens tidligere investeringer i form av et høyt og mest mulig forutsigbart utbytte."


Energiforsyningen står helt sentralt i det moderne samfunn. Om strømforsyningen stopper opp, kan det meste gå galt, - så vel i næringsliv, helsevesen som i våre private hjem. Hvis en potensiell indre eller ytre fiende skulle ønske å lamme det norske samfunn, trenger han ikke først og fremst å bruke raketter, soldater eller terrorhandlinger. Klarer han å lamme el-forsyningen vil det meste av Oslo stoppe fullstendig opp.


Det såkalte Sårbarhetsutvalget, under ledelse av tidligere statsminister Kåre Willoch, uttalte seg i sin tid om kommers og marked i el-forsyningen:

"I markedet konkurreres det på pris og kvalitet." "Markedsfokuset har stanset investeringer som ikke raskt gir tilfredsstillende avkastning." Og som de sier, selv reguleringsmyndighetene har "hovedfokus mot priskonkurransen heller enn mot beredskap og redusert sårbarhet."


Det er bekymringsfullt at Høyre og Fremskrittspartiet ikke ser dette samfunnsansvar, og gjør også denne arenaen til et spørsmål om avkastning og profitt.

(Dagsavisen 15. nov. 2005)


Legg til kommentar