Miljø og kollektivtrafikk

Det viktigste først: Også for reisende med Oslo Sporveier?

«Det viktigste først», sier Høyre i sin byrådserklæring. «I sin virksomhet vil byrådet legge til grunn at kommunen er til for innbyggerne, ikke omvendt. Brukerorienteringen skal stå sentralt i alt arbeid på alle nivåer i kommunens virksomhet, bl.a  gjennom økt valgfrihet og større åpenhet, fleksibilitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet.» Tja, la oss smake på det: «større tilgjengelighet i tjenstetilbudet»? «økt valgfrihet? Det er vel ikke akkurat DET vi som daglig reiser med t-banen føler nå om dagen? spør Ivar Johansen i Aftenposten.

Det viktigste først:
 
Også for reisende med Oslo Sporveier?


Av Ivar Johansen, SV's bystyregruppe
 

«Det viktigste først», sier Høyre i sin byrådserklæring. «I sin virksomhet vil byrådet legge til grunn at kommunen er til for innbyggerne, ikke omvendt. Brukerorienteringen skal stå sentralt i alt arbeid på alle nivåer i kommunens virksomhet, bl.a  gjennom økt valgfrihet og større åpenhet, fleksibilitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet.»


Tja, la oss smake på det: «større tilgjengelighet i tjenstetilbudet»? «økt valgfrihet?

Det er vel ikke akkurat DET vi som daglig reiser med t-banen føler nå om dagen?

Den brutale beskjed kom om at Sporveien vil kjøre med sommer-ruter til langt ut over høsten, og færre avganger resten av året. Høyre-Byrådet toer sine hender, på tross av at det i kommunevalgprogrammet de gikk til valg på heter at Oslo Sporveier «bør fortsette å forbedre sitt tilbud».


Forurenset luft er et alvorlig problem i Oslo. Særlig er barna utsatt. En FAFO-rapport forteller at en fjerdedel av barn i alderen 0-6 år på sykehus er der på grunn av astma og bronkitt. Samme rapport slår fast at barn fra bydeler langs trafikkårene i Groruddalen måtte oftest på sykehus med luftveislidelser. Statistisk Sentralbyrå har beregnet at helseskader som følge av dårlig luftkvalitet i Oslo koster ca 1,5 milliarder kroner årlig. Ca 270. 000 mennesker i Oslo har en luftkvalitet som ikke tilfredsstiller miljøkravene fra Staten.


Oslo Unge Høyre mener Høyrebyrådets politikk er direkte miljøfiendtlig ved at den ikke vil begrense biltrafikken. Men byråden forsvarer seg ved å si at «i må få gode kollektivløsninger på plass før det er interessant å diskutere restriksjoner på bilbruk. Hadde halvparten av Oslo-folk latt bilen stå i dag ville tilbudet brutt sammen», sa hun til Aftenposten 7. mai.


«Handling framfor slagord», het Oslo Høyres kommunevalgprogram. Jeg forutsetter at Høyrebyrådet ikke kan si at det ikke er noen god handling for «gode kollektivløsninger» å redusere T-banetilgjengeligheten. Oslo Unge Høyre har lansert en god plan for et bedre Oslomiljø, men det ser ut til at de vil måtte være avhengig av bl.a. et sterkt SV for å få gjennomført forslagene.


(artikkel i Aftenpostens Aftennummer  27. aug. 1997)


Legg til kommentar