Miljø og kollektivtrafikk

Fjordbyen – utilgjengelig bak gjerdene

Oslo som fjordby må inkludere å øke tilgjengeligheten til sjøen for byens innbyggere. Med loven i hånd kan Oslo kommune gå løs på en rekke eiendomsbesittere i Oslo som har satt opp et betydelig antall gjerder og stengsler som på en utilbørlig måte forhindrer almenhetens tilgang til betydelige sjøområder. Fra Bestumkilen i vest til Hvervenbukta i øst ligger det et ikke ubetydelig antall kilometer sjøområder som etter norsk lov skal være tilgjengelig for byens innbyggerne. Men dessverre ikke i Høyres fjordby, skriver Ivar Johanen i Aftenposten.

Fjordbyen – utilgjengelig bak gjerdene

Av Ivar Johansen, SV’s bystyregruppe

 
SV går til valg på at ”Oslos sjøside skal bli et område for bolig, kultur, næring og rekreasjon”. Og det er veldig bra å se når nestleder Frode Helgerud i Oslo Høyre i Aftenposten beskriver at Oslo Høyre vil ”fjerne bl.a. containerlagrene ved Oslo havn frigjøre byens flotteste arealer til boliger, kulturvirksomhet og rekreasjon”.

Men jeg er i tvil om Høyre kan bli en fullverdig alliert i kampen for å gjøre Oslos sjøside tilgjengelig for byens innbyggerne. På steder som Bygdøy, Ormøya, Ulvøya, Malmøya og langs strandsonen langs Mosseveien har private eiendomsbesittere - i klar konflikt  med Friluftslovens bestemmelser – satt opp private gjerder for å avskjære publikum fra tilgang til strandsonen.

Miljøvernminister Guro Fjellanger la forleden fram en tiltakspakke som skal sikre allmennhetens rettigheter i strandsonen. En enstemmig Høyesterettsdom fra i fjor sommer slo fast prinsippene om fri ferdsel i strandsonen, og tre huseiere i Sandefjord ble dømt til å fjerne et gjerde rundt sin eiendom, til tross for at det hadde stått der i mer enn 40 år.

I bystyrets møte 5. mai spurte jeg hvordan Høyre-byrådet vil følge opp, slik at den rettspraksis som trekkes opp gjennom Høyesterettsdom også blir gjeldende i hovedstadens strandsone. Men av byråd Olaf Stenes svar var det helt entydig at i  Høyres fjordby skal betydelige strandområder
være skjermet bak private gjerder og stengsler, og være utilgjengelig for almenheten. Friluftslovens bestemmelser skal bli satt tilside, uten at Høyre vil løfte så mye som en finger.

Oslo som fjordby må inkludere å øke tilgjengeligheten til sjøen for byens innbyggere. Med loven i hånd kan Oslo kommune gå løs på en rekke eiendomsbesittere i Oslo som har satt opp et betydelig antall gjerder og stengsler som på en utilbørlig måte forhindrer almenhetens tilgang
til betydelige sjøområder. Fra Bestumkilen i vest til Hvervenbukta i øst ligger det et ikke ubetydelig antall kilometer sjøområder som etter norsk lov skal være tilgjengelig for byens innbyggerne. Men dessverre ikke i Høyres fjordby.

(Aftenpostens aftennummer 28. juni 1999)