Miljø og kollektivtrafikk

Miljøkriminalitet: Forurenser skal betale

Miljøkriminalitet: Forurenser skal betalePartiet Venstre er av de mange partier som står for at det skal reageres strengt mot miljøkriminalitet, og at forurenser skal betale. Venstres nestleder Ola Elvestuen, i egenskap av miljøbyråd i Oslo, prøver imidlertid å vri seg unna at Oslo kommune skal ta ansvar for at store deler av livet i Akerselva ble utradert etter at rundt 6000 liter konsentrert klorvann rant ut fra det kommunale Oset renseanlegg ved Maridalsvannet.

Ellen Hambro, direktør for det statlige Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), minnet oss før helga på at: "Det er ikke uvanlig at liknende utslipp ender med store bøter. I september 2012 vedtok Yara Porsgrunn en bot på 2,5 millioner, etter at Klif hadde anmeldt bedriften for et utslipp av 2080 tonn flytende kalksalpeter til Frierfjorden i juni 2011. Store Norske Spitsbergen Kullkompani og datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani har nylig fått to millioner kroner hver i bot for en lekkasje som førte til at 100 000 liter diesel rant ut i grunnen fra en tank ved Isfjord Radio på Kapp Linné på Svalbard. Dette utslippet skjedde etter at Klif hadde gitt pålegg om bedre sikring og overvåking av anlegget, men anlegget ble tatt i bruk før sikringstiltakene var satt ut i livet."

Men Venstrebyråd Elvestuen er ikke uten videre enig i det. Men: Selvsagt skal det være samme regler for Loke som for Tor. Begår kommunen selv (eller Staten) miljøkriminalitet skal det reageres på samme måte som det ville vært gjort overfor det private næringsliv.

Natur og Ungdom: Bilfritt sentrum – Oslo til folket

Natur og Ungdom: Bilfritt sentrum – Oslo til folketNatur og Ungdoms landsmøte har vedtatt en klok uttalelse om bilfritt sentrum i Oslo:

"Oslo kommune har vedtatt å halvere byens klimagassutslipp innen 2030. Idag kommer 42 prosent av Oslos klimagassutslipp fra veitrafikk. Skal vi kunne kutte utslippene, må de miljøvennlige alternativene være konkurransedyktige, samtidig som det må bli vanskeligere å bruke bil. Fjerner man biltrafikken innenfor Ring 1 blir det mer attraktivt å benytte seg av kollektivtilbudet og lettere å holde overholde rutetider. Hvert år taper Ruter tre milliarder kroner på forsinkelser grunnet privatbilisme. Biltrafikken er også den største kilden til lokal luftforurensning. Ved å redusere trafikken reduseres svevestøv, støy og annen forurensing.

Å gjøre Oslo sentrum bilfritt er et viktig tiltak for å sette grenser for biltrafikken og øke fremkommeligheten for miljøvennlige transportmidler. Byrådet i Oslo må starte arbeidet for å nå målet om å halvere byens klimagassutslipp innen 2030. Natur og Ungdoms landsmøte krever et bilfritt sentrum innenfor Ringvei 1 i Oslo sentrum," heter det blant annet i uttalelsen fra Natur og Ungdoms landsmøte.

Les hele uttalelsen nedenfor.

Plutselig var veien lønnsom......

Plutselig var veien lønnsom......"Plutselig var veien lønnsom, lød overskriften i en avisartikkel sist sommer. Lignende oppslag har vist at også InterCity-utbygging på Østlandet nå er lønnsomt. Samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter har tidligere framstått som ulønnsomme som følge av metodesvakheter i beregningsopplegget.

Hvorfor skal politikerne be økonomene om råd dersom økonomenes beregninger ser bort fra det som er viktig for politikerne?" spør Per Richard Johansen, sjefsøkonom i KS.

Les hele artikkelen nedenfor.

Trikken sliter med hastighetsbegrensninger

Oslo-trikken sliter med midlertid nedsatt hastighet. Hastigheten må settes ned når det er mindre feil ved sporet, i påvente av utbedringer. Disse lar imidertid vente på seg - og tiden går og går.Oslo-trikken sliter med midlertid nedsatt hastighet. Hastigheten må settes ned når det er mindre feil ved sporet, i påvente av utbedringer. Disse lar imidertid vente på seg - og tiden går og går. Resultat: Trikkene blir forsinket hver dag.

Kollektivtrafikken i Oslo har et betydelig vedlikeholdsetterslep i instrastruktur. Hvordan opplever du dette? 

Les intern sjekkliste over hastighetsbegrensningsskilt (Word-dokument. Hvis problem med nedlastning;  last ned til egen maskin, og åpne den derfra)

Krig må inn i verdens klimaregnskap!

Krig må inn i verdens klimaregnskap!"FNs 18. klimakonferanse, i Doha, er nettopp blitt avsluttet, med mildt sagt ikke særlig oppløftende resultater. Det går meget tregt med nedskjæringer av CO2-utslipp. I virkeligheten er verdens klimatilstand enda verre enn regnskapene avslører - fordi den største enkeltstående kilden, det globale militærindustrielle komplekset, holdes utenfor," skriver Barbara Gentikow i Internasjonal kvinneliga for fred og frihet i denne artikkelen.

Les hele artikkelen nedenfor.

 

Et gratis tips til Ruter og Gule sider

Et gratis tips til Ruter og Gule siderDersom du søker på "Gule sider" finner du greit fram til det offentlige kollektivselskapet Ruter AS, med adresse til hovedkontoret og telefonnummer. Og Gule sider har en utmerket service ved også å angi "kjørerute" for alle oppføringer på Gule sider: hvordan bilister kan finne fram til denne adressen.

Men her et tips, helt gratis: Burde ikke kollektivselskapet Ruter og Gule sider inngå et formelt samarbeid? Slik at  brukerne av Gule sider også kunne få opp alternativet: hvordan kommer jeg til de respektive adresser med T-bane, trikk eller buss.

Oslo har som mål å bli Europas miljøhovedstad. Da må det synliggjøres at å reise kollektivt er et godt alternativ til å kjøre bil.

Akerselva-utslipp: Miljøkriminalitet alvorlig, også når den forårsakes av kommunen

Akerselva-utsklipp: Miljøkriminalitet alvorlig, også når den forårsakes av kommunenMiljøkriminalitet er alvorlig, enten det skjer i privat og offentlig regi. Og det er et godt prinsipp at forurenser skal betale.

Onsdag 2. mars 2011 ble det oppdaget et klorutslipp på 6000 liter fra det kommunale Oset vannbehandlingsanlegg til Akerselva. Konsentrasjonen tilsvarer 240.000 flasker med klorin. Nesten alt liv i elva ble borte etter utslippet. Statsadvokaten har gitt Vann- og avløpsetaten en bot på 4 millioner kroner.  I tillegg mener politiet at etaten må betale 3 millioner i erstatning til Oslomarkas fiskeadministrasjon og 700 000 kroner i «inndragning av overskudd».

Venstre-byråd Ola Elvestuen har på kommunens vegne nektet å vedta boten ut fra denne begrunnelsen: Det som skjedde var kritikkverdig og skulle ikke ha skjedd, men vi har gjort mye for å rydde opp.

Les Kommuneadvokatens brev til Oslo-politiet som begrunner dette. Jeg synes det er spissfindige juridiske unnskyldninger, som klart undergraver det hovedprinsipp jeg trodde Venstre står for: Miljøkriminalitet er alvorlig, og forurenser skal betale.

Les Kommuneadvokatens brev til Oslo politidistrikt (pdf)

El-bil-debatten går videre....

El-bil-debatten går.....Pål Jensen i Norsk forening mot støy reiser en spennende debatt: Er el-biler egentlig så miljøvennlige? Han skrev blant annet: "- Elbiler bidrar like mye til køer, kork og kaos i byene. De opptar like mye verdifull plass," skrev han blant annet.

Og debatten går her på bloggen:

 

Håvard Pedersen skriver: "Pål Jensen har helt rett. I byene så er eksosutlipp bare et av en rekke problemer som bilismen skaper. I tillegg til de momentene Jensen ramser (at de forårsaker like my kø, kaos og trafikkulykker), kan det og føyes til produksjon av svevestøv fra asfaltslitasje."

Magnus Delsett skriver: "Ikke et argument mot elbilen, men en viktig påminnelse om at det ikke er mulig å løse alle miljøproblemene ved bare å bytte drivstoff på tanken. Men selv om vi først og fremst må jobbe for mindre bil og mer sykkel- gang- og kollektivtrafikk, må vi også ha biler som ikke slipper ut CO2."

Erik Anders Aurbakken skriver: "Holtsmark i SSB har dokumentert at vår El-bil politikk er ineffektiv, både økonomisk sett og i forhold til målet om reduksjon av CO2: http://www.ssb.no/filearchive/...il2012.pdf I motsetning til El-bil tilhengerene, bygger han på analyse av den energiforsyningen vi faktisk har, og ikke spekulasjoner om storstilt overgang til sol- vindkraft."

Mens statssekretær Ketil Raknes i Miljødepartementet skriver: "Jeg mener at Pål Jensen tar feil og at det totale miljøregnskapet for elbiler er positivt. Elbil er jo en del av satsingen på å gjøre bilparken mer miljøvennlig og salget av både hybrid og elbiler har vært rekordstort de siste 5 årene. Resultatet av det er at CO2 utslippende fra nye norske biler blir stadig lavere. Det er også slik at elbiler støyer mindre og ikke bidrar til lokal luftforurensing. I byer som Bergen og Oslo er det et vel så stort problem som CO2-utslipp."

Les debattinnleggene og hiv deg inn i debatten

Trikken sliter

Trikken sliterSom en av mine mange kontakter i Sporveissystemet forteller: Antallet innstillinger på trikken er nå rekordhøyt. Vognmangelen er stor, bl.a. som følge av

- Kollisjon på Storo for ikke lenge siden satte to vogner ut av drift for lengre tid (145 og 168)

- Siste vogn etter Sæter-kollisjonen for fem år siden er fortsatt ikke i  trafikk, men ventes omsider tilbake denne måneden (vogn 166)

- To vogner er langtidshensatt, dvs. på ubestemt tid, på Holtet pga. store rustskader og at de deretter er benyttet som delelager for de andre (146 og 147).

- I utgangspunktet er vognreserven minimal i forhold til det ruteopplegget som skal kjøres.

Dette går i første omgang ut over linje 11 Kjelsås-Frydenlund, som er best egnet for å dekkes med buss. Men man dekker likevel ikke mer enn noen få turer med buss. Resultatet er lenge å vente og enda fullere på  de vognene som kjøres.

Vedlikeholdsetterslepet er enormt, bl.a. som en konsekvens av at Sporveisorganisasjonen av det borgerlige bystyreflertallet - og mot virksomhetens ønske - er pådyttet et formidabelt byråkrati som årlig gir Sporveisorganisasjonen en merkostnad på 55 millioner kroner.

Miljøvennlige biler?

Miljøvennlige biler?Pål Jensen i Norsk forening mot støy reiser en spennende debatt: Er el-biler egentlig så miljøvennlige? Han sier bl.a.:

"- Elbiler bidrar like mye til køer, kork og kaos i byene. De opptar like mye verdifull plass, med forbehold om at tendensen til å lage små elbiler vedvarer. Vi kan selvfølgelig håpe at elbilene dermed kan bringe litt fornuft inn i bilismens verden. Men det er kanskje bare forbigående fordi batterienes rekkevidde har vært begrenset.

- Elbiler kommer ofte som tillegg til eksosbiler, særlig i rike land hvor biltettheten allerede er høy. Dette kan riktignok motvirkes med restriksjoner på eksosbiler, men de fleste steder er slike restriksjoner PUK (politisk ukorrekt). De fleste husker vel sirkuset da Statens vegvesen foreslo avgifter på dieselbiler i de mest eksosplagede byene," skriver han blant annet.

Han utfordrer oss på et viktig spørsmål. Hva tenker du om dette?

Les mer nedenfor.

Akerselva og klorutslipp: Miljøkriminalitet er alvorlig

Akerselva og klorutslipp: Miljøkriminalitet er alvorligKlorutslippet tok nesten alt liv i Akerselva. Tabben fikk fatale konsekvenser, og både Bellona og Naturvernforbundet anmeldte Oslo kommune for miljøkriminalitet. Likevel vil ikke Oslo kommune godta politiets millionbot.

Ansvarlig byråd Ola Elvestuen (Venstre) sier: "Det som skjedde var kritikkverdig. Det skulle ikke ha skjedd, men vi har gjort mye for å rydde opp. Det som er viktig for oss nå er å rydde opp og få Akerselva tilbake i den tilstand den var i før dette skjedde."

Miljøkriminalitet er alvorlig enten det skjer i offentlig eller privat regi. Og en skal ikke slippe unna ved å si: Ja, men vi gjort mye for å rydde etterpå. Jeg løfter saken til bystyret, og har i dag sendt fram følgende brev til Byrådet:

"I Aftenposten 17.10.1012 står det at Oslo kommune ikke vil godta ilagte bot for klorutslipp i mars 2011 i Akerselva. Byråden er i avisen sitert på at en i samråd med kommuneadvokaten ikke vedtar forelegget. 

Av de begrunnelser som byråden gir til pressen forstår jeg det slik at saken er av prinsipiell karakter. Fullmakten ligger i så fall til finanskomiteen, og jeg ber med dette om at Byrådet fremmer sak for finanskomiteen."

Les nyhetsoppslag i Aftenposten
Les kommentar fra Bellona
Les Oslomarkas Fiskeadministrasjons reaksjon